ORDIN nr.946 din 12 octombrie 2000
al președintelui Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie pentru aprobarea Instrucțiunilor privind întocmirea documentației cadastrale tehnice necesare la înscrierea cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară a actelor și faptelor juridice referitoare la terenuri și construcții
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.946 din 12 octombrie 2000
Emitent: Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie
Cu functie: de aprobare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 90/22 feb. 2001
Functie activa:
Aprobă: I./2000 INSTRUCTIUNI privind intocmirea documentatiei cadastrale tehnice necesare la inscrierea cu caracter nedefinitiv in Cartea funciara a actelor și faptelor juridice referitoare la terenuri și constructii
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.93/2004 al președintelui Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie pentru modificarea Instrucțiunilor privind întocmirea documentației cadastrale tehnice necesare la înscrierea cu caracter nedefinitiv în Cartea funciară a actelor și faptelor juridice referitoare la terenuri și construcții, aprobate prin Ordinul președintelui Oficiului Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie nr. 946/2000 (abrogat prin O. nr.634/2006)

dispune republicarea
Abrogat: O. nr.634/2006 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară


Sâmbătă, 04 decembrie 2021, 16:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.