LEGE nr.188 din 8 decembrie 1999
privind Statutul funcționarilor publici
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.218/2003 al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea Instrucțiunilor privind reîncadrarea funcționarilor publici (abrogat prin O. nr.1.306/2013)
art.20 alin.2 si art.21 alin. 1 lit. d)
  H.G. nr.615/2003 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului național de admitere la programele de formare specializată în administrația publică - anul 2003
art.19 alin. 2
  O. nr.252/2003 al ministrului administrației publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind instruirea și specializarea în domeniul informaticii a funcționarilor publici
art. 48
  H.G. nr.1.209/2003 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici (abrogat succesiv prin H.G. nr.611/2008, H.G. nr.787/2008)
art. 491 alin. (1), art. 58 alin. (5)
  H.G. nr.1.210/2003 privind organizarea și funcționarea comisiilor de disciplină și a comisiilor paritare din cadrul autorităților și instituțiilor publice (abrogat prin H.G. nr.1.344/2007)
art. 60, art. 72 alin. (7)
  O. nr.191/2003 al președintelui Agenției Naționale pentru Sport privind aprobarea Condițiilor minime pentru ocuparea funcției publice vacante de director executiv al direcției pentru sport județene, respectiv a municipiului București (abrogat prin O. nr.97/2005)
  H.G. nr.25/2004 pentru aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2004
art. 21 alin. (1) lit. o)
  O. nr.137/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Codului etic al funcționarului public din administrația fiscală, care își desfășoară activitatea în domeniul asistenței contribuabililor
  H.G. nr.432/2004 privind dosarul profesional al funcționarilor publici
art.23 alin. (4)
  H.G. nr.1.036/2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 687/1997 privind contractarea și garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu locuințe sociale, refacerea și dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităților rurale
art.37 alin.(4)
  O. nr.2.753/2004 al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice (abrogat prin O. nr.7.660/2006)
art.19 alin. (2) si art.20 alin. (1) lit.d) si o)
  O. nr.418/2004 al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, privind tipologia programelor de formare continuă, destinate funcționarilor publici
Art. 20 alin. (1) lit. h), art. 31 alin. (2) lit.c), art. 48 alin. (1) si (2) si art. 58 alin. (1) lit.a)
  H.G. nr.2.291/2004 pentru aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pe anul 2005
art. 20 alin. (1) lit.o)
  O. nr.211/2005 al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 2.753/2004 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice
art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit.d) si o)
  O. nr.207/2005 al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici, încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care absolvesc în cursul anului 2005 o formă de învățământ superior de lungă sau de scurtă durată în specialitatea în care își desfășoară activitatea (abrogat prin O. nr.1.012/2005)
art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit.d)
  O. nr.206/2005 al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a posturilor și a Criteriilor de evaluare a posturilor (abrogat prin O. nr.1.306/2013)
art. 19 alin. (2) si art. 20 alin. (1) lit.d)
  O. nr.1.012/2005 al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici, încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care absolvesc o formă de învățământ superior de lungă sau scurtă durată în specialitatea în care își desfășoară activitatea (abrogat prin O. nr.1.306/2013)
art. 19 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit.d)
  Decizie nr.348/2005 privind promovarea temporară a domnului Popa Mircea în funcția publică de secretar general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor
  Decizie nr.354/2005 privind numirea domnului Todor Costel Dorin în funcția publică de secretar general adjunct la Ministerul Justiției
  Decizie nr.356/2005 pentru completarea Deciziei Primului-Ministru nr. 276 din 25 martie 2005 privind numirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru recrutarea înalților funcționari publici
  Decizie nr.363/2005 privind promovarea temporară a domnului Adrian Ștefan Constantinescu în funcția publică de secretar general al Ministerului Afacerilor Externe
  Decizie nr.365/2005 privind numirea domnului Rujan Ion Cristinel în funcția publică de secretar general adjunct al Ministerului Educației și Cercetării
  Decizie nr.366/2005 privind numirea doamnei Gavrilă Georgeta în funcția publică de secretar general al Ministerului Apărării Naționale
  Decizie nr.367/2005 privind numirea doamnei Mucică Delia Ruxandra în funcția publică de secretar general al Ministerului Culturii și Cultelor
  Decizie nr.368/2005 privind numirea doamnei Bâra Gina în funcția publică de secretar general adjunct al Ministerului Finanțelor Publice
  Decizie nr.378/2005 privind numirea temporară a domnului Ion Agafiței în funcția publică de secretar general al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor
  Decizie nr.384/2005 privind modificarea componenței comisiei de disciplină pentru înalții funcționari publici
  Decizie nr.404/2005 privind eliberarea la cerere a domnului Tomoială Gheorghe din funcția publică de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
