ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.24 din 30 martie 2000
privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.955/2002 privind organizarea și funcționarea Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor (abrogat prin H.G. nr.1.433/2009)
  O.U.G. nr.153/2002 privind organizarea și funcționarea Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat
  H.G. nr.1.328/2002 privind funcționarea Agenției Naționale "Socrates" în faza a doua a Programului comunitar "Socrates" (abrogat prin H.G. nr.76/2005)
  O. nr.1.659/2002 al ministrului finanțelor publice pentru stabilirea structurii raportărilor referitoare la cheltuielile de personal, prevăzute de Legea bugetului de stat pe anul 2003 și de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2003
  O. nr.5.151/2002 al ministrului educației și cercetării și al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a fermei didactice din unitățile de învățământ preuniversitar (abrogat prin O. nr.1.189/2007)
  L. nr.673/2002 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale (abrogata prin O.U.G. nr.57/2019)
  L. nr.19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presă ROMPRES
  O.U.G. nr.4/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului clerical salarizat potrivit Legii nr. 142/1999 privind sprijinul statului pentru salarizarea clerului
  H.G. nr.229/2003 privind organizarea și funcționarea Centrului Național al Cinematografiei (abrogat prin H.G. nr.1.064/2005)
  H.G. nr.297/2003 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu (abrogat prin H.G. nr.761/2003)
  O. nr.522/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv (abrogat prin O. nr.60/2014)
  O.U.G. nr.25/2003 pentru modificarea și completarea art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/1997 privind protecția copilului aflat în dificultate (abrogata prin L. nr.153/2017)
  H.G. nr.747/2003 pentru organizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului (abrogat prin H.G. nr.405/2004)
  H.G. nr.1.149/2003 privind participarea României la Expoziția Mondială EXPO 2005 "Înțelepciunea Naturii" Aichi, Japonia
  H.G. nr.1.564/2003 privind înființarea laboratoarelor publice pentru controlul calității și igienei vinului
  H.G. nr.405/2004 pentru organizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului (abrogat prin H.G. nr.157/2005)
  L. nr.91/2004 pentru modificarea Legii nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român
  L. nr.102/2004 privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din București
  H.G. nr.763/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Sprijinirea Studenților (abrogat prin H.G. nr.1.721/2008)
  H.G. nr.801/2004 privind organizarea și funcționarea caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc "Tei"
  H.G. nr.1.123/2004 privind înființarea Centrului Național al Dansului București
  H.G. nr.1.515/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială (abrogat prin H.G. nr.1.814/2005)
  H.G. nr.2.137/2004 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale a Taberelor și Turismului Școlar și a agențiilor teritoriale ale taberelor și turismului școlar (abrogat prin H.G. nr.384/2005)
  L. nr.602/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
  H.G. nr.68/2005 privind înființarea Centrului de Consultanță pentru Programe Culturale Europene (abrogat prin H.G. nr.1.410/2009)
  H.G. nr.86/2005 privind redistribuirea de posturi în vederea desfășurării activității de recalculare a pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, stabilite anterior datei de 1 aprilie 2001, precum și a activității privind asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale
  H.G. nr.157/2005 pentru organizarea și funcționarea Secretariatului General al Guvernului (abrogat prin H.G. nr.405/2007)
  H.G. nr.640/2005 privind organizarea de către România a celei de-a XI-a Reuniuni la nivel de șefi de stat și de guvern a Organizației Internaționale a Francofoniei, la București, în perioada 25-29 septembrie 2006
  L. nr.7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar


Sâmbătă, 28 noiembrie 2020, 16:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.