LEGE nr.10 din 8 februarie 2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.43/2001 asupra sesizării de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 lit. b) și c), art. 3, art. 6, art. 20 alin. (1) și ale art. 24 din Legea privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
  D.C.C. nr.353/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.8 alin.(2) din Legea nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.98/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.191/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
  D.C.C. nr.286/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
  D.C.C. nr.309/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (2) și ale art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
  D.C.C. nr.3/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
  D.C.C. nr.28/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
  D.C.C. nr.33/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (1), (2) și (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 46 alin. (1), (2) si (5)
  D.C.C. nr.35/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
  D.C.C. nr.34/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. g) sintagma "cu titlu valabil" și lit. h) cu excepția sintagmei "orice alte imobile", precum și ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
  D.C.C. nr.41/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
  D.C.C. nr.43/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (3) și ale art. 9 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2001, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 400/2002, precum și ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 8 alin. (1)
  D.C.C. nr.72/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989
  D.C.C. nr.71/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 46 alin. (1), (2) si (4)
  D.C.C. nr.69/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (1) și (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 46 alin. (1) si (2)
  D.C.C. nr.96/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 8 alin. (2)
  D.C.C. nr.111/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
  D.C.C. nr.149/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 48 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 48
  D.C.C. nr.158/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 46 alin. (2)
  D.C.C. nr.159/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 46 alin. (1), (2) si (4)
  D.C.C. nr.185/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 46 alin. (2)
  D.C.C. nr.191/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 alin. (1) și (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 15 alin. (1) si (2)
  D.C.C. nr.222/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 46 alin. (2)
  D.C.C. nr.246/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare
art. 3 alin. (2)
  D.C.C. nr.282/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a art. 48 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 48
  D.C.C. nr.279/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 20 alin. (3)
  D.C.C. nr.290/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 și ale Hotărârii Guvernului nr. 950/2001 cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea Autorității pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989
  D.C.C. nr.296/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 46 alin. (5)
  D.C.C. nr.301/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 46 alin. (2)
  D.C.C. nr.308/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a art. 47 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 47 alin. (1)
  D.C.C. nr.312/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 2 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.316/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, text introdus prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 184/2002
art. 3 alin. (2)
  D.C.C. nr.344/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 21 alin. (5)
  D.C.C. nr.344/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 21 alin. (5)
  D.C.C. nr.427/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 46 alin. (5)
  D.C.C. nr.448/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 46 alin. (2)
  D.C.C. nr.450/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (1) și art. 24 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 20 alin. (1) și art. 24 alin. (1)
  D.C.C. nr.478/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 46 alin. (2)
  D.C.C. nr.482/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 2 alin. (2)
  D.C.C. nr.483/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 8 alin. (1)
  D.C.C. nr.480/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 46 alin. (2)
  D.C.C. nr.481/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 46 alin. (2)
  D.C.C. nr.487/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 lit. a), art. 24 alin. (1) și (7), art. 27 alin. (1) și (2) și art. 32 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare
art. 18 lit. a), art. 24 alin. (1) și (7), art. 27 alin. (1) și (2) și art. 32 alin. (1)
  D.C.C. nr.9/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 46 alin. (5)
  D.C.C. nr.14/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 2 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.21/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (1) și (5) și art. 24 alin. (7) și (8) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 21 alin. (1) și (5) și art. 24 alin. (7) și (8)
  D.C.C. nr.62/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 lit. c) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 18 lit. c)
  D.C.C. nr.93/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 49 alin. (1)
  D.C.C. nr.91/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 46 alin. (5)
  D.C.C. nr.92/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 46 alin. (2)
  D.C.C. nr.108/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 lit. d) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 și a dispozițiilor art. 2 poziția 2.1 lit. A din Normele metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 498/2003
art.18 lit. d)
  D.C.C. nr.145/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 46 alin. (2)
  D.C.C. nr.171/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 46 alin. (2)
  D.C.C. nr.174/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (4) și (8) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 11 alin. (4) și (8)
  D.C.C. nr.185/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 21 alin. (5)
