LEGE nr.108 din 16 iunie 1999
pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii
Fisa actului

Trimitere de la:
  O.U.G. nr.38/2003 pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre România și Fondul Monetar Internațional, convenit prin Scrisoarea părții române din 17 octombrie 2001 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 31 octombrie 2001, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice și financiare și a Memorandumului tehnic de înțelegere suplimentar, convenite la București și Washington prin Scrisoarea părții române din 9 aprilie 2003 și Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internațional din 25 aprilie 2003
  H.G. nr.1.025/2003 privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale
  O. nr.167/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind aprobarea Regulamentului de abilitare a persoanelor fizice și persoanelor juridice pentru a presta servicii în domeniul protecției muncii (abrogat prin O. nr.754/2006)


Marți, 18 ianuarie 2022, 01:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.