  Decizie nr.406/2005 privind numirea domnului Palașcă Viorel în funcția publică de secretar general al Ministerului Economiei și Comerțului
  Decizie nr.407/2005 privind numirea domnului Căminescu Dorel în funcția publică de secretar general al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989
  Decizie nr.408/2005 privind numirea domnului Ciotloș Petre în funcția publică de secretar general adjunct al Casei Naționale de Pensii și Alte Drepturi de Asigurări Sociale
  Decizie nr.409/2005 privind numirea doamnei Cârcei Iulia în funcția publică de secretar general al Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap
  Decizie nr.449/2005 privind promovarea temporară a doamnei Cristina Ecaterina Corut în funcția publică de secretar general adjunct al Ministerului Integrării Europene
  Decizie nr.458/2005 privind eliberarea, la cerere, a domnului Mihail Ciulcov din funcția publică de secretar general al Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
  Decizie nr.205/2010 privind încetarea, prin acordul părților, a raportului de serviciu al domnului Ioan Nicolescu, secretar general în cadrul Ministerului Finanțelor Publice
  O. nr.M.99/2010 al ministrului apărării naționale pentru aprobarea Normelor privind activitatea de pregătire în străinătate a personalului din Ministerul Apărării Naționale
art. 51
  Decizie nr.210/2010 privind numirea domnului Tănăsescu Gabriel în funcția publică de secretar general la Ministerul Justiției
  H.G. nr.904/2010 privind restructurarea și reorganizarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului (abrogat prin H.G. nr.1/2013)
art. 100 și art. 1071
  Decizie nr.218/2010 privind numirea domnului Dan Popescu în funcția publică de secretar general al Agenției Nucleare și pentru Deșeuri Radioactive
  Decizie nr.219/2010 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Gavril Călin Platon, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
  Decizie nr.220/2010 privind numirea prin mobilitate a domnului Tufă Radian Doru în funcția publică de secretar general adjunct
  Decizie nr.221/2010 privind numirea prin mobilitate a domnului Dobre Gheorghe în funcția publică de secretar general
  O. nr.1.634/2010 al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri pentru aprobarea Procedurii de restructurare și reorganizare la nivelul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
art. 99 alin. (1) lit. b), alin. (2)-(7), art. 100, art. 103 alin. (3) lit. c), art. 106
  Decizie nr.222/2010 pentru numirea domnului Corvin Nedelcu în funcția publică de secretar general în cadrul Autorității Naționale pentru Sport și Tineret
  Decizie nr.228/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice de secretar general al Ministerului Finanțelor Publice de către domnul Bănescu Dragoș Ionuț
  H.G. nr.979/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcției publice de prefect al județului Bacău de către domnul Olaru Neculai
  H.G. nr.980/2010 privind aplicarea mobilității pentru domnul Scripăț Constantin din funcția publică de subprefect al județului Bacău în funcția publică de prefect al județului Bacău
  H.G. nr.981/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Bacău de către domnul Dascălu Gelu-Mugurel
  Decizie nr.229/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice de secretar general adjunct al Ministerului Afacerilor Externe de către domnul Steriu Alexandru Ion
  Decizie nr.235/2010 privind prelungirea perioadei de exercitare, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Lorant Para, a funcției publice de secretar general adjunct al Ministerului Mediului și Pădurilor
  Decizie nr.236/2010 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Gheorghe Asănică, secretar general al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
  Decizie nr.237/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de secretar general al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului de către doamna Daniela Anghel
  Decizie nr.240/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice de secretar general adjunct al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului de către domnul Octavian Petru Dragomir
  Decizie nr.241/2010 privind constatarea suspendării, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Enache Mihaela, secretar general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor
  O. nr.1.952/2010 al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 13.601/2008 pentru aprobarea termenelor și a formatului standard de transmitere a datelor și informațiilor privind planul anual de perfecționare profesională și fondurile alocate în scopul instruirii funcționarilor publici
  Decizie nr.244/2010 pentru constatarea încetării efectelor Deciziei primului-ministru nr. 219/2010 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Gavril Călin Platon, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
  Decizie nr.246/2010 privind numirea domnului Decebal Lohan în funcția publică de secretar general în cadrul Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică
  Decizie nr.249/2010 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Gina Bâra, secretar general adjunct al Ministerului Justiției
  Decizie nr.252/2010 privind aplicarea mobilității pentru domnul Staicu Mircea Cristian din funcția publică de secretar general al Ministerului Culturii și Patrimoniului Național în funcția publică de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor și Infrastructurii
