LEGE nr.188 din 8 decembrie 1999
privind Statutul funcționarilor publici
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.233/1999 asupra obiecției de neconstituționalitate referitoare la Legea privind Statutul funcționarilor publici
  D.C.C. nr.226/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.6 lit.a) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare
  D.C.C. nr.350/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 74 și 95 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
  D.C.C. nr.48/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 79 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
  D.C.C. nr.396/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 83 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și ale art. 92 lit. e) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare
art. 92 lit. e)
  D.C.C. nr.481/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 73 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 73 alin. (1)
  D.C.C. nr.41/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 lit. j) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 50 lit. j)
  D.C.C. nr.215/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și ale art. 72 lit. a) și ale art. 73 alin. (2) și (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 72 lit. a) și ale art. 73 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.482/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 74 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 74 alin. (2)
  D.C.C. nr.170/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 68, art. 73 alin. (2), art. 87 alin. (7), art. 89 alin. (1) și art. 911 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și ale art. 31 alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2006
art. 68, art. 73 alin. (2), art. 87 alin. (7), art. 89 alin. (1) și art. 911
  D.C.C. nr.394/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 116 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, art. 11 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și ale pct. I A) din anexa la Legea nr. 188/1999
art. 11 și ale pct. I A)
  D.C.C. nr.748/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 86 alin. (2) și art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 86 alin. (2) și art. 54 lit. h)
  D.C.C. nr.942/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 109
  D.C.C. nr.1.071/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 91 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 91 alin. (3)
  D.C.C. nr.23/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 109
  D.C.C. nr.86/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor și ale art. 33 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 33 alin. (2)
  D.C.C. nr.167/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (3) lit. g) teza finală din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, precum și ale art. 2 teza întâi și art. 3 alin. (1) din Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic
art. 2 alin. (3) lit. g) teza finală
  D.C.C. nr.154/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. VI alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2004 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, a prevederilor art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, precum și a prevederilor art. 17 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
art. 97 lit. b)
  D.C.C. nr.481/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 86 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 86 alin. (2)
  D.C.C. nr.921/2008 DECIZIA nr. 921 din 16 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 86 alin. (2) și art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
- art. 86 alin. (2), art. 94 alin. (1) lit. m)
  D.C.C. nr.1.164/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 77 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 77 alin. (5)
  D.C.C. nr.1.332/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 86 alin. (2) și art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 86 alin. (2) și art. 94 alin. (1) lit. m)
  D.C.C. nr.148/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 86 alin. (2) și art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 86 alin. (2) și art. 94 alin. (1) lit. m)
  D.C.C. nr.370/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 102 teza a doua din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 102 teza a doua
  D.C.C. nr.1.080/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 77 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 77 alin. (5)
  D.C.C. nr.1.221/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 72 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 72 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.325/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 109
  D.C.C. nr.1.348/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
- art. 31 alin. (1) lit. c) și d)
  D.C.C. nr.1.437/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 94 alin. (1) lit. m)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.1.629/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 1-5 și 26, art. III, art. IV, art. V, art. VIII și anexa nr. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2009 privind unele măsuri în domeniul funcției publice, precum și pentru întărirea capacității manageriale la nivelul serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale și ale altor servicii publice, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind cabinetul demnitarului din administrația publică centrală și locală, cancelaria prefectului și cabinetul alesului local
- art. 13 alin. (1) lit. d), art. 22 alin. (1) lit. j), art. 221, art. 58, art. 62 alin. (2) și (3), anexa
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.221/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (3) lit. g) teza finală din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, art. 2 teza întâi și art. 3 alin. (1) din Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă și ale art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
