ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.33 din 26 februarie 2001
privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcționarilor publici și a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum și a personalului din organele autorității judecătorești
Fisa actului

Descriptori:

Bibliotecari
salariile de bază, majorare
O.G. nr.39/1994
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001

Căpitănii de porturi din România
și unități navale, majorarea salariului personalului
O.U.G. nr.6/1998
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001
vezi:  Nave

Centre de perfecționare a personalului
salarizare, condiții
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001

Consilii județene și al municipiului București
aparat propriu, coeficienți de multiplicare/ierarhizare, salarizare
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.6/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001

Consilii locale și județene
aparat propriu, număr maxim de posturi, salarizare
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.G. nr.80/2001
O.U.G. nr.187/2001

Consiliul Legislativ
indemnizații și alte drepturi salariale
L. nr.53/1991
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001

Contracte individuale de muncă
angajați, evaluare performanțe profesionale individuale, criterii de stabilire salarii de bază între limite
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
H.G. nr.749/1998
H.G. nr.775/1998
H.G. nr.744/1999
H.G. nr.1.084/2001

Direcția Generală a Vămilor
salarizare
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001

Funcționari publici
salarizare, criterii
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001

Guvernul României
aparat, personal angajat cu contract individual de muncă, evaluare performanțe individuale, stabilire salarii de bază între limite, criterii
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
H.G. nr.1.084/2001

Laboratorul Central pentru Controlul Calității Semințelor și Materialului Săditor
salarizare
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001

Ministere
aparat, personal angajat, evaluare performanțe individuale, stabilire salarii de bază între limite, criterii
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001
H.G. nr.1.084/2001

Muncă
contract individual de muncă, unități bugetare, drepturi salariale
L. nr.14/1991
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001
H.G. nr.281/1993

Municipiul București
salarizare, prefectură, primărie
L. nr.40/1991
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001

Muzee
muzeografi, conservatori, restauratori de sală din instituțiile muzeale
salarizare
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001

Personal clerical
încadrat în instituții publice finanțate de la buget, salarizat potrivit anexei nr. VII/5 la L. nr. 154/1998 aplicare H.G. nr. 749/1998
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001
H.G. nr.828/1999

Personal didactic
creșteri salariale, acordare în anul 2001
L. nr.128/1997
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001

Personal din unități bugetare
creșteri salariale pentru unele categorii în anul 2001, condiții
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001

salarizare
L. nr.14/1991
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001
H.G. nr.281/1993

Personal vamal
salarizare, sporuri, vechime în muncă
O.G. nr.16/1998
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001

Prefecturi
aparat propriu, coeficienți de multiplicare (ierarhizare)a salariilor, salarizare
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001

Salariu de bază
pentru personalul bugetar
L. nr.154/1998
O.G. nr.39/1994
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001
H.G. nr.281/1993

Salarizare, remunerare, indemnizație
regim juridic
L. nr.14/1991
L. nr.154/1998
O.G. nr.39/1994
O.G. nr.73/1999
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001

autorități publice
personal din prefecturi și consilii locale
L. nr.40/1991
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001

personal
din unități bugetare -stabilire, modificarea încadrării, coeficienți de multiplicare (ierarhizare)
L. nr.154/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001
H.G. nr.281/1993

Unități de informatică
personal, salarizare
O.U.G. nr.6/1998
O.U.G. nr.24/2000
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001

Unități navale și căpitănii de porturi
salarizare personal
O.U.G. nr.33/2001
O.U.G. nr.42/2001
O.U.G. nr.187/2001


Sâmbătă, 16 ianuarie 2021, 17:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.