  D.C.C. nr.187/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 8 alin. (1)
  D.C.C. nr.184/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, ale art. 24 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, precum și a dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată
art. 8 alin. (1)
  D.C.C. nr.186/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare
art. 46 alin. (2)
  D.C.C. nr.222/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 lit. a), art. 24 alin. (1) și (7), art. 27 alin. (1) și (2) și ale art. 32 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare
art. 18 lit. a), art. 24 alin. (1) și (7), art. 27 alin. (1) și (2) și ale art. 32 alin. (1)
  D.C.C. nr.237/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare
art. 46 alin. (5)
  D.C.C. nr.242/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (7) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 24 alin. (7)
  D.C.C. nr.235/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (6) și (7) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare
art. 10 alin. (6) și (7)
  D.C.C. nr.238/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare
art. 49
  D.C.C. nr.253/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 46 alin. (5)
  D.C.C. nr.272/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare, precum și a dispozițiilor art. 5 alin. 1 și 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările și completările ulterioare
art. 46 alin. (5)
  D.C.C. nr.287/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare
art. 11
  D.C.C. nr.314/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. d) și ale art. 46 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare
art. 2 alin. (1) lit. d) și ale art. 46 alin. (2)
  D.C.C. nr.315/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 46 alin. (4)
  D.C.C. nr.351/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 alin. (1) și (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989
art. 49 alin. (1) și (3)
  D.C.C. nr.422/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 47 alin. (3) și ale art. 48 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 47 alin. (3) și ale art. 48
  D.C.C. nr.542/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 și ale art. VI alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002
art. 8
  D.C.C. nr.564/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 46 alin. (5)
  D.C.C. nr.2/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 8 alin. (1)
  D.C.C. nr.22/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 13 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum și a prevederilor art. 7, 11 și 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe
art. 13
  D.C.C. nr.84/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 4 alin. (3)
  D.C.C. nr.101/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 și ale art. VI alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002
art. 8 alin. (2)
  D.C.C. nr.99/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 21 alin. (5)
  D.C.C. nr.110/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 46 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 46 alin. (5)
  D.C.C. nr.165/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 3 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.229/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 14 alin. (1)
  D.C.C. nr.239/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
  D.C.C. nr.262/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 și ale art. VI alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002
- art. 8 alin. (2)
  D.C.C. nr.274/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 50 alin. (2)
  D.C.C. nr.282/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 50 alin. (2)
  D.C.C. nr.283/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 și ale art. 2.1 lit. A și B din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 498/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989
  D.C.C. nr.287/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 și ale art. VI alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002
  D.C.C. nr.310/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
  D.C.C. nr.307/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20, art. 21, art. 22, art. 23 și art. 24 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989
  D.C.C. nr.309/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (3) și (7) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
  D.C.C. nr.308/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 3 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.344/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) și (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 50 alin. (2) și (4)
  D.C.C. nr.348/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 și ale art. 8.1 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 498/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989
  D.C.C. nr.372/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 50 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 50 alin. (5)
  D.C.C. nr.358/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
  D.C.C. nr.376/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
  D.C.C. nr.388/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 50 alin. (2)
  D.C.C. nr.428/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată
  D.C.C. nr.549/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) și ale art. 20 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989, precum și a prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
  D.C.C. nr.537/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 și art. 6 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989, republicată
art. 2 și art. 6
  D.C.C. nr.541/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 3 alin. (1) lit. c)
  D.C.C. nr.556/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) și ale art. 2 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 1 alin. (1) și ale art. 2 alin. (1) lit. i)
  D.C.C. nr.557/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) și ale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 1 alin. (1) și ale art. 22 alin. (1)
  D.C.C. nr.569/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 8 alin. (1)
  D.C.C. nr.612/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 45 alin. (5)
  D.C.C. nr.610/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 și ale art. 29 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 9 si ale art. 29 alin. (1)