- art. 23 alin. (3) lit. g) teza finală
  D.C.C. nr.247/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 94 alin. (1) lit. m)
  D.C.C. nr.282/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 106 alin. (1)
  D.C.C. nr.298/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 145 și 147 din Codul penal și ale Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
  D.C.C. nr.446/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 31 alin. (1) lit. c) și d)
  D.C.C. nr.539/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 86 alin. (2) și art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 86 alin. (2) și art. 94 alin. (1) lit. m)
  D.C.C. nr.676/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 94 alin. (1) lit. m)
  D.C.C. nr.979/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (3) și (5), art. 8 alin. (2) și art. 10 din Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, art. 135, art. 217 alin. 4 și art. 219 alin. 1 din Codul de procedură penală, art. 89 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și art. 10 alin. (5) și (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție și lit. A pct. 4 din anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea și alte drepturi ale polițiștilor
art. 89 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.049/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 94 alin. (1) lit. m)
  D.C.C. nr.1.136/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
- art. 22 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.1.154/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 94 alin. (1) lit. m) raportate la cele ale art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
- art. 94 alin. (1) lit. m), art. 54 lit. h)
  D.C.C. nr.1.224/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 86 alin. (2) și ale art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
- art. 86 alin. (2), art. 94 alin. (1) lit. m)
  D.C.C. nr.1.204/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 72 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și ale art. 12 alin. (1) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă
- art. 72 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.574/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 94 alin. (1) lit. m) raportat la art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 94 alin. (1) lit. m) raportat la art. 54 lit. h)
  D.C.C. nr.1.597/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 86 alin. (2) și art. 94 alin. (1) lit. m) raportat la art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
- art. 54 lit. h), art. 86 alin. (2), art. 94 alin. (1) lit. m)
  D.C.C. nr.539/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 94 alin. (1) lit. m), raportat la art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
- art. 94 alin. (1) lit. m), raportat la art. 54 lit. h)
  D.C.C. nr.544/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 alin. (2) și art. 20 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și ale art. 106 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
- art. 106 alin. (1)
  D.C.C. nr.609/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 106 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și ale art. 7 alin. (7) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 106 alin. (1) teza întâi
  D.C.C. nr.1.010/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 72 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și a dispozițiilor art. 8 și art. 12 alin. (1) teza a doua din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă
- art. 72 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.113/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 51 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină și ale art. 80 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 80
  D.C.C. nr.1565/2011 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 106 alin. (1)
  D.C.C. nr.1553/2011 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 86 alin. (2) și art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 86 alin. (2) și art. 94 alin. (1) lit. m)
  D.C.C. nr.1.552/2011 referitoare la excepția de ne constituționalitate a prevederilor art. 42 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 42
  D.C.C. nr.1593/2011 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 86 alin. (2) și ale art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 86 alin. (2) și ale art. 94 alin. (1) lit. m)
  D.C.C. nr.1.006/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 94 alin. (1) lit. m)
  D.C.C. nr.62/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 86 alin. (2) și ale art. 94 alin. (1) lit. m), raportat la art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 86 alin. (2) și ale art. 94 alin. (1) lit. m), raportat la art. 54 lit. h)
  D.C.C. nr.60/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 54 lit. i) și ale art. 82 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 54 lit. i) și ale art. 82 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.328/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și ale art. 15 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
- art. 109
  D.C.C. nr.391/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 106 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și ale art. 58 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic
art. 106 alin. (1)
  D.C.C. nr.552/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 15 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru și ale art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 109
  D.C.C. nr.30/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru și ale art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 109
  D.C.C. nr.162/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 lit. m) și ale art. 15 lit. a) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru și ale art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 109
