ORDONANȚĂ nr.78 din 24 august 2000
privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România
Descriptori | Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.78 din 24 august 2000
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.230/2003 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 391/2000
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 412/30 aug. 2000 text
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.594/1991 privind verificarea indeplinirii conditiilor tehnice de catre autovehiculele și remorcile acestora care circula pe drumurile publice (abrogat prin L. nr.167/2003)
abrogă art.5-7, art.8 lit.f) și g), art.9 alin.(1) lit.a) și b) și alin.(2)
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.230/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România
modifică art. 1, art.2, art.3, art.4, art.5, art.6, art.7, art.8, art.10, art.11, art.12, art.13, art.15, art.16, art.17; introduce art. 131, art. 161, art. 162; abrogă art.9, art.14.
dispune republicarea
Modificată: O.G. nr.35/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea vehiculelor rutiere și eliberarea cărții de identitate a acestora, în vederea admiterii în circulație pe drumurile publice din România

dispune republicarea
  L. nr.289/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora în România
- modifică titlul, art. 1 alin. (1), (2) și (5), art. 11pct. 9 și 10, art. 2 alin. (2), art. 3, art. 4 alin. (1) lit. b) și alin. (2), art. 5 alin. (4), art. 6, art. 7 alin. (1), (3) și (5), art. 10 alin. (6), art. 11, art. 13 alin. (2) lit. c), alin. (6) și alin. (8), art. 14, art. 15 alin. (1) lit. m) și lit. u), alin. (2); introduce pct. 11, 12 și 13 la art. 11, alin. (11) la art. 2, art. 71, art. 72, art. 132, art. 133, art. 141, lit. v) și x) la art. 15 alin. (1), alin. (11) la art. 15, alin. (4) la art. 15, mențiunea privind transpunerea normelor comunitare, după art. 18; abrogă art. 1 alin. (4), art. 15 alin. (1) lit. n); înlocuiește, în tot cuprinsul ordonanței, termenul "fabricant" cu termenul "producător", sintagma "entități tehnice" cu sintagma "unități tehnice separate"
dispune republicarea
  L. nr.278/2011 pentru modificarea și completarea art. 14 din Ordonanța Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
- modifică art. 14 alin. (2) lit. b) și c); introduce lit. g), h) și i) la art. 14 alin. (1), lit. e) la art. 14 alin. (2)
  O.U.G. nr.41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative
- abrogă art. 13 alin. (2) lit. c), art. 13 alin. (4) lit. b)
  L. nr.109/2018 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărții de identitate și certificarea autenticității vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
- modifică art. 161; abrogă art. 162
  L. nr.260/2020 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărtii de identitate si certificarea autenticitătii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România
- introduce alin. (6) si (7) la art. 1 si pct. 14 la art. 11


Luni, 19 aprilie 2021, 03:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.