  D.C.C. nr.614/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 8 alin. (1)
  D.C.C. nr.655/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 22 alin. (5)
  D.C.C. nr.663/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 alin. (2) și (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, art. 7 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, art. III cuprins în titlul II al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și art. VI alin. (4) teza a doua din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002
art. 8 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.679/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 22 alin. (5)
  D.C.C. nr.678/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 48 alin. (2) și (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989
art. 48 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.42/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 45 alin. (5)
  D.C.C. nr.78/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989
art. 45 alin. (5)
  D.C.C. nr.117/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (2) propoziția finală din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și ale art. 46 alin. (1) și (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 46 alin. (1) și (3)
  D.C.C. nr.127/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 48 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 48 alin. (3)
  D.C.C. nr.167/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 45 alin. (5)
  D.C.C. nr.196/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) - sintagma "imobile naționalizate prin Decretul nr. 92/1950 pentru naționalizarea unor imobile, cu modificările și completările ulterioare" și lit. h) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 2 alin. (1) lit. a) - sintagma "imobile naționalizate prin Decretul nr. 92/1950 pentru naționalizarea unor imobile, cu modificările și completările ulterioare" și lit. h)
  D.C.C. nr.212/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. i) și alin. (2) teza finală, precum și ale art. 45 alin. (1), (2) și (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 2 alin. (1) lit. i) și alin. (2) teza finală, precum și ale art. 45 alin. (1), (2) și (5)
  D.C.C. nr.253/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 29 alin. (1)
  D.C.C. nr.249/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 45 alin. (5)
  D.C.C. nr.276/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) și (5) și art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 22 alin. (1) și (5) și art. 45 alin. (5)
  D.C.C. nr.308/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 45 alin. (5)
  D.C.C. nr.373/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (2) teza finală și ale art. 45 alin. (1), (2) și (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 2 alin. (2) teza finală și ale art. 45 alin. (1), (2) și (5)
  D.C.C. nr.374/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 corelat cu art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 24 corelat cu art. 22 alin. (5)
  D.C.C. nr.368/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 14
  D.C.C. nr.388/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 -22 decembrie 1989
art. 22
  D.C.C. nr.424/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 18 lit. c), art. 26 alin. (1) și art. 45 alin. (1) și (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și a dispozițiilor art. 294 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură civilă
art. 18 lit. c), art. 26 alin. (1) și art. 45 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.540/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 45 alin. (1)
  D.C.C. nr.571/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 22 alin. (5)
  D.C.C. nr.573/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 45 alin. (5)
  D.C.C. nr.592/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 26 alin. (3)
  D.C.C. nr.597/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) și (5) și art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 22 alin. (1) și (5) și art. 45 alin. (5)
  D.C.C. nr.641/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 29
  D.C.C. nr.668/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 6 alin. (2)
  D.C.C. nr.725/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 22 alin. (5)
  D.C.C. nr.730/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 45 alin. (5)
  D.C.C. nr.737/2006 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 22 alin. (5)
  D.C.C. nr.738/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989
art. 3 alin. (2)
  D.C.C. nr.739/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989
art. 25 alin. (4)
  D.C.C. nr.752/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 45 alin. (5)
  D.C.C. nr.755/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 și a prevederilor Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, "prin care se prelungește termenul de depunere a cererilor pentru reconstituirea dreptului de proprietate în baza Legii nr. 18/1991, nu și termenul pentru depunerea notificărilor la Legea nr. 10/2001"
- art. 22
  D.C.C. nr.826/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989
art. 45 alin. (2)
  D.C.C. nr.869/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (1) raportat la art. 48 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 46 alin. (1) raportat la art. 48 alin. (3)
  D.C.C. nr.900/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989
art. 21 alin. (5)
  D.C.C. nr.927/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 alin. (1), (2), (4) și (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 45 alin. (1), (2), (4) și (5)
  D.C.C. nr.921/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 48 alin. (2) și (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 48 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.922/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (1) și (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 22 alin. (1) și (5)
  D.C.C. nr.20/2007 DECIZIA nr. 20 din 11 ianuarie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989
- art.26 alin.(3)
  D.C.C. nr.18/2007 DECIZIA nr. 18 din 11 ianuarie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
- art. 22 alin. (5)
  D.C.C. nr.42/2007 DECIZIA nr. 42 din 11 ianuarie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
- art. 22 alin. (1)
  D.C.C. nr.50/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (1) și (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989
art. 22 alin. (1) și (5)
  D.C.C. nr.69/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 52
