ORDONANȚĂ nr.112 din 30 august 1999
privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.1.067/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 210/2003 (abrogat prin O. nr.2.065/2004)
  O.G. nr.87/2003 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2003
  L. nr.507/2003 LEGEA bugetului de stat pe anul 2004
  O. nr.2.065/2004 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu și în interes personal pe căile ferate române, republicată (abrogat prin O. nr.1.697/2012)
  L. nr.511/2004 LEGEA bugetului de stat pe anul 2005


Marți, 09 martie 2021, 13:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.