ORDIN nr.123 din 6 februarie 2001
al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind cadrul general al atribuțiilor și exercitării controlului financiar preventiv propriu
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.123 din 6 februarie 2001
Emitent: Ministerul Finanțelor Publice
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 79/15 feb. 2001
Functie pasiva:
Abrogat: O. nr.522/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv


Duminică, 28 februarie 2021, 15:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.