ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.24 din 30 martie 2000
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.1.818/2003 al ministrului finanțelor publice pentru stabilirea structurii raportărilor referitoare la cheltuielile de personal, prevăzute de Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003 și de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2004 nr. 519/2003
art. 5 alin. (1)
  O. nr.295/2004 al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind modificarea pct. 3 din anexa la Ordinul ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 252/877/2004 pentru aprobarea nivelului studiilor și a condițiilor de ocupare a funcțiilor specifice din serviciile publice de salvamont


Sâmbătă, 28 noiembrie 2020, 13:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.