  H.G. nr.1.114/2010 privind încetarea exercitării temporare a funcției publice de subprefect al județului Dolj de către domnul Șovăilă Cristian Marian
  Decizie nr.253/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice de secretar general al Ministerului Culturii și Patrimoniului Național de către doamna Kaitor Mihaela-Ioana
  Decizie nr.265/2010 privind prelungirea detașării, începând cu data de 21 ianuarie 2011, a perioadei de exercitare de către doamna Romfeld Maria Magdolna, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, a funcției publice vacante de director executiv în cadrul Consiliului Județean Harghita
  H.G. nr.1.199/2010 privind aplicarea mobilității pentru domnul Stănișteanu Sergiu Noruț din funcția publică de prefect al județului Giurgiu în funcția publică de inspector guvernamental
  H.G. nr.1.200/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Giurgiu de către domnul Cristoi Robert-Ioan
  H.G. nr.1.201/2010 privind încetarea, prin acordul părților, a exercitării temporare a funcției publice de prefect al județului Sibiu de către domnul Trihenea Constantin
  Decizie nr.266/2010 privind numirea prin mobilitate a domnului Stănișteanu Sergiu Noruț în funcția publică de inspector guvernamental
  Decizie nr.267/2010 privind numirea prin mobilitate a domnului Stănișteanu Sergiu Noruț în funcția publică de secretar general în cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  Decizie nr.271/2010 privind constatarea suspendării, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Cîrnu (Șerbănescu) Ana Magdalena, consilier de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice în cadrul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
  H.G. nr.1.272/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Botoșani de către doamna Tudorache Silvana Cornelia
  Decizie nr.279/2010 pentru constatarea încetării efectelor Deciziei primului-ministru nr. 241/2010 privind constatarea suspendării, la cerere, a raportului de serviciu al doamnei Enache Mihaela, secretar general al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor
  H.G. nr.1.307/2010 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Sibiu de către domnul Răcuciu Horațiu-Dumitru
  Decizie nr.281/2010 privind încetarea, prin acordul părților, a raportului de serviciu al domnului Nicu Marcu, secretar general adjunct al Ministerului Mediului și Pădurilor
  Decizie nr.282/2010 privind eliberarea domnului Baci Ioan Constantin-Cristian din funcția de secretar general al Ministerului Administrației și Internelor
  Decizie nr.1/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției de secretar general al Ministerului Administrației și Internelor de către domnul Mironescu Laurențiu
  Decizie nr.4/2011 privind aprobarea suspendării, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Mihai Prisăcariu, consilier de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice în cadrul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
  Decizie nr.12/2011 privind încetarea, prin acordul părților, a raportului de serviciu al domnului Pelmuș Pandelea, secretar general al Ministerului Administrației și Internelor
  Decizie nr.13/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice de secretar general al Ministerului Administrației și Internelor de către domnul Mironescu Laurențiu
  Decizie nr.15/2011 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcției de secretar general adjunct al Ministerului Administrației și Internelor de către doamna Dobrițoiu Cristina
  Decizie nr.17/2011 privind detașarea domnului Nistor Mircea din funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcția publică de director executiv în cadrul Consiliului Județean Dâmbovița
  Decizie nr.18/2011 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcției publice de secretar general al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului de către doamna Daniela Anghel
  Decizie nr.19/2011 privind aplicarea mobilității pentru domnul Corvin Nedelcu din funcția publică de secretar general în cadrul Autorității Naționale pentru Sport și Tineret în funcția publică de secretar general al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului
  Decizie nr.21/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice de secretar general al Autorității Naționale pentru Sport și Tineret de către domnul Săndulache Ștefan-Cristian
  H.G. nr.188/2011 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcției publice de prefect al județului Dolj de către domnul Georgescu Eugen
  H.G. nr.189/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Dolj de către domnul Giugea Nicolae
  H.G. nr.190/2011 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcției publice de prefect al județului Călărași de către domnul Enciu Niculae
  H.G. nr.191/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Călărași de către domnul Mușat Emil
  Decizie nr.25/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice de secretar general al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare de către domnul Barbu Domițian
  Decizie nr.27/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de secretar general adjunct al Ministerului Administrației și Internelor de către domnul Tobă Gheorghe Petre, chestor principal de poliție
