LEGE nr.10 din 8 februarie 2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Fisa actului

Descriptori:

Acțiuni
și titluri de valoare, acordare, condiții, persoanelor cărora nu li s-au restituit în natură imobilile preluate în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989
L. nr.10/2001

Apartamente
trecute în proprietatea statului, reglementarea situației juridice
L. nr.112/1995
L. nr.10/2001
H.G. nr.950/2001
H.G. nr.614/2001
H.G. nr.20/1996

Avere
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989, restituire în natură sau măsuri reparatorii prin echivalent, condiții
L. nr.10/2001
H.G. nr.614/2001

Bunuri
imobile preluate de stat (terenuri și clădiri)
abuziv, în perioada 1945-1989, restituire către foștii proprietari, condiții
L. nr.112/1995
L. nr.10/2001
H.G. nr.20/1996
H.G. nr.614/2001

Chiriași
din imobilele preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989, măsuri, condiții
L. nr.10/2001

Comisii
pentru stabilirea dreptului foștilor proprietari de fonduri locative, organizare, atribuții
L. nr.112/1995
L. nr.10/2001
H.G. nr.20/1996

Consilii locale și județene
competență referitoare la
regimul locuințelor
L. nr.112/1995
L. nr.114/1996
L. nr.10/2001
H.G. nr.1.275/2000
H.G. nr.950/2001

Contracte
de închiriere
suprafețe locative
L. nr.114/1996
L. nr.10/2001
O.U.G. nr.40/1999
H.G. nr.1.275/2000

Despăgubiri
pentru
locuințele trecute în proprietatea statului, acordare foștilor proprietari sau moștenitorilor acestora, valoare
L. nr.112/1995
L. nr.10/2001

suprafețe locative preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989 și retrocedate în natură
L. nr.10/2001

Imobile
cu destinația de locuințe trecute abuziv în proprietatea statului, situație juridică, reglementare
L. nr.112/1995
L. nr.10/2001
H.G. nr.20/1996
H.G. nr.614/2001
H.G. nr.950/2001

proprietate privată, imobile, locuințe
L. nr.85/1992
L. nr.112/1995
L. nr.114/1996
L. nr.10/2001
H.G. nr.20/1996
H.G. nr.614/2001
D.-L. nr.61/1990

Locuință
chiriasi care au cumparat locuinte, vânzare fostilor proprietari prin derogare de la art.9 alin.(1)-(4) din L. nr. 112/1995
L. nr.10/2001

trecute în proprietatea statului în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, reglementarea situației juridice
L. nr.112/1995
L. nr.10/2001
H.G. nr.20/1996
H.G. nr.614/2001
H.G. nr.950/2001

Moștenire, moștenitori
imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, condiții
L. nr.10/2001

locuințe trecute în mod abuziv în proprietatea statului, reglementarea situației juridice
L. nr.112/1995
L. nr.10/2001
H.G. nr.20/1996

reconstituirea dreptului de proprietate
L. nr.18/1991
L. nr.1/2000
L. nr.10/2001
H.G. nr.1.172/2001

Notificare
privind restituirea imobilelor preluate abuziv
L. nr.10/2001

Nulitate absolută
pentru acte juridice de înstrăinare a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 pentru neîndeplinirea condițiilor de legalitate
L. nr.10/2001

Prescripție extinctivă
drept de acțiune în justiție pentru recuperarea imobilelor preluate abuziv
L. nr.10/2001

Proprietar
de locuință
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
L. nr.10/2001
H.G. nr.614/2001

Reconstituirea dreptului de proprietate
locuințe trecute abuziv în proprietatea statului, reglementarea situației juridice
L. nr.112/1995
L. nr.10/2001
H.G. nr.20/1996

Taxe judiciare de timbru
scutiri pentru
cereri și acțiuni în justiție pentru intabularea titlurilor de proprietate pentru imobilele preluate abuziv
L. nr.10/2001

Terenuri
preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 -2 decembrie 1989, regim juridic
L. nr.10/2001
H.G. nr.614/2001

Titluri de valoare
acordare, condiții, persoanelor cărora nu li se restituie în natură imobilele preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
L. nr.10/2001
H.G. nr.614/2001

Unități și instituții de învățământ
regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv, exceptare de la retrocedare
L. nr.10/2001


Sâmbătă, 19 octombrie 2019, 02:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.