ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.32 din 26 februarie 2001
pentru reglementarea unor probleme financiare
Fisa actului

Descriptori:

Bugetul de stat
administrarea sumelor datorate, termene și proceduri
O.U.G. nr.32/2001
H.G. nr.618/2001

formular, model și conținut, declarație privind obligații de plată la bugetul de stat
O.G. nr.68/1997
O.U.G. nr.32/2001
H.G. nr.618/2001
O. nr.1.491/2001   (M.F.P.)

Datorii
probleme financiare, reglementare
O.U.G. nr.32/2001
H.G. nr.618/2001

Dezastre
apărare, prevenire, intervenție operativă și refacere, condiții
O.G. nr.47/1994
O.U.G. nr.32/2001
H.G. nr.209/1997
H.G. nr.638/1999
H.G. nr.618/2000

Financiar, domeniu
administrarea sumelor datorate bugetului de stat, termene și proceduri
O.U.G. nr.32/2001
H.G. nr.618/2001

formular, model și conținut, declarație privind obligații de plată la bugetul de stat
O.G. nr.68/1997
O.U.G. nr.32/2001
H.G. nr.618/2001
O. nr.1.491/2001   (M.F.P.)

reglementarea unor probleme financiare
O.U.G. nr.32/2001

Fondul special pentru reducerea riscurilor tehnologice la utilaje, echipament și instalații industriale
constituire și utilizare, evidențiere în contabilitate
O.U.G. nr.32/2001
H.G. nr.618/2000

Industrie
fondul special pentru reducerea resurselor tehnologice la utilaje, echipamente și instalații industriale
O.U.G. nr.32/2001
H.G. nr.618/2000

Învățământ
preuniversitar
de stat, finanțare
L. nr.72/1996
O.U.G. nr.32/2001
H.G. nr.538/2001

Mediu înconjurător, ecologie
criterii de determinare, reducere riscuri tehnologice
O.U.G. nr.32/2001
H.G. nr.618/2000


Luni, 30 noiembrie 2020, 03:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.