  D.C.C. nr.94/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. (7) și (8) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 24 alin. (7) și (8)
  D.C.C. nr.104/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 45 alin. (5)
  D.C.C. nr.115/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989
art. 45 alin. (5)
  D.C.C. nr.149/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 45 alin. (1)
  D.C.C. nr.151/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (1) și (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor bunuri preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989
art. 21 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.190/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 6 alin. (2)
  D.C.C. nr.250/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 22
  D.C.C. nr.235/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 alin. (1) și (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 45 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.243/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (4) și art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989
art. 4 alin. (4) și art. 22 alin. (1)
  D.C.C. nr.288/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 45 alin. (5)
  D.C.C. nr.269/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 48 alin. (2) și (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 48 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.289/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 22 alin. (5)
  D.C.C. nr.316/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (1) și (2), art. 24 alin. (6) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și a prevederilor art. 2 alin. (1), art. 5 și art. 12 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului
- art. 24 alin. (6), - art. 11 alin. (1), art. 20 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.313/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 22 alin. (1)
  D.C.C. nr.297/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 45 alin. (5)
  D.C.C. nr.322/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989
art. 21 alin. (1), (2) și (3)
  D.C.C. nr.396/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 29
  D.C.C. nr.428/2007 DECIZIe referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor bunuri preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 2 alin. (1) lit. b)
  D.C.C. nr.432/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 9 alin. (2)
  D.C.C. nr.522/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 14 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 14
  D.C.C. nr.542/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 25 alin. (4)
  D.C.C. nr.567/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 29
  D.C.C. nr.592/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 22 alin. (1)
  D.C.C. nr.594/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 5
  D.C.C. nr.673/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 45 alin. (5)
  D.C.C. nr.715/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 45 alin. (2)
  D.C.C. nr.760/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 6 alin. (2)
  D.C.C. nr.776/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 48 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 48 alin. (3)
  D.C.C. nr.811/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 21 alin. (1)
  D.C.C. nr.943/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 10 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.036/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 22 alin. (5)
  D.C.C. nr.1.158/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 4 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.153/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 2 alin. (1) lit. b)
  D.C.C. nr.1.154/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 8 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.156/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 alin. (2) și (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 45 alin. (2) și (5)
  D.C.C. nr.1.215/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (1) și (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 22 alin. (1) și (5)
  D.C.C. nr.58/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 48 alin. (1)
  D.C.C. nr.114/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
  D.C.C. nr.155/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) și art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 1 alin. (1) și art. 22 alin. (1)
  D.C.C. nr.217/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 8 alin. (1)
  D.C.C. nr.219/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 48 alin. (2) și (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 48 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.198/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
  D.C.C. nr.235/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 42 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 42 alin. (3)
  D.C.C. nr.296/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
  D.C.C. nr.286/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 6 alin. (2)
  D.C.C. nr.319/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) și (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
  D.C.C. nr.366/2008 DECIZE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 și art. 20 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 9 și art. 20
  D.C.C. nr.354/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 2 alin. (1) lit. b)
  D.C.C. nr.371/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 alin. (6) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 10 alin. (6)
  D.C.C. nr.415/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 și ale titlului I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. 22 alin. (1)
  D.C.C. nr.449/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 48 alin. (2) și (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 48 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.428/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 22 alin. (5)
  D.C.C. nr.430/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 45 alin. (5)
  D.C.C. nr.507/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 26 alin. (3)
  D.C.C. nr.529/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor bunuri preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 21 alin. (1)
  D.C.C. nr.533/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 194522 decembrie 1989
art. 22
