ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.158 din 19 octombrie 1999
privind regimul exporturilor și importurilor de produse strategice
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.179/2003 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice privind raportarea derulării operațiunilor de import de produse și tehnologii cu dublă utilizare, altele decât cele sensibile și foarte sensibile (abrogat prin O. nr.631/2003)
  O. nr.427/2003 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor privind valabilitatea formularelor-tip și a documentelor prevăzute în ordinele președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice nr. 139/2001 și nr. 148/2001
  O. nr.109/2004 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor pentru aprobarea Normelor metodologice privind controlul respectării dispozițiilor Legii nr. 56/1997 pentru aplicarea prevederilor Convenției privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora, republicată
  O. nr.4.729/2004 al ministrului educației și cercetării privind aprobarea modelului termenilor de referință și modelului contractului de finanțare pentru proiecte din Planul sectorial
  O. nr.59/2005 al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 595/2004 (abrogat prin O. nr.849/2013)
  H.G. nr.920/2005 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Control al Exporturilor (abrogat prin H.G. nr.1.423/2009)


Marți, 26 octombrie 2021, 22:15

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.