ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.102 din 29 iunie 1999
privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.859/2002 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind metodologia de calcul al impozitului pe profit
  H.G. nr.920/2002 privind indexarea pensiilor din sistemul public de pensii, a pensiilor militare de stat și a unor venituri ale populației, începând cu luna septembrie 2002
  H.G. nr.1.215/2002 pentru aprobarea Strategiei naționale privind protecția specială și integrarea socială a persoanelor cu handicap din România (abrogat prin H.G. nr.1.175/2005)
  O. nr.162/2002 al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap pentru aprobarea Normelor privind desfășurarea activității de informare și consiliere pentru persoanele cu handicap
  H.G. nr.54/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit
  O. nr.290/2003 al ministrului pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului și al ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței pentru aprobarea normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuității transportului urban cu mijloacele de transport în comun de suprafață sau cu metroul și interurban, precum și pentru stabilirea cuantumului acestei gratuități pentru persoanele cu handicap accentuat și grav, precum și pentru asistenții personali sau însoțitorii acestora
  L. nr.239/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap (abrogata prin O.U.G. nr.68/2010)
  O. nr.373/2003 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului economiei și comerțului pentru stabilirea documentelor justificative și a modalității de decontare privind taxa pentru abonamentul la curentul electric pentru nevăzătorii cu handicap grav
  O. nr.166/2003 referitor la punerea în aplicare a Regulamentului privind ajutorul de stat pentru ocuparea forței de muncă, elaborat în baza Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat (abrogat prin O. nr.300/2006)
  H.G. nr.1.180/2003 privind aprobarea metodologiei de scutire a unităților protejate de la plata taxelor vamale pentru unele categorii de importuri
  H.G. nr.1.439/2003 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003
  L. nr.571/2003 privind Codul fiscal (abrogata prin L. nr.227/2015)
  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
  O. nr.56/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului administrației și internelor privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 2/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap
  O. nr.281/2004 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea modelului și conținutului formularului 100 "Declarație privind obligațiile de plată la bugetul general consolidat", cod 14.13.01.01/a
  O. nr.136/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru aprobarea Precizărilor privind aplicarea unor prevederi ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2003
  O. nr.52/2004 al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, a Institutului Național pentru Prevenirea și Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, a inspecțiilor regionale și a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți (abrogat prin O. nr.121/2005)
  L. nr.512/2004 LEGEA bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005
  O. nr.175/2004 al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap pentru înlocuirea anexei nr. 3 la Ordinul președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap nr. 52/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, a Institutului Național pentru Prevenirea și Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap, a inspecțiilor regionale și a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți
  L. nr.602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
  O. nr.216/2005 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului, al ministrului sănătății și al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a gratuității de transport cu metroul și cuantumul acestei gratuități pentru persoanele cu handicap accentuat și grav și pentru asistenții personali sau însoțitorii acestora
  O. nr.121/2005 al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare a Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap, a Comisiei superioare de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulți, a inspecțiilor regionale și a Institutului Național pentru Prevenirea și Combaterea Excluziunii Sociale a Persoanelor cu Handicap (abrogat prin O. nr.245/2005)


Duminică, 24 octombrie 2021, 00:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.