ORDONANȚĂ nr.112 din 30 august 1999
privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.1.067/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 210/2003 (abrogat prin O. nr.2.065/2004)
art. 10 alin. (1), art. 4 alin. (4) si art. 10 alin. (2)
  O. nr.549/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 210/2003, și a anexei nr. 1.2 la Metodologia privind încadrarea în categoria de tren, clasă, condițiile de emitere, gestionarea și folosirea legitimațiilor de călătorie pe căile ferate române, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.067/2003 (abrogat prin O. nr.2.065/2004)
art.111
  O. nr.2.065/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române, republicată (abrogat prin O. nr.1.697/2012)
art. 4 alin. (5), art. 13 alin. (1) si (2)


Marți, 09 martie 2021, 13:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.