ORDONANȚĂ nr.22 din 29 ianuarie 1999
privind administrarea porturilor și serviciile în porturi
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.1.908/2002 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Metodologiei de eliberare a carnetelor de lucru în port și de înregistrare a muncitorilor portuari
  O. nr.206/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind înființarea Comisiei de coordonare a mișcării navelor maritime și fluviale în porturile maritime Constanța, Mangalia și Midia
  H.G. nr.222/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 518/1998 privind înființarea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați
  O. nr.287/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind autorizarea agenților economici care desfășoară activități de transport naval (abrogat prin O. nr.37/2014)
art. 4 alin. (2), art. 19 alin. (2) si (3), art. 72 alin. (1), art. 74 alin. (1)
  O. nr.389/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind înființarea comisiilor de coordonare a mișcării navelor maritime și fluviale în porturile fluvio-maritime Galați și Tulcea
art.25 alin.(1) lit.b)
  O. nr.562/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru stabilirea porturilor, a căilor navigabile, a zonelor sau porțiunilor din aceste zone, precum și a categoriilor de nave pentru care serviciile de siguranță sunt obligatorii
art. 43
  H.G. nr.492/2003 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" Galați
  O. nr.727/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței privind aprobarea cerințelor și procedurilor armonizate pentru încărcarea și descărcarea în siguranță a vrachierelor
art.4 alin. (1)
  O. nr.956/2003 al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea Regulamentului de exploatare portuară a porturilor maritime românești (abrogat prin O. nr.1.669/2012)
art.24 alin. (1)
  H.G. nr.884/2003 privind alocarea unor surse financiare pentru lucrări de dragaj la confluența cu Dunărea a Canalului Dunăre-Marea Neagră și în bieful I al acestuia
  O. nr.2.024/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind furnizarea forței de muncă de rezervă, în Portul Constanța, de către Agenția pentru Ocuparea și Formarea Profesională a Muncitorilor Portuari - Port Constanța
  O. nr.862/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind pilotajul navelor maritime și fluvio-maritime pe sectorul românesc al Dunării cuprins între rada Sulina și Brăila și în porturile situate pe acest sector (abrogat prin O. nr.1.008/2012)
art.25 alin. (1) lit. c)
  H.G. nr.758/2005 privind transmiterea unor bunuri aparținând domeniului public al statului din administrarea Consiliului Local al Municipiului Brăila în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și concesionarea, prin atribuire directă, către Compania Națională "Administrația Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galați
  O. nr.635/2010 al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru stabilirea porturilor, a căilor navigabile interioare, a zonelor sau porțiunilor din aceste zone, precum și a categoriilor de nave pentru care serviciul de pilotaj este obligatoriu (abrogat prin O. nr.991/2020)
art. 49
  O. nr.636/2010 al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru aprobarea Regulamentului portuar-cadru
art. 24 alin. (2)-(5)
  O. nr.709/2010 al ministrului transporturilor și infrastructurii privind aprobarea Listei cuprinzând porturile și locurile de operare deschise accesului public și limitele acestora, a căror infrastructură de transport naval aparține domeniului public al statului, precum și a Listei cuprinzând limitele radelor portuare și ale zonelor de ancoraj (abrogat prin O. nr.1.254/2019)
art. 8 și art. 10
  O. nr.764/2010 al ministrului transporturilor și infrastructurii pentru stabilirea modului de derulare a serviciului de remorcaj de manevră al navelor maritime în porturile aflate în administrarea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Maritime" - S.A. Constanța
  O. nr.251/2011 al ministrului transporturilor și infrastructurii privind înființarea comisiilor de coordonare a mișcării navelor maritime și de căi navigabile interioare în porturile Galați, Brăila și Tulcea
  O. nr.252/2011 pentru aprobarea Metodologiei de eliberare a carnetelor de lucru în port și de înregistrare a muncitorilor portuari
art. 62 alin. (4) și (5)


Marți, 18 ianuarie 2022, 01:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.