  D.C.C. nr.580/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 și 46 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 45 și 46
  D.C.C. nr.583/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 3 alin. (1) lit. b)
  D.C.C. nr.629/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 alin. (1) și (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989
art. 45 alin. (1) și (5)
  D.C.C. nr.641/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 lit. a) teza întâi din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 18 lit. a) teza întâi
  D.C.C. nr.703/2008 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4 alin. (2) și (3) și art. 47 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată
art. 4 alin. (2) și (3) și art. 47
  D.C.C. nr.754/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 17 alin. (1)
  D.C.C. nr.831/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 50 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 50 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.055/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. i), art. 45 alin. (2) și art. 47 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
- art.2 alin.(1) lit.i) și art.45 alin.(2)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.1.055/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. i), art. 45 alin. (2) și art. 47 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
- art.47
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.1.057/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 22 alin. (5)
  D.C.C. nr.1.148/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 23 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 23
  D.C.C. nr.1287/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480, art. 481 și art. 1.899 din Codul civil, ale art. 45 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, precum și ale art. 304 pct. 8 și 9 din Codul de procedură civilă
art. 45
  D.C.C. nr.1293/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 45 alin. (5)
  D.C.C. nr.1.346/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) și (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 6 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.1385/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (1) și (5) și art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 22 alin. (1) și (5) și art. 45 alin. (5)
  D.C.C. nr.19/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 47 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 și ale art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
art. 47
  D.C.C. nr.3/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 26 alin. (3) și ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 26 alin. (3) și ale art. 27 alin. (1)
  D.C.C. nr.90/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum și ale art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe
art. 13 alin. (1) și (2) și art. 15 alin. (1)
  D.C.C. nr.126/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 alin. (1), (2), (4) și (5) și art. 46 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 45 alin. (1), (2), (4) și (5) și art. 46
  D.C.C. nr.105/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 4 alin. (3)
  D.C.C. nr.144/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 31
  D.C.C. nr.239/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 45 alin. (5)
  D.C.C. nr.235/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 2 alin. (1) lit. h)
  D.C.C. nr.266/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum și ale art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe
art. 13 alin. (1)
  D.C.C. nr.301/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 și art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
art. 22 alin. (5)
  D.C.C. nr.447/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. a) și h) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989
art. 2 alin. (1) lit. a) și h)
  D.C.C. nr.527/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 26 alin. (3)
  D.C.C. nr.590/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 21 alin. (5)
  D.C.C. nr.618/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 9
  D.C.C. nr.610/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 25 alin. (4)
  D.C.C. nr.759/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5, art. 7 alin. (2) și art. 9 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, precum și ale art. 14 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 14
  D.C.C. nr.795/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. a) și h) și art. 12 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și a dispozițiilor art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 2 alin. (1) lit. a) și h) și art. 12
  D.C.C. nr.797/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 45 alin. (2)
  D.C.C. nr.863/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. a) și h) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 2 alin. (1) lit. a) și h)
  D.C.C. nr.873/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1, art. 7 alin. (1) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 1, art. 7 alin. (1) și art. 45 alin. (2)
  D.C.C. nr.911/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 și ale art. 676 din Codul civil
art. 4 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.053/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. I pct. 13 din titlul I al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 și art. 36 alin. (5) din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 8 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.085/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 29 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.105/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 și art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 21 și art. 22
  D.C.C. nr.1.187/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
- art. 6 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.183/2009 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 50 alin. (21) și (3) și ale art. 501 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989
art. 50 alin. (21) și (3) și ale art. 501
  D.C.C. nr.1.243/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și h) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 2 alin. (1) lit. a) și h)
  D.C.C. nr.1.241/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor titlului VII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și a prevederilor Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
