LEGE nr.268 din 28 mai 2001
privind privatizarea societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului
Fisa actului

Descriptori:

Active
și acțiuni
ale societăților comerciale care dețin în administrare terenuri proprietate publică sau privată a statului, destinație agricolă, vânzare, condiții
H.G. nr.626/2001
L. nr.268/2001

Acțiuni
ale societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri cu destinație agricolă proprietate publică și privată a statului, vânzare, condiții
H.G. nr.626/2001
L. nr.268/2001

și active
ale societăților comerciale care dețin în administrare terenuri proprietate publică sau privată a statului cu destinație agricolă, vânzare, condiții
L. nr.268/2001

Agenția Domeniilor Statului
înființare, organizare, funcționare, atribuții, subordonare
L. nr.268/2001
H.G. nr.626/2001
H.G. nr.12/2001

Agricultură
privatizare a societăților comerciale care dețin în administrare terenