HOTĂRÂRE nr.4 din 4 ianuarie 2001
privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Hotărâre nr.4 din 4 ianuarie 2001
Emitent: Guvern
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 9/9 ian. 2001
Functie activa:
Abrogă: H.G. nr.188/1999 privind organizarea și functionarea Ministerului Muncii și Protectiei Sociale
De văzut și: H.G. nr.484/1990 privind stabilirea alocatiilor zilnice de hrana și a normativelor de personal in unitatile de asistenta sociala (abrogat prin H.G. nr.233/2004)
  H.G. nr.542/1992 pentru modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr.962/1990 privind organizarea și functionarea Ministerului Muncii și Protectiei Sociale și Hotararii Guvernului nr.313/1992 privind transmiterea unor imobile și suportarea cheltuielilor de administrare și investitii pentru cladirile apartinand unor institutii publice din municipiul Bucuresti, precum și unele masuri de aplicare a prevederilor Legii nr.80/1992 privind pensiile și alte drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor
  H.G. nr.225/1993 cu privire la suplimentarea numarului de posturi la oficiile teritoriale de pensii și asigurari sociale ale agricultorilor
Functie pasiva:
Modificat: H.G. nr.267/2001 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.4/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale (abrogat prin H.G. nr.737/2003)
modifică art.3 lit.e; introduce alin.(2) și (3) la art.7
  H.G. nr.1.317/2001 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.4/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale (abrogat prin H.G. nr.737/2003)
modifică art.14 lit.C, art.22; introduce pct.71-75 și pct.171 la art.14 lit.E; înlocuiește anexele nr.1 și 2
  L. nr.760/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.32/1998 privind organizarea cabinetului demnitarului din administrația publică centrală (abrogata)
modifică corespunzător structura aparatului ministerului pentru cabinetul demnitarului
  H.G. nr.773/2002 pentru organizarea și funcționarea Comisiei interministeriale privind asistența socială
modifică art.22 alin.(1), anexele nr.1 și 2
  H.G. nr.824/2002 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale (abrogat prin H.G. nr.737/2003)
modifică art. 22 alin. (1); abrogă art. 14 lit. A pct. 5, 6 și 8; înlocuiește anexa nr. 2
  H.G. nr.1.149/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale
modifică nr. maxim de posturi prevăzut la art. 22 alin. (1) și în cuprinsul anexelor nr. 1 și 2
  H.G. nr.1.323/2002 privind elaborarea în parteneriat a Planului național de dezvoltare (abrogat prin H.G. nr.1.115/2004)
completează în mod corespunzator
  H.G. nr.1.555/2002 privind desemnarea instituțiilor și organismelor responsabile cu coordonarea, implementarea și gestionarea asistenței financiare comunitare prin instrumentele structurale (abrogat prin H.G. nr.497/2004)
modifică în mod corespunzator
  H.G. nr.602/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale (abrogat prin H.G. nr.737/2003)
introduce art.121; înlocuiește anexa nr. 1si stabileste structura organizatorica a Autoritatii de Management Program Operational Sectorial pentru Politica Sociala si de Ocuparea Fortei de Munca
  O.U.G. nr.64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
reorganizeaza Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale
Abrogat: H.G. nr.737/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei


Vineri, 30 septembrie 2022, 16:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.