  D.C.C. nr.1.246/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1, art. 7 alin. (1), art. 45 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 și art. 1081 și art. 1083 din Codul de procedură civilă
art. 1, art. 7 alin. (1), art. 45 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.248/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 26 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.271/2009 DECIZIA nr. 1.271 din 8 octombrie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și h) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 și art. 329 din Codul de procedură civilă
- art. 2 alin. (1) lit. a) și h)
  D.C.C. nr.1.296/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 21 alin. (5)
  D.C.C. nr.1.299/2009 DECIZIA nr. 1.299 din 13 octombrie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (1), (2) și (4) și art. 26 alin. (1) și (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
- art. 21 alin. (1), (2) și (4) și art. 26 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.1.315/2009 DECIZIA nr. 1.315 din 13 octombrie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și h) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
- art. 2 alin. (1) lit. a) și h)
  D.C.C. nr.1.341/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 23 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 23
  D.C.C. nr.1.422/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (9) și ale art. 4 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, precum și ale art. 26 alin. (1) și (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 26 alin. (1) și (3)
  D.C.C. nr.1.493/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (1) (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 21 alin. (1) (3)
  D.C.C. nr.1.581/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 2 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.701/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 și art. 480 din Codul civil
art. 2 alin. (1) lit. h)
  D.C.C. nr.1.703/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 45 alin. (5)
  D.C.C. nr.11/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 45 alin. (5)
  D.C.C. nr.26/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 21 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 21 alin. (1)
  D.C.C. nr.76/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 45 alin. (5)
  D.C.C. nr.270/2010 DECIZIA nr. 270 din 16 martie 2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (2), art. 7 alin. (11) și (5), art. 18 lit. c), art. 20 alin. (1) și (2), art. 45 alin. (2) și (21), art. 46 alin. (4) și art. 48 alin. (2) și (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, astfel cum au fost modificate și completate prin Legea nr. 1/2009
- art. 2 alin. (2), art. 7 alin. (11) și (5), art. 18 lit. c), art. 20 alin. (1) și (2), art. 45 alin. (2) și (21), art. 46 alin. (4), art. 48 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.421/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 31 alin. (4)
  D.C.C. nr.578/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 19
  D.C.C. nr.658/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 501 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 501
  D.C.C. nr.659/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 9
  D.C.C. nr.629/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 45 alin. (2)
  D.C.C. nr.633/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 și art. 7 alin. 11 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 1 și art. 7 alin. 11
  D.C.C. nr.696/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 46 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 46 alin. (4)
  D.C.C. nr.720/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (11) și (5), art. 18 lit. c), art. 29 alin. (1) și (2), art. 45 alin. (2) și (21), art. 46 alin. (4) și art. 48 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989 și ale art. I pct. 2 și 15 din Legea nr. 1/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989
- art. 7 alin. (11) și (5), art. 18 lit. c), art. 29 alin. (1) și (2), art. 45 alin. (2) și (21), art. 46 alin. (4), art. 48 alin. (2)
  D.C.C. nr.813/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. e) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 2 alin. (1) lit. a) și lit. e)
  D.C.C. nr.881/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicată
art. 13 alin. (2)
  D.C.C. nr.971/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
- art. 22 alin. (5)
  D.C.C. nr.994/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 3 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.002/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 50 alin. (3) și art. 501 alin. (1) și (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 50 alin. (3) și art. 501 alin. (1)
  D.C.C. nr.1.019/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 48 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 și art. I pct. 15 din Legea nr. 1/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 48 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.020/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1), art. 7 alin. (11), art. 18 lit. c) și art. 46 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 și art. I pct. 2 din Legea nr. 1/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 1 alin. (1), art. 7 alin. (11), art. 18 lit. c) și art. 46 alin. (4)
  D.C.C. nr.1.025/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
- art. 2 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.103/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 din Codul civil, ale Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, și ale Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
  D.C.C. nr.1.475/2010 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 26 alin. (3)
  D.C.C. nr.1.496/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) și alin. (11) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, precum și a celor ale art. 24 alin. (1) și (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
- art. 24 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.1.561/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 50 alin. (21) și ale art. 501 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
- art. 50 alin. (21), art. 501
  D.C.C. nr.1.632/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 45 alin. (2)
  D.C.C. nr.1.615/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 22
  D.C.C. nr.63/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 9 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 9
  D.C.C. nr.143/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 23 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
