Ordonantă nr.26 din 18 martie 2022
de urgentă pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul investitiilor publice

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.26 din 18 martie 2022
Emitent: Guvern
Cu functie: de modificare
Publicare: M.Of. nr. 272/21 mar. 2022
Functie activa:
Modifică: L. nr.10/1995 privind calitatea în construcții
- modifică art. 10 alin. (2) si art. 34
  L. nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
- modifică art. 5 alin. (5), art. 14 alin. (1) si art. 28 alin. (1); introduce alin. (11), (51) si (52) la art. 5, alin. (611) la art. 11, alin. (11) la art. 12 si alin. (4)-(9) la art. 14
  L. nr.98/2016 privind achizițiile publice
- modifică art. 104 alin. (1) lit. c) si alin. (4), art. 196 alin. (2) si art. 221 alin. (9); introduce alin. (41) la art. 104 si alin. (7) la art. 218; abrogă art. 196 alin. (21)
  L. nr.99/2016 privind achizițiile sectoriale
- modifică art. 117 alin. (1) lit. d) si alin. (6), art. 205 alin. (2) si art. 241 alin. (3); introduce alin. (61) la art. 117 si alin. (7) la art. 232; abrogă art. 205 alin. (21)
  L. nr.101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
- modifică art. 53 alin. (11) si alin. (8); introduce alin.(61) si (62) la art. 50, alin. (21) si alin. (9) la art. 53 si alin. (51) la art. 611
Completează: L. nr.50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor și unele masuri pentru realizarea locuintelor
- introduce art. 433
  L. nr.107/1996 Legea apelor
- introduce alin. (8)-(11) la art. 25
  O.U.G. nr.101/2020 privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene în vederea evitării riscului de dezangajare pentru perioada de programare 2014-2020
- introduce art. 251


Joi, 30 iunie 2022, 19:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.