HOTĂRÂRE nr.979 din 19 octombrie 2000
privind înființarea Companiei Naționale "Romarm" - S.A. prin fuziunea Societății Naționale "Romarm" - S.A. cu Regia Autonomă "Arsenalul Armatei"
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.979 din 19 octombrie 2000
Emitent: Guvern
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 529/27 oct. 2000
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.758/1999 privind unele măsuri de restructurare și reorganizare a Agenției de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare și a Regiei Autonome "Arsenalul Armatei" din structura Ministerului Apărării Naționale
Modifică: H.G. nr.324/1997 privind infiintarea Regiei Autonome "Arsenalul Armatei" și a unor societati comerciale, prin reorganizarea unor regii autonome
abrogă art.1, art.5, art.8, art.11, art.12 și anexele nr.1-3; elimină denumirea Regiei Autonome "Arsenalul Armatei" din art.2 alin.(1) și art.4
  H.G. nr.705/1998 privind înființarea Societății Naționale "Romarm" - S.A., a Societății Comerciale "Uzina Mecanică Mârșa" - S.A. și a Societății Comerciale "Uzina Mecanică Râmnicu Vâlcea" - S.A., prin reorganizarea Regiei Autonome pentru Producția de Tehnică Militară - RATMIL
abrogă art.1 lit.a, art.3-7, art.8 alin.(3), art.9, art.10 alin.(1) și (4), art.11, art.15, art.16, art.19 și anexele nr.1, 1.1-1.5 și nr.2; elimină denumirea Societatea Națională "Romarm"-S.A.din art.8 alin.(1) și (2), art.10 alin.(2) și (3) și art.17, cuvântul filialele din art.10 alin.(2) și (3), art.14 alin.(1), art.17 și 18
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.952/2001 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.979/2000 privind înființarea Companiei Naționale "Romarm" - S.A. prin fuziunea Societății Naționale "Romarm" - S.A. cu regia Autonomă "Arsenalul Armatei"
modifică art.2, art.3, art.5, art.6, art.7, art.10; introduce alin.(2) la art.14 și anexele nr.1, 1.1.-1.11, 2.1-2.6, 3 și 4
  H.G. nr.1.066/2001 privind unele măsuri în vederea constituirii unui parc industrial în cadrul Societății Comerciale "Uzina Mecanică Vălenii de Munte" - S.A
modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.1.067/2001 privind unele măsuri în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societății Comerciale "Uzina Mecanică Mija" - S.A. din cadrul Companiei Naționale "Romarm" - S.A.
modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.1.068/2001 privind unele măsuri în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societății Comerciale "Uzina Automecanică Moreni" - S.A. din cadrul Companiei Naționale "Romarm" - S.A.
modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.1.069/2001 privind unele măsuri în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societății Comerciale "Electromecanica Ploiești" - S.A. din cadrul Companiei Naționale "Romarm" - S.A.
modifică în mod corespunzător
  H.G. nr.1.031/2002 privind aprobarea unor măsuri prealabile constituirii unui parc industrial prin divizarea Societății Comerciale "Uzina Mecanică Cugir" - S.A. din cadrul Companiei Naționale "Romarm" - S.A., pe un teren din domeniul privat al județului Alba
modifică în mod corespunzator
  H.G. nr.1.473/2002 privind constituirea unui parc industrial prin divizarea Societății Comerciale "Uzina Mecanică Plopeni" - S.A. din cadrul Companiei Naționale "Romarm" - S.A.
modifică în mod corespunzator
  H.G. nr.419/2003 privind aprobarea constituirii Parcului industrial "Metrom", prin divizarea Societății Comerciale "Metrom" - S.A. din cadrul Companiei Naționale "Romarm" - S.A.
modifică în mod corespunzator
  H.G. nr.420/2003 privind aprobarea constituirii Parcului industrial "Carfil", prin divizarea Societății Comerciale "Carfil" - S.A. din cadrul Companiei Naționale "Romarm" - S.A.
modifică în mod corespunzator
  H.G. nr.515/2003 privind unele măsuri în vederea constituirii unui parc industrial prin divizarea Societății Comerciale "Tohan" - S.A. din cadrul Companiei Naționale "Romarm" - S.A.
modifică în mod corespunzator
  H.G. nr.547/2003 privind înființarea Societății Comerciale "Uzina Mecanică Orăștie" - S.A. prin reorganizarea prin divizare parțială a Companiei Naționale "Romarm" - S.A.
modifică în mod corespunzator
  H.G. nr.230/2004 privind înființarea Societății Comerciale "Fabrica de Arme Cugir" - S.A. prin reorganizarea prin divizare parțială a Societății Comerciale "Uzina Mecanică Cugir" - S.A., filială a Companiei Naționale "Romarm" - S.A.
modifică art.3 alin.2 lit.d)
  H.G. nr.256/2004 privind aprobarea constituirii Parcului industrial "Făgăraș", prin transferul unor elemente patrimoniale de la Societatea Comercială "Uzina de Produse Speciale Făgăraș" - S.A. din cadrul Companiei Naționale "Romarm" - S.A. la Consiliul Local al Municipiului Făgăraș
modifică în mod corespunzator art.3 alin.(2) lit.m)
  H.G. nr.456/2004 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 979/2000 privind înființarea Companiei Naționale "Romarm" - S.A. prin fuziunea Societății Naționale "Romarm" - S.A. cu Regia Autonomă "Arsenalul Armatei"
modifică art.3 alin. (2) partea introductiva, art.7 alin. (3); introduce alin. (31) la art. 7; înlocuiește în cuprinsul hotarârii formularea "Ministerul Industriei si Resurselor" cu sintagma " Ministerul Economiei si Comertului"
  H.G. nr.2.407/2004 privind aprobarea constituirii Parcului industrial "Victoria" prin transferul unor elemente patrimoniale de la Societatea Comercială "Pirochim Victoria" - S.A. din cadrul Companiei Naționale "Romarm" - S.A. la Consiliul Local al Orașului Victoria
modifică în mod corespunzator prevederile art. 3 alin. (1) si (2) lit. n)
  H.G. nr.1.033/2006 privind înființarea Societății Comerciale "Fabrica de Pulberi" - S.A. prin reorganizarea prin divizare parțială a Societății Comerciale "Uzina de Produse Speciale Făgăraș" - S.A., filială a Companiei Naționale "Romarm" - S.A
- modifică în mod corespunzător


Duminică, 07 august 2022, 18:48

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.