ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.102 din 29 iunie 1999
privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
Fisa actului

Descriptori:

Abonamente
la curent electric, decontare, modalitate pentru persoane cu handicap grav, nevăzători
O. nr.122/2000   (S.S.P.H.)
O.U.G. nr.102/1999

radio
scutiri taxe
D.-L. nr.118/1990
H.G. nr.636/2001
O.U.G. nr.102/1999

telefon, scutiri, categorii de persoane
O.U.G. nr.102/1999
D.-L. nr.118/1990

televiziune
scutiri taxe
D.-L. nr.118/1990
H.G. nr.517/1994
O.U.G. nr.102/1999

Agenți economici
angajare
persoane cu handicap, obligații, consecințe
O.U.G. nr.102/1999

încadrare persoane cu handicap, acordare facilități
O.U.G. nr.102/1999

Ajutoare
acordare pentru
persoane cu handicap
O.U.G. nr.102/1999

Ajutor special lunar
persoane cu handicap, protecție specială
O.U.G. nr.102/1999

Alocație de întreținere
minori cu handicap, cuantum, acordare, condiții
O.U.G. nr.102/1999

Alocație de stat pentru copii
cuantum pentru copii cu handicap, majorare
O.U.G. nr.102/1999

Asistent personal
al persoanei cu handicap, drepturi și îndatoriri, obligații, condiții
O.U.G. nr.102/1999
O. nr.152/1999   (S.S.P.H.)
H.G. nr.427/2001

Asistență socială
contribuție de întreținere în unități de asistență socială pentru persoana asistată
H.G. nr.532/1999
O.U.G. nr.102/1999

Autorizație
de construcție
clădiri publice, și accesibilități pentru persoane cu handicap, eliberare, condiții
O.U.G. nr.102/1999

Banca de depuneri, operațiuni de creditare, societăți bancare
dispoziții de încasare a cotei pentru Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, titlu executoriu
O.U.G. nr.102/1999

Călătorii pe CFR
reduceri/gratuități pentru care CFR-Călători primește compensații, acordate pentru
invalizi de gradul I și însoțitori
O.U.G. nr.102/1999

persoane cu handicap
O.U.G. nr.102/1999

Cămine
atelier
de bătrâni/spital, reorganizare, înființare, instituții de interes public pentru protecție specială a persoanelor cu handicap
O.U.G. nr.102/1999

Centre
înființare, protecție specială a persoanelor cu handicap prin reorganizarea unor cămine atelier/cămine de bătrâni/cămine spital
O.U.G. nr.102/1999

Certificate
medicale, persoane cu handicap, atestare
O.U.G. nr.102/1999

Chirie
locuințe din fondul locativ de stat pentru persoane cu handicap, mod de stabilire, facilități
O.U.G. nr.102/1999

Comisia superioară de expertiză medicală a persoanelor cu handicap
înființare, funcționare, indemnizații de ședință
O.U.G. nr.102/1999

Comisii de expertiză medicală a persoanelor cu handicap
înființare, coordonare
O.U.G. nr.102/1999
O.U.G. nr.123/2001

Concediu
pentru
persoane cu handicap
O.U.G. nr.102/1999

Consiliul Național de Dialog Social pentru Problemele Persoanelor cu Handicap
constituire, atribuții
O.U.G. nr.102/1999
O. nr.125/1999   (S.S.P.H.)

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
cu handicap
O.U.G. nr.102/1999

specială a persoanelor cu handicap
O.U.G. nr.102/1999

Copii
cu handicap
protecție, recuperare
O.U.G. nr.102/1999
O.U.G. nr.12/2001
O.U.G. nr.123/2001
H.G. nr.22/2001
H.G. nr.216/2001
O. nr.54/2000   (A.N.P.D.C.)

