LEGE nr.10 din 8 februarie 2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.198/2003 al ministrului finanțelor publice pentru stabilirea contului în care se încasează despăgubirile restituite la valoarea actualizată, conform Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989
  H.G. nr.498/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (abrogat prin H.G. nr.250/2007)
art.511
  O. nr.4/24.555/2003 al guvernatorului Băncii Naționale a României și al președintelui Institutului Național de Statistică privind cursul oficial leu/dolar S.U.A. în perioada 1945-1989
  O. nr.1.681/2003 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Biroului pentru restituiri prin titluri de valoare nominală
art.30, art.34
  O. nr.426/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a ghișeelor teritoriale pentru restituiri prin titluri de valoare nominală, organizate la nivelul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și ale sectoarelor municipiului București, și a listei membrilor ghișeelor teritoriale
art.30 si 34
  O. nr.4.380/2005 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea și atribuirea de acțiuni în cadrul metodei de privatizare prin restituire
art. 32
  H.G. nr.473/2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Chișineu-Criș și în administrarea Consiliului Local al Orașului Chișineu-Criș, județul Arad
  H.G. nr.914/2010 privind trecerea unei suprafețe de teren aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea acordării acesteia în compensare, ca măsură reparatorie prin echivalent
  H.G. nr.915/2010 privind trecerea unei suprafețe de teren aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea acordării acesteia în compensare, ca măsură reparatorie prin echivalent


Duminică, 20 octombrie 2019, 06:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.