LEGE nr.48 din 21 mai 1992
Legea audiovizualului
Fisa actului

Descriptori:

Administrația publică centrală de specialitate
autorități administrative autonome, organizare și funcționare
Consiliul Național al Audiovizualului
L. nr.48/1992

Amenzi civile
în domeniul audiovizualului
L. nr.48/1992

Arme și muniții
explozivi și mijloace pirotehnice, interdicții în domeniul publicității și teleshopping, condiții
Decizie nr.65/2000   (C.N.A.)
L. nr.48/1992

Audiovizual
regim juridic
L. nr.48/1992

Consiliul Național al Audiovizualului
L. nr.48/1992

autorizare comunicație distribuție prin cablu CATV, televiziune și radioficare
L. nr.48/1992
O. nr.318/2001   (M.C.T.I.)
L. nr.74/1996

drept de replică în cadrul programelor audiovizuale, acordare
Decizie nr.43/2001   (C.N.A.)
L. nr.48/1992

grile de program, prezentare, aprobare, condiții
L. nr.48/1992
Decizie nr.21/1999   (C.N.A.)
L. nr.8/1996

licențe de emisie pentru difuzarea de programe audiovizuale pe cale radioelectrică, regim juridic
L. nr.48/1992
Decizie nr.3/1998   (C.N.A.)

licențe de emisie pentru radiodifuziune și televiziune prin cablu, eliberare, condiții
Decizie nr.17/2000   (C.N.A.)
L. nr.48/1992

licențe de emisie, concurs, condiții
Decizie nr.98/1999   (C.N.A.)
L. nr.48/1992

programe în microunde, în benzile de frecvență 2.290-2.335 Mhz, sisteme de distribuție și linii de transmisie, realizare, condiții
L. nr.48/1992
O. nr.263/2001   (M.C.T.I.)
L. nr.74/1996

publicitate, condiții
Decizie nr.65/2000   (C.N.A.)
L. nr.48/1992

restricții și avertizări, protecție minori, măsuri
Decizie nr.47/2000   (C.N.A.)
L. nr.48/1992

rețele de distribuție prin cablu pentru semnale de televiziune și radio
L. nr.48/1992
O. nr.318/2001   (M.C.T.I.)
O. nr.315/2001   (M.C.T.I.)
L. nr.74/1996

societăți publice și private
L. nr.48/1992

sponsorizare, condiții
Decizie nr.65/2000   (C.N.A.)
L. nr.48/1992

teleshopping, condiții
Decizie nr.65/2000   (C.N.A.)
L. nr.48/1992

titulari de licențe de emisie, obligații, autorizare
L. nr.48/1992
Decizie nr.137/1999   (C.N.A.)
Decizie nr.100/1999   (C.N.A.)
Decizie nr.150/1998   (C.N.A.)

titulari de licențe pentru comunicații audiovizuale, obligația de aducere la cunoștință a somațiilor și sancțiunile aplicabile de C.N.A., condiții
Decizie nr.135/1999   (C.N.A.)
L. nr.48/1992

Autorizație
emise în domeniul audiovizualului
L. nr.48/1992
L. nr.74/1996
Decizie nr.150/1998   (C.N.A.)

sisteme de comunicație audiovizuală cu distribuție prin cablu
L. nr.48/1992
L. nr.74/1996
O. nr.110/1992   (M.Cții.)
O. nr.318/2001   (M.C.T.I.)

Băuturi alcoolice
reguli în materie de publicitate și teleshopping
L. nr.48/1992
Decizie nr.65/2000   (C.N.A.)

Cinematografie
produse de autopublicitate promoțională din categoria celor erotice sau a celor de o vilotență excesivă, interzicere
L. nr.48/1992
Decizie nr.65/2000   (C.N.A.)

Concurs
licențe de emisie, comunicare audiovizuală, participare societăți, condiții
L. nr.48/1992
Decizie nr.98/1999   (C.N.A.)

licențe de emisiune, radiodifuziune, rețea cu acoperire națională, acordare, condiții
L. nr.48/1992

Consiliul Național al Audiovizualului
înființare, componență, atribuții, structura organizatorică, aprobare
L. nr.48/1992
Decizie nr.3/1998   (C.N.A.)
Decizie nr.84/2001   (C.N.A.)

Filme
cinematografice și spectacole interzise minorilor, publicitate, restricții
L. nr.48/1992
Decizie nr.65/2000   (C.N.A.)

Infracțiuni, fapte interzise, prevăzute în
normele cu privire la
audiovizual
L. nr.48/1992

Licențe
autorizare
sistemelor de comunicații cu distribuții prin cablu CATV
L. nr.48/1992
L. nr.74/1996
H.G. nr.20/2001
O. nr.318/2001   (M.C.T.I.)

de emisie, în domeniul audiovizualului
comunicare audiovizuală, concursuri, participare societăți, condiții
L. nr.48/1992
Decizie nr.98/1999   (C.N.A.)

comunicații audiovizuale, distribuite prin cablu CATV
L. nr.48/1992
L. nr.74/1996
O. nr.318/2001   (M.C.T.I.)

cenzură interzisă
L. nr.48/1992

înființare, posturi radio și televiziune, regim juridic
L. nr.48/1992
Decizie nr.277/2000   (C.N.A.)

pentru difuzare de programe audiovizuale pe cale radioelectrică, regim juridic
L. nr.48/1992
Decizie nr.3/1998   (C.N.A.)

obligațiile titularilor de licențe în domeniul audiovizualului
L. nr.48/1992
Decizie nr.100/1999   (C.N.A.)

