LEGE nr.188 din 8 decembrie 1999
privind Statutul funcționarilor publici
Fisa actului

Descriptori:

Abateri disciplinare
funcționar public, sancțiuni
L. nr.188/1999

Administrația publică locală
autorități, aparat, funcții publice, stabilire
L. nr.188/1999

Agenția Națională a Funcționarilor Publici
înființare, atribuții, subordonare
L. nr.188/1999
H.G. nr.299/2001
H.G. nr.8/2001
O.U.G. nr.291/2000

Autorități publice
examen de atestare pe post, numire în funcții publice de conducere, condiții
H.G. nr.452/2000
L. nr.188/1999

Autorități și instituții publice
comisii paritare, organizare, funcționare, rol, atribuții
H.G. nr.1.086/2001
L. nr.188/1999

concursuri și examene pentru ocuparea funcțiilor publice
H.G. nr.1.087/2001
L. nr.188/1999

funcționari publici
statut
L. nr.188/1999

Avere
declarație de către funcționarii publici, termene, condiții
L. nr.188/1999

Cabinete demnitari
personal angajat cu contract individual de muncă pe perioada determinată nu are calitatea de funcționar public
L. nr.188/1999

Căi de atac
împotriva
ordinului de eliberare, imputare sau destituire a funcționarului public la instanța de contencios administrativ
L. nr.29/1990
L. nr.188/1999

Cetățeni români
ocupare funcții publice, condiții
L. nr.188/1999
vezi:  Drepturile omului

Comisia de atestare a funcționarilor cu funcții de conducere
alcătuire, condiții
L. nr.188/1999
H.G. nr.452/2000

Comisii
paritare, în cadrul autorităților și instituțiilor publice, constituire, atribuții
L. nr.188/1999

Comisii paritare
organizare, funcționare, atribuții în cadrul autorităților și instituțiilor publice
L. nr.188/1999
H.G. nr.1.086/2001

Concediu
de studii
L. nr.138/1999
L. nr.188/1999
H.G. nr.250/1992
H.G. nr.37/1999

Concediu medical
de boală, concediu de maternitate și a celor pentru îngrijirea copiilor, continuare raporturi de muncă, condiții
L. nr.188/1999

Concurs
pentru posturi devenite vacante, condiții
L. nr.188/1999
H.G. nr.452/2000

și examen pentru ocuparea funcțiilor publice, vacante, condiții
L. nr.188/1999
H.G. nr.1.087/2001

Corpul funcționarilor publici
de carieră, condiții
L. nr.188/1999

Daruri
sau alte avantaje, interdicție de a cere sau accepta de către funcționarii publici
L. nr.188/1999

Deces
funcționar public, urmași, drept de pensie, potrivit legii, acordare timp de 3 luni echivalentul salariului de bază din ultima lună a funcționarului decedat
L. nr.188/1999

Delegare, detașare în alte localități din țară
funcționari publici, îndeplinire activități în afara autorității/instituției publice, condiții
L. nr.188/1999
H.G. nr.543/1995

Demnitari
funcții de demnitate publică, condiții
L. nr.188/1999

Dispoziție de imputare
emitere pentru repararea pagubelor aduse autorității/instituției publice de către funcționarul public
L. nr.188/1999

Examene
de atestare pe post
pentru funcționari publici care ocupă o funcție de conducere într-o autoritate/instituție publică
L. nr.188/1999
H.G. nr.452/2000

Funcții
publice
organizare, clasificare, ocupare, condiții
L. nr.188/1999

vacante, ocupare, condiții
L. nr.188/1999
H.G. nr.1.087/2001

Funcționari publici
statut, drepturi și îndatoriri
L. nr.188/1999

Agenția Națională a Funcționarilor Publici, înființare, reorganizare și funcționare
L. nr.188/1999
H.G. nr.299/2001

condiții de muncă, sănătate și securitatea muncii, comisii paritare, rol, atribuții
L. nr.188/1999
H.G. nr.1.086/2001

examen, condiții
L. nr.188/1999
H.G. nr.452/2000

sancțiuni disciplinare și răspunderea funcționarilor publici, radieri, condiții
L. nr.188/1999

Guvernul României
aparat, funcții publice, stabilire
L. nr.188/1999

Incompatibilități
stabilire și excepții
funcționari publici
L. nr.188/1999

Instituții publice
examen de atestare pe post, numire în funcții publice de conducere, condiții
L. nr.188/1999
H.G. nr.452/2000

Jurământ
funcționarul public
L. nr.188/1999

Ministere
și alte organe centrale, aparat, funcții publice
L. nr.188/1999

Minorități naționale
folosirea limbii materne în administrație, condiții
L. nr.188/1999
L. nr.215/2001
H.G. nr.1.206/2001

Muncă
activitate desfășurată de funcționari publici, condiții
L. nr.188/1999

comisii paritare, organizare, funcționare, rol, atribuții
L. nr.188/1999
H.G. nr.1.086/2001

Parlamentul României
aparat, funcții publice, stabilire
L. nr.188/1999
H.G. nr.452/2000

Prefect
aparat de lucru, funcții publice, stabilire
L. nr.188/1999

Prescripție extinctivă
drept de a emite dispoziția de imputație pentru funcționarul public care a cauzat o pagubă autorității/instituției publice, termen
L. nr.188/1999

Răspundere civilă/penală
funcționari publici, angajare, condiții
L. nr.188/1999

Răspundere contravențională
funcționari publici, angajare, condiții
L. nr.188/1999
vezi:  Contravenții

Răspundere disciplinară
funcționari publici, încălcare, sancționare, condiții
L. nr.188/1999

Salarizare, remunerare, indemnizație
sisteme, criterii pentru funcționarii publici
L. nr.188/1999

Servicii publice descentralizate ale ministerelor și ale altor organe centrale
din unitățile administrativ teritoriale, funcții publice, stabilire
L. nr.188/1999

Specializări
perfecționări, forme pentru funcționari publici, obligații, condiții
L. nr.188/1999

Stagiu
perioadă, funcționari publici reușiți la concurs, definitivare, numire, condiții
L. nr.188/1999

Statut
funcționari publici
L. nr.188/1999


Marți, 19 octombrie 2021, 17:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.