ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.24 din 30 martie 2000
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar
Fisa actului

Descriptori:

Agricultură
unități cu și fără personalitate juridică, subordonate direcțiilor generale pentru agricultură și alimentație și direcțiilor sanitar-veterinare județene, salarizare personal
O.U.G. nr.33/2000
O.U.G. nr.24/2000

Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție
salarizare
O.U.G. nr.24/2000
L. nr.154/1998

Bugetul de stat
structura raportărilor referitoare la cheltuielile de personal pe anul 2001
L. nr.216/2001
O.U.G. nr.24/2000
O. nr.761/2001   (M.F.P.)

Coeficienți de multiplicare (ierarhizare) a salariilor
aparat propriu, prefecturi, consilii județene și consilii locale
O.U.G. nr.24/2000

îmbunătățire pentru personalul
din sectorul bugetar
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.24/2000

Consilii județene și al municipiului București
aparat propriu, coeficienți de multiplicare/ierarhizare, salarizare
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.6/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001

Consilii locale și județene
aparat propriu, număr maxim de posturi, salarizare
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.G. nr.80/2001
O.U.G. nr.187/2001

Consiliul Legislativ
indemnizații și alte drepturi salariale
L. nr.53/1991
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001

Contracte individuale de muncă
angajați, evaluare performanțe profesionale individuale, criterii de stabilire salarii de bază între limite
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
H.G. nr.749/1998
H.G. nr.775/1998
H.G. nr.744/1999
H.G. nr.1.084/2001

Fondul de premiere
constituire pentru
personalul din unitățile bugetare
O.U.G. nr.24/2000
H.G. nr.281/1993

Funcționari publici
salarizare, criterii
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001

Guvernul României
aparat, personal angajat cu contract individual de muncă, evaluare performanțe individuale, stabilire salarii de bază între limite, criterii
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
H.G. nr.1.084/2001

Laboratorul Central pentru Controlul Calității Semințelor și Materialului Săditor
salarizare
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001

Ministere
aparat, personal angajat, evaluare performanțe individuale, stabilire salarii de bază între limite, criterii
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001
H.G. nr.1.084/2001

Muncă
contract individual de muncă, unități bugetare, drepturi salariale
L. nr.14/1991
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001
H.G. nr.281/1993

Municipiul București
salarizare, prefectură, primărie
L. nr.40/1991
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001

Personal din unități bugetare
creșteri salariale pentru unele categorii în anul 2001, condiții
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001

creșteri salariale în anul 2002, acordare
L. nr.154/1998
O.G. nr.65/1998
O.U.G. nr.8/2000
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.187/2001

salarizare
L. nr.14/1991
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001
H.G. nr.281/1993

Prefecturi
aparat propriu, coeficienți de multiplicare (ierarhizare)a salariilor, salarizare
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001

Salariați
creșteri salariale în sectorul bugetar în anul 2002, acordare
L. nr.154/1998
O.G. nr.65/1998
O.U.G. nr.8/2000
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.187/2001

salarizare, personal încadrat cu contract de muncă în sectorul bugetar
L. nr.14/1991
O.U.G. nr.24/2000

Salariu
creșteri salariale în sectorul bugetar
în anul 2001
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2000
O.U.G. nr.42/2001

pentru
personalul din unele instituții publice
O.U.G. nr.6/1998
O.U.G. nr.24/2000

Salariu de bază
pentru personalul bugetar
L. nr.154/1998
O.G. nr.39/1994
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001
H.G. nr.281/1993

Salarizare, remunerare, indemnizație
regim juridic
L. nr.14/1991
L. nr.154/1998
O.G. nr.39/1994
O.G. nr.73/1999
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001

autorități publice
personal din prefecturi și consilii locale
L. nr.40/1991
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001

drepturi salariale
personal de specialitate din cadrul Institutului European din România
O.G. nr.15/1998
O.U.G. nr.24/2000

personal
din unități bugetare -stabilire, modificarea încadrării, coeficienți de multiplicare (ierarhizare)
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001
H.G. nr.281/1993

Sport
aviație sportivă, Aeroclubul României, salarizare personal
O.U.G. nr.24/2000
vezi:  indexări salarii

Unități de informatică
personal, salarizare
O.U.G. nr.6/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001


Sâmbătă, 28 noiembrie 2020, 13:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.