ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.63 din 14 mai 1999
cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.63 din 14 mai 1999
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.22/2000 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 477/1999
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 215/17 mai. 1999 text
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.22/2000 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
Modificată: O.G. nr.6/2002 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
modifică art.1 lit.b, c, d, art.2 alin.(1), (2), art.3, art.4 alin.(1), (2) și (3), art.5 alin.(2), art.6, art.7; introduce lit.a1, a2 și a3 la art.1, alin.(3) la art.2, alin.(11) și alin.(3), (4) și (5) la art.5, art.71
  O.G. nr.94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare
introduce lit.d) si e) la art.5 alin.(11)
  O.U.G. nr.56/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
- modifica art.5 alin. (2); introduce alin. (21) la art.5
  O.G. nr.41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
  L. nr.97/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare
- aprobă cu modificări și completări O.G. nr.41/2005
  O.G. nr.47/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
- modifică art. 1 lit. d), art. 5 alin. (11) lit. c) și e), art. 5 alin. (4) și (5); introduce lit. e) la art. 1, alin. (31) la art. 5; abrogă art. 5 alin. (11) lit. d)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.11/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
- introduce lit. f) la art. 5 alin. (11); abrogă art. 7
  L. nr.177/2007 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 11/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
- modifică art.5 alin.(11) lit.f)
  O.U.G. nr.8/2008 pentru completarea art. 5 alin. (1 1 ) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
- introduce lit. g) la art. 5 alin. (11)
dispune republicarea
  O.U.G. nr.188/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
- modifică art. 1 lit. b), art. 2 alin. (1), art. 5 alin. (11) lit. e) și f), alin. (31) și alin. (5); introduce lit. a4) la art. 1, alin. (32), alin. (6) la art. 5, art. 51
  O.U.G. nr.15/2011 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 51 alin. (1); introduce alin. (12) și (13) la art. 5, alin. (7) și (8) la art. 5, alin. (5) la art. 51; abrogă art. 5 alin. (11) lit. g)
  O.U.G. nr.33/2013 pentru modificarea și completarea unor acte normative
- modifică art. 2 alin. (3); introduce alin. (33) la art. 5
  L. nr.127/2015 pentru completarea art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora
- introduce lit. f1) la art. 5 alin. (11), lit. e) la art. 5 alin. (31), alin. (71) la art. 5
  L. nr.322/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene
- modifică art. 5 alin. (11) lit. c), art. 5 alin. (31) lit. a) si b), art. 5 alin. (32) si art. 5 alin. (4) si (5); în tot cuprinsul ordonanței de urgență, sintagma „Comunitatea Europeană” se înlocuiește cu sintagma „Uniunea Europeană”; introduce lit. f) la art. 5 alin. (31), alin. (34) la art. 5


Vineri, 26 februarie 2021, 09:08

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.