Drepturile omului
acordare
cu handicap
O.U.G. nr.102/1999

Drumuri
publice
refacere, reparații, reconstrucție, consolidare, protecție specială persoane cu handicap
O.U.G. nr.102/1999

Energie electrică
abonament la curent electric, persoane cu handicap grav, nevăzători, decontare, modalitate
O.U.G. nr.102/1999
O. nr.122/2000   (S.S.P.H.)

Expertize
medico-legale
comisii de expertiză a persoanelor cu handicap, înființare
O.U.G. nr.102/1999

Fondul special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap
pentru protecția persoanelor cu handicap, constituire, contribuție
O.U.G. nr.102/1999
H.G. nr.838/1997
O. nr.82/1997   (S.S.H.)

Hoteluri
gratuități, serviciu pentru membru de familie, însoțire în spital, copil cu handicap
O.U.G. nr.102/1999

Impozit pe profit
facilități acordate unităților protejate socio-economic, condiții
O.U.G. nr.102/1999

Impozit pe salarii
unele scutiri, condiții
O.U.G. nr.102/1999

Impozite, scutiri, reduceri
acordare, condiții
persoane cu handicap
O.U.G. nr.102/1999

Indemnizații
asigurații sistemului public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, concediu medical, certificat, acordare, condiții
L. nr.19/2000
O.U.G. nr.102/1999
O. nr.340/2001   (M.M.S.S.)

nevăzători
O.U.G. nr.102/1999
H.G. nr.1.169/2001

pensii și alte venituri ale populației, acordare în anul 2001
L. nr.49/1991
L. nr.44/1994
L. nr.19/2000
O.U.G. nr.102/1999
O.G. nr.105/1999
H.G. nr.294/2001
H.G. nr.523/2001
H.G. nr.781/2001
H.G. nr.1.169/2001
D.-L. nr.118/1990

Instituții de protecție specială a persoanelor cu handicap
înființare, subordonare, contracte de asociere, încheiere, condiții
O.U.G. nr.102/1999

Instituții publice
traducători, autorizați limbaj mimico-gestual, încadrare
O.U.G. nr.102/1999

Învățământ
obligatoriu
drepturi de care beneficiază copii cu handicap, acordare, condiții
O.U.G. nr.102/1999

persoane cu handicap, facilități
O.U.G. nr.102/1999

Limbaj mimico-gestual
recunoaștere oficială din partea statului, traducători autorizați, încadrare instituții publice
O.U.G. nr.102/1999

Locuință
priorități și facilități pentru anumite categorii de persoane, persoane cu handicap
L. nr.50/1991
O.G. nr.19/1994
O.U.G. nr.102/1999

Medic
de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă, încheiere contracte de colaborare, avize pentru comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap
O.U.G. nr.102/1999
O.U.G. nr.123/2001

Mijloace de transport
adaptare pentru persoane cu handicap, asigurare, condiții
O.U.G. nr.102/1999

Minori
protecție
specială, măsuri
O.U.G. nr.102/1999

Muncă
încadrare
persoane cu handicap, condiții
O.U.G. nr.102/1999

Nevăzători
pensii sociale, acordare, cuantum
O.U.G. nr.102/1999

persoane cu handicap grav, abonament la curent electric, decontare, modalități
O.U.G. nr.102/1999
O. nr.122/2000   (S.S.P.H.)

Parcare
locuri, rezervare și gratuitate pentru mijloacele de transport ale persoanelor cu handicap
O.U.G. nr.102/1999

Pensie
persoane cu handicap pentru limita de vârstă, vechime în muncă, criterii
O.U.G. nr.102/1999

Pensie socială
nevăzători
O.U.G. nr.102/1999

Pensionari
cumulul pensiei cu salariul, condiții
L. nr.2/1991
O.U.G. nr.102/1999

persoană asistată în cămine, cost mediu lunar de întreținere, cuantum, bază de calcul
O.U.G. nr.102/1999
H.G. nr.532/1999
O. nr.169/1999   (M.M.P.S.)

