HOTĂRÂRE nr.611 din 13 iulie 2000
privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii și pensii și a actualizării sumelor fixe prevăzute în Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit pentru semestrul II anul 2000, precum și a baremului mediu anual pentru determinarea impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul 2000
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.94/2001 referitoare la excepțiile de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (1) lit. d1) și art. 431 din Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit, introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.87/2000, precum și a dispozițiilor art. 1 din Hotărârea Guvernului nr.611/2000
  D.C.C. nr.251/2001 privind excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit, în ansamblul său, și în special a dispozițiilor art.4 alin.(1) lit.d1), art.5 lit.d), art.8 alin.(2), art.431, art.432, art.75 și ale art.86 ultima liniuță din Ordonanța Guvernului nr.73/1999, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.87/2000, ale art.II alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.87/2000, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.611/2000


Marți, 27 octombrie 2020, 11:49

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.