ORDONANȚĂ nr.73 din 27 august 1999
privind impozitul pe venit
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.213/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 86 paragraful 1 din Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit
  D.C.C. nr.252/2000 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 86 alin. 4 din Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit
  D.C.C. nr.94/2001 referitoare la excepțiile de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. d1) și art. 431 din Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit, introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.87/2000, precum și a dispozițiilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr.611/2000
  D.C.C. nr.149/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. d 1 ) și ale art. 43 1 din Ordonanța Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, dispoziții introduse prin art. I pct. 2 și 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 87/2000
  D.C.C. nr.147/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. d1), art. 431 și art. 432 din Ordonanța Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
  D.C.C. nr.174/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.86 liniuța a noua din Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit și a dispozițiilor art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.136/2000 privind modul de stabilire a plăților compensatorii și a ajutoarelor care se acordă personalului militar
  D.C.C. nr.194/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 431 din Ordonanța Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 87/2000
  D.C.C. nr.190/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.431 din Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit, introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.87/2000
  D.C.C. nr.251/2001 privind excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit, în ansamblul său, și în special a dispozițiilor art.4 alin.(1) lit.d1), art.5 lit.d), art.8 alin.(2), art.431, art.432, art.75 și ale art.86 ultima liniuță din Ordonanța Guvernului nr.73/1999, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.87/2000, ale art.II alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.87/2000, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.611/2000
  D.C.C. nr.321/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.4 alin.(1) lit.d1) și ale art.431 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.87/2000
  D.C.C. nr.97/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 86 liniuța a doua din Ordonanța Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificările și completările ulterioare
  D.C.C. nr.18/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit
art. 16


Marți, 21 septembrie 2021, 11:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.