Persoane asistate
contribuție de întreținere în unități de asistență socială
O.U.G. nr.102/1999
H.G. nr.532/1999

Persoane cu handicap
ajutor special lunar, condiții
O.U.G. nr.102/1999

expertiză medicală, certificate, eliberare, contestații, condiții
O.U.G. nr.102/1999

încadrare în muncă
O.U.G. nr.102/1999

nevăzători și ajutoare speciale, acordare
O.U.G. nr.102/1999

pensii sociale, condiții
O.U.G. nr.102/1999

protecție, finanțare, proiecte, selecție
O.U.G. nr.102/1999
H.G. nr.696/2001

Persoane fizice
care au în îngrijire
un copil cu handicap, drepturi
O.U.G. nr.102/1999

Persoane juridice
declarație privind obligațiile de plată lunară la bugetul Fondului special de solidaritate socială pentru persoanele cu handicap, depunere
O.U.G. nr.102/1999
O. nr.132/2000   (S.S.P.H.)

Plasament familial
alocație de întreținere pentru minori
cu handicap, cuantum
O.U.G. nr.102/1999

Protecție socială
indexare, pensie în sistemul public și alte venituri ale populației, acordare în anul 2001
L. nr.49/1991
L. nr.44/1994
L. nr.19/2000
O.U.G. nr.102/1999
O.G. nr.105/1999
H.G. nr.294/2001
H.G. nr.523/2001
H.G. nr.781/2001
H.G. nr.1.169/2001
D.-L. nr.118/1990

pentru persoane cu handicap
O.U.G. nr.102/1999

Protecție specială
a persoanelor cu handicap, instituire, condiții
O.U.G. nr.102/1999

Radio
abonamente
scutiri taxe, categorii de persoane cu handicap
O.U.G. nr.102/1999

Salariați
drepturi, asistent social cu pregătire medie, îngrijire persoană cu handicap, pe toată perioada handicapului
O.U.G. nr.102/1999

Spațiu
fond locativ, destinație de locuință, închiriat de la stat, cameră în plus, persoană cu handicap grav, acordare, condiții
O.U.G. nr.102/1999

Tabere
locuri gratuite de odihnă pentru copii cu handicap sau ai persoanelor cu handicap
O.U.G. nr.102/1999

Tarife în domeniul transporturilor
gratuități, reduceri, pentru care S.N. de Transport Feroviar de Călători C.F.R. primește compensații
L. nr.42/1990
L. nr.44/1994
L. nr.147/2000
O.U.G. nr.102/1999
H.G. nr.309/1996
H.G. nr.584/1998
H.G. nr.1.287/2000
D.-L. nr.118/1990

Taxe -reduceri, scutiri
unele categorii de persoane cu handicap
O.U.G. nr.102/1999

Taxe vamale
scutiri
motociclete, motorete/autoturisme, introducere în țară, la alegere de către persoane cu handicap, condiții
O.U.G. nr.102/1999

unităților protejate socio-economic, condiții
O.U.G. nr.102/1999

Telefoane
publice, montare, pentru persoane cu handicap, condiții
O.U.G. nr.102/1999

Telefonie
instalare post telefonic și abonament, persoane cu handicap și alte categorii de persoane, acordare facilități/scutiri
O.U.G. nr.102/1999

Televiziune
scutiri de la plată, persoane cu handicap și alte categorii de persoane
O.U.G. nr.102/1999

Transporturi
gratuități și alte facilități acordate persoanelor cu handicap
O.U.G. nr.102/1999

urban și interurban, tren/autobuz/naval/fluvial, gratuități persoane cu handicap și alte categorii de persoane
O.U.G. nr.102/1999

Unități socio-economice
unități protejate, special organizate și amenajate cerințelor persoanelor cu handicap
O.U.G. nr.102/1999

Vechimea în muncă
persoane
cu handicap sau care acordă ajutor minorului sau adultului cu handicap
O.U.G. nr.102/1999


Vineri, 29 octombrie 2021, 01:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.