LEGE nr.31 din 3 aprilie 2000
privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice
Fisa actului

Descriptori:

Căi de atac
plângere împotriva procesului-verbal de aplicare a sancțiunii pentru contravenții silvice, condiții, măsuri
L. nr.31/2000

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
. aprobarea volumului maxim de masă lemnoasă
L. nr.31/2000

silvic și administrare fond forestier național
L. nr.31/2000
O.G. nr.96/1998

Închisoare contravențională
transformarea de către instanța de judecată a amenzii, contravenției silvice neachitată în termen la sesizarea ocolului silvic
L. nr.31/2000

Masă lemnoasă
vânzare către agenți economici, condiții, regulament, organizare licitații
L. nr.31/2000
O.U.G. nr.36/2001
H.G. nr.695/1998
O. nr.70/1999   (M.A.P.P.M.)

Ministerul Apelor și Protecției Mediului
lucrări și servicii, prestare, tarife
L. nr.31/2000

Personal silvic
atribuții de serviciu, îndeplinire funcții ce implică exercițiul autorității de stat, calități, condiții
L. nr.31/2000

Silvicultură
administrare, exploatare, contravenții
L. nr.26/1996
L. nr.31/2000

contravenții silvice, stabilire și sancționare
L. nr.31/2000

Tarife
lucrări și servicii
prestate de M.A.P.M., cuantum
L. nr.137/1995
L. nr.31/2000
O. nr.340/2000   (M.A.P.P.M.)


Marți, 24 noiembrie 2020, 02:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.