LEGE nr.10 din 8 februarie 2001
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
Fisa actului

Trimitere de la:
  H.G. nr.1.164/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Comisiei speciale de retrocedare
  O.U.G. nr.184/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 501/2002
  H.G. nr.498/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (abrogat prin H.G. nr.250/2007)
  O.U.G. nr.63/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și Internelor (abrogata prin O.U.G. nr.30/2007)
  H.G. nr.1.255/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 950/2001 cu privire la înființarea, organizarea și funcționarea Autorității pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
  O. nr.1.681/2003 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Biroului pentru restituiri prin titluri de valoare nominală
  H.G. nr.313/2004 privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în proprietatea publică a comunei Rociu și în administrarea Consiliului Local al Comunei Rociu, județul Argeș
  O. nr.426/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a ghișeelor teritoriale pentru restituiri prin titluri de valoare nominală, organizate la nivelul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și ale sectoarelor municipiului București, și a listei membrilor ghișeelor teritoriale
  L. nr.66/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România
  H.G. nr.881/2004 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a unor societăți comerciale aflate în portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului, pentru anul 2004
  O. nr.4.380/2005 al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului pentru aprobarea Regulamentului privind restituirea și atribuirea de acțiuni în cadrul metodei de privatizare prin restituire
  O.U.G. nr.17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale
  H.G. nr.184/2005 privind aprobarea Strategiei de accelerare a privatizării și atragere de investiții pentru agenții economici din portofoliul Ministerului Economiei și Comerțului pentru anul 2005, precum și a unor măsuri pentru aplicarea acesteia
  H.G. nr.215/2005 privind constituirea Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării, perfecționării și implementării legislației în domeniul restituirii proprietății imobiliare, preluată în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989
  H.G. nr.269/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România (abrogat prin H.G. nr.1.093/2005)
  H.G. nr.361/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților
  Decizie nr.379/2005 privind organizarea și funcționarea Cancelariei Primului-Ministru (abrogat prin Decizie nr.190/2007)
  O.U.G. nr.110/2005 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical
  H.G. nr.855/2005 privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Sântimbru și în administrarea Consiliului Local al Comunei Sântimbru, județul Alba
  Decizie nr.425/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor
  H.G. nr.1.123/2010 privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al municipiului Satu Mare și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare, județul Satu Mare, precum și transmiterea unui imobil, trecut în domeniul public al statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare în administrarea Ministerului Apărării Naționale
  L. nr.210/2010 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de rețele de transport și distribuție a energiei electrice
derogare
  L. nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local


Duminică, 20 octombrie 2019, 12:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.