ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.226 din 24 noiembrie 2000
privind circulația juridică a terenurilor cu destinație forestieră
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.796/2002 pentru aprobarea Metodologiei de achiziționare, prin cumpărare, schimb sau donație, de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, prin Regia Națională a Pădurilor, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului


Sâmbătă, 26 septembrie 2020, 08:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.