- art. 23
  D.C.C. nr.149/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 501 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, introduse prin Legea nr. 1/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001
- art. 501
  D.C.C. nr.200/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 45 alin. (5)
  D.C.C. nr.216/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) și (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
- art. 4 alin. (1) și (4)
  D.C.C. nr.277/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 18 lit. a) teza a doua din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 18 lit. a) teza a doua
  D.C.C. nr.282/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 45 alin. (2)
  D.C.C. nr.622/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
- art. 8 alin. (4)
  D.C.C. nr.693/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 8 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
- art. 8 alin. (1)
  D.C.C. nr.889/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 26 alin. (3)
  D.C.C. nr.965/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 194522 decembrie 1989
- art. 5
  D.C.C. nr.956/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1-3 și art. 14 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum și a Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 250/2007
- art. 1-3, art. 14
  D.C.C. nr.982/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
- art. 4 alin. (4)
  D.C.C. nr.1.106/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
- art. 29
  D.C.C. nr.1.372/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 501 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 501
  D.C.C. nr.1.389/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 158 și art. 159 din Codul de procedură civilă, ale art. 20 alin. (2) și art. 501 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum și ale art. 1201 din Codul civil
art. 20 alin. (2) și art. 501
  D.C.C. nr.1.436/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (11) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 7 alin. (11)
  D.C.C. nr.1.452/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 501 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 501 alin. (1)
  D.C.C. nr.315/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 26 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 26 alin. (3)
  D.C.C. nr.380/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 50 și 501 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 50 și 501
  D.C.C. nr.638/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 21 alin. (1) sintagma "orice altă persoană juridică de drept public’ din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 21 alin. (1) sintagma "orice altă persoană juridică de drept public’
  D.C.C. nr.658/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 26 alin. (3) teza finală din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
- art. 26 alin. (3) teza finală
  D.C.C. nr.741/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 45 alin. (5)
  D.C.C. nr.968/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 45 alin. (5)
  D.C.C. nr.187/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 501 alin. (1) sintagma "cu modificările ulterioare" din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 501 alin. (1) sintagma "cu modificările ulterioare"
  D.C.C. nr.281/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
- art. 22 alin. (1)
  D.C.C. nr.283/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 19 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989
- art. 19
  D.C.C. nr.292/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 501 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
- art. 501 alin. (1)
  D.C.C. nr.189/2014 DECIZIA nr. 189 din 3 aprilie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 alin. (4) teza finală din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată
- art. 31 alin. (4) teza finală
  D.C.C. nr.357/2014 referitoare la excepția de neconstituțional itate a prevederilor art. 31 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 31 alin. (4)
  D.C.C. nr.428/2014 DECIZIA nr. 428 din 8 iulie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 alin. (1) și (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 10 alin. (1) și (2)
  D.C.C. nr.579/2014 DECIZIA nr. 579 din 21 octombrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 45 alin. (5)
  D.C.C. nr.730/2014 DECIZIA nr. 730 din 16 decembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 46 alin. (4)
  D.C.C. nr.88/2015 DECIZIA nr. 88 din 26 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 45 alin. (5)
  D.C.C. nr.89/2015 DECIZIA nr. 89 din 26 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 22 alin. (5)
  D.C.C. nr.226/2015 DECIZIA nr. 226 din 2 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 26 alin. (3) teza finală din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 26 alin. (3) teza finală
  D.C.C. nr.248/2015 DECIZIA nr. 248 din 7 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 10 alin. (2)
  D.C.C. nr.391/2015 DECIZIA nr. 391 din 27 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
art. 49 alin. (3)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.841/2015 DECIZIA nr. 841 din 10 decembrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
- prevederile art. 5 alin. (1) sunt constituționale în măsura în care nu permit restituirea în natură sau acordarea de măsuri reparatorii prin echivalent persoanelor care intră sub incidența acordurilor încheiate de România cu alte state privind reglementarea problemelor financiare în suspensie enumerate în anexa nr. 1 a Legii nr. 10/2001
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.193/2016 DECIZIA nr. 193 din 7 aprilie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 22 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 și ale Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
art. 22 alin. (5)
  D.C.C. nr.585/2017 DECIZIA nr. 585 din 21 septembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 6 alin. (2)
  D.C.C. nr.149/2018 DECIZIA nr. 149 din 27 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4 alin. (3) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
art. 4 alin. (3)
  D.C.C. nr.143/2018 DECIZIA nr. 143 din 27 martie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 alin. (5) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum și ale legii, în ansamblul său


Miercuri, 23 octombrie 2019, 16:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.