Medicamente
interdicții și restricții în domeniul publicității și teleshopping
L. nr.48/1992
Decizie nr.65/2000   (C.N.A.)

Mijloace de informare
regim juridic în domeniul audiovizualului
L. nr.48/1992
vezi:  Mass-media

Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informațiilor
autorizarea funcționării rețelei de distribuție prin cablu
L. nr.48/1992

programe audiovizuale, decizii
L. nr.48/1992

Minori
protecție
restricții și avertizări pentru programe audiovizuale care pot afecta dezvoltarea fizică, morală și mentală
L. nr.48/1992
Decizie nr.47/2000   (C.N.A.)

Publicitate
titulari de licențe, comunicații audiovizuale, obligația de aducere la cunoștința publicului, somațiile și sancțiunile aplicate
L. nr.48/1992
Decizie nr.135/1999   (C.N.A.)

Radio
stații de emisie, modificare, caracteristici tehnice, condiții
L. nr.48/1992
O. nr.173/2001   (M.C.T.I.)

Radiodifuziune și televiziune
concurs, acordare licențe de emisiune, condiții
L. nr.48/1992

stații
autorizare
L. nr.48/1992
O. nr.309/1997   (M.Cții.)

Reclamă
audiovizuală
L. nr.48/1992

emisiune teleshopping, de tip ofertă, durată, răspundere civilă, condiții
L. nr.48/1992
Decizie nr.65/2000   (C.N.A.)

Salarizare, remunerare, indemnizație
autorități publice
membrii Consiliului Național al Audiovizualului
L. nr.48/1992

Sponsorizare
audiovizual, modalități de realizare
L. nr.48/1992
Decizie nr.65/2000   (C.N.A.)

Spoturi publicitare
convorbiri telefonice erotice, restricții și avertizări, protecție minori, măsuri
L. nr.48/1992
Decizie nr.47/2000   (C.N.A.)

Stații de radiodifuziune și televiziune
autorizare
L. nr.48/1992
O. nr.309/1997   (M.Cții.)

Telecomunicații
rețele de distribuție prin cablu pentru semnale de televiziune și radio, calitate, condiții
L. nr.48/1992
L. nr.74/1996
O. nr.315/2001   (M.C.T.I.)

sisteme de distribuție și linii de transmisie programe audiovizuale în microunde, în benzile de frecvență 2.290-2.335 Mhz
L. nr.48/1992
L. nr.74/1996
O. nr.263/2001   (M.C.T.I.)

Teleshopping
emisiuni, programare și realizare reclame de tip ofertă, răspundere civilă, condiții
L. nr.48/1992
Decizie nr.65/2000   (C.N.A.)

prezentare și formă în domeniul audiovizual
L. nr.48/1992

Televiziune
Consiliul Național al Audiovizualului, constituire
L. nr.48/1992

concurs, licențe de emisie stații locale (putere mică), frecvențe
L. nr.48/1992
Decizie nr.47/1999   (C.N.A.)

licențe de emisie, concurs, condiții
L. nr.48/1992

locală de putere mică, scoatere la concurs a unui canal
L. nr.48/1992
Decizie nr.121/2001   (C.N.A.)

persoane publice sau private, drepturi și obligații
L. nr.48/1992

programe
în altă limbă decât limba română, traducere în limba română, condiții, excepții
L. nr.48/1992
Decizie nr.23/1999   (C.N.A.)

publice și private, regim
L. nr.48/1992

publicitate, teleshopping și sponsorizare în domeniul audiovizual
L. nr.48/1992
Decizie nr.65/2000   (C.N.A.)

publicitate transfrontalieră, condiții
L. nr.48/1992
Decizie nr.65/2000   (C.N.A.)

răspunderi, sancțiuni în domeniul audiovizualului
L. nr.48/1992

restricții și avertizări, protecție minori, măsuri
L. nr.48/1992
Decizie nr.47/2000   (C.N.A.)

stații de emisie, modificare, caracteristici tehnice, condiții
L. nr.48/1992
O. nr.173/2001   (M.C.T.I.)

și radiodifuziune
titulari de licențe de emisie, decizii de autorizare, emitere
L. nr.48/1992
D. nr.150/1998

transport prin cablu, eliberare licențe de emisie, condiții
L. nr.48/1992
Decizie nr.17/2000   (C.N.A.)

Tutun, țigarete
publicitate și teleschopping, interdicții
L. nr.48/1992
L. nr.148/2000
Decizie nr.65/2000   (C.N.A.)


Miercuri, 29 iunie 2022, 00:30

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.