  Decizie nr.28/2011 privind transferul, în interesul serviciului, al domnului Sorin Florea din funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcția publică de comisar general adjunct al Gărzii Financiare - Comisariatul General
  Decizie nr.29/2011 privind încetarea exercitării temporare, prin detașare, a funcției publice de secretar general adjunct al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului de către domnul Octavian Petru Dragomir
  Decizie nr.33/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de secretar general adjunct al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului de către doamna Daniela Anghel
  H.G. nr.266/2011 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcției publice de subprefect al județului Hunedoara de către domnul Gligor Dorin-Oliviu
  H.G. nr.348/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Hunedoara de către domnul Szabo Marius Lucian
  H.G. nr.382/2011 privind aplicarea mobilității pentru domnul Panduru Virgil din funcția publică de subprefect al județului Olt în funcția publică de inspector guvernamental
  H.G. nr.383/2011 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Olt de către domnul Copilău Jenel
  Decizie nr.50/2011 privind numirea prin mobilitate a domnului Panduru Virgil în funcția publică de inspector guvernamental
  Decizie nr.52/2011 privind încetarea, prin acordul părților, a raportului de serviciu al domnului Ovidiu Virgil Drăgănescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
  Decizie nr.54/2011 privind încetarea, prin acordul părților, a raportului de serviciu al domnului Panduru Virgil, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
  Decizie nr.62/2011 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Rizescu Gheorghe, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
  Decizie nr.63/2011 privind detașarea doamnei Romfeld Maria Magdolna din funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcția publică de director general în cadrul Consiliului Județean Harghita
  Decizie nr.65/2011 pentru reluarea activității doamnei Iuliana Lascu în funcția publică de inspector guvernamental
  Decizie nr.66/2011 privind aplicarea mobilității pentru doamna Iuliana Lascu din funcția publică de inspector guvernamental în funcția publică de secretar general al Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale
  Decizie nr.67/2011 privind suspendarea, la cerere, a raportului de serviciu al domnului Ladanyi Arpad Csaba, comisar general al Gărzii Financiare
  Decizie nr.26/2012 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Sergiu Noruț Stănișteanu, secretar general al Ministerului Economiei, Comerțului si Mediului de Afaceri
  Decizie nr.27/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de secretar general al Ministerului Sănătății de către domnul Ștefan Găti
  H.G. nr.77/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Hunedoara de către domnul Dezmeri Ștefan-loan
  Decizie nr.31/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Todea Andrei-Barbu a funcției publice temporar vacante de secretar general al Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri
  Decizie nr.40/2012 privind aplicarea mobilității pentru doamna Florea Gherghina din funcția publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Finanțelor Publice în funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului
  Decizie nr.41/2012 privind transferul, în interesul serviciului, al domnului Nistor Mircea din funcția publică de inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului în funcția publică de director executiv în cadrul Consiliului Județean Dâmbovița
  O. nr.829/2012 al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici privind stabilirea taxei de participare la programul deformare specializată pentru ocuparea unei funcții publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici în anul 2012
  Decizie nr.61/2012 pentru numirea domnului Sorin Sergiu Chelmu în funcția publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  Decizie nr.62/2012 privind aplicarea mobilității pentru domnul Sorin Sergiu Chelmu din funcția publică de secretar general adjunct în funcția publică de secretar general în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale
  Decizie nr.63/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de secretar general adjunct al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale de către doamna Reia Nicoleta Ștefănescu
  Decizie nr.68/2012 privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Barbu Domițian, secretar general al Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare
  Decizie nr.70/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice de secretar general adjunct al Ministerului Finanțelor Publice de către domnul Ciprian Sebastian Badea
  Decizie nr.71/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare, a funcției publice de secretar general al Ministerului Finanțelor Publice de către domnul Bănescu Dragoș lonuț
  H.G. nr.278/2012 privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, a funcției publice de prefect al județului Caraș-Severin de către domnul Țunea Octavian-Gheorghe
  H.G. nr.279/2012 privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Caraș-Severin de către domnul Sabo loan


Marți, 19 octombrie 2021, 18:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.