  D.C.C. nr.522/2014 DECIZIA nr. 522 din 9 octombrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 94 alin. (1) lit. m)
  D.C.C. nr.219/2015 DECIZIA nr. 219 din 2 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 86 alin. (2) și art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 86 alin. (2) și art. 94 alin. (1) lit. m)
  D.C.C. nr.302/2015 DECIZIA nr. 302 din 28 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 86 alin. (2) și ale art. 94 alin. (1) lit. m), raportate la art. 54 lit. h) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 86 alin. (2) și ale art. 94 alin. (1) lit. m), raportate la art. 54 lit. h)
  D.C.C. nr.377/2015 DECIZIA nr. 377 din 26 mai 2015 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 109
  D.C.C. nr.456/2015 DECIZIA nr. 456 din 16 iunie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 85 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 85 alin. (1)
  D.C.C. nr.544/2015 DECIZIA nr. 544 din 14 iulie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 111 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 111 alin. (3)
  D.C.C. nr.781/2015 DECIZIA nr. 781 din 17 noiembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 65 alin. (2) lit. c) și art. 96 alin. (4) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 65 alin. (2) lit. c) și art. 96 alin. (4)
  D.C.C. nr.188/2016 DECIZIA nr. 188 din 7 aprilie 2016 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor art. 54 lit. h) si art. 98 alin. (1) lit. f din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 54 lit. h) si art. 98 alin. (1) lit. f
  D.C.C. nr.655/2016 DECIZIA nr. 655 din 8 noiembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 109 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 109
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.667/2016 DECIZIA nr. 667 din 9 noiembrie 2016 referitoare la obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 2 [referitor la art. 21 alin. (22)] din Legea pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. I pct. 2 [referitor la art. 21 alin. (22)]
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.235/2017 DECIZIA nr. 235 din 6 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituțional itate a prevederilor art. 109 teza finală din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și art. 10 alin. (1) teza finală din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 109 teza finală
  D.C.C. nr.577/2017 DECIZIA nr. 577 din 21 septembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 85 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 85
  D.C.C. nr.647/2017 DECIZIA nr. 647 din 17 octombrie 2017 referitoare la excepția de neconstituțional itate a dispozițiilor art. 100 alin. (1) și (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 100 alin. (1) și (2)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.818/2017 DECIZIA nr. 818 din 7 decembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 69 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici și ale prevederilor art. VII alin. (1) lit. a) din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
- art. 69 alin. (5)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.117/2018 DECIZIA nr. 117 din 14 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 90 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 90 alin. (5)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.166/2018 DECIZIA nr. 166 din 27 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 94 alin. (1) lit. n) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 94 alin. (1) lit. n)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.202/2018 DECIZIA nr. 202 din 3 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 43 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
art. 43 alin. (1)
  D.C.C. nr.450/2018 DECIZIA nr. 450 din 28 iunie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 95 alin. (4) și art. 86 alin. (2) cu trimitere la art. 94 alin. (1) lit. m) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
- art. 95 alin. (4) și art. 86 alin. (2) cu trimitere la art. 94 alin. (1) lit. m)
  D.C.C. nr.434/2019 DECIZIA nr. 434 din 4 iulie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 98 alin. (1) lit. f) teza a doua din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici
- art. 98 alin. (1) lit. f) teza a doua, (respinge ca neîntemeiată).
  D.C.C. nr.474/2019 DECIZIA nr. 474 din 17 septembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 100 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici
- art. 100 alin. (5), (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.524/2019 DECIZIA nr. 524 din 24 septembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 98 alin. (1) lit f) teza a doua din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici
- art. 98 alin. (1) lit. f) teza a doua, (respinge ca inadmisibilă)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.737/2020 DECIZIA nr. 737 din 8 octombrie 2020 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici
- art. 79 alin. (5)
  D.C.C. nr.112/2021 DECIZIA nr. 112 din 23 februarie 2021 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, in redactarea anterioara modificarii prin art. I pct. 24 din Legea nr. 156/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, ale art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 24 din Legea nr. 156/2018, si ale art. 517 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum si a prevederilor art. 98 alin. (3) din Legea nr. 188/1999
- prevederile art. 98 alin. (1) lit. d), în redactarea anterioară modificării prin art. I pct. 24 din Legea nr. 156/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici; constată că acestea sunt constituționale în măsura în care sintagma „condiții de vârstă standard” nu exclude posibilitatea femeii de a solicita continuarea exercitării raportului de serviciu, în condiții identice cu bărbatul, respectiv până la împlinirea vârstei de 65 de ani


Marți, 19 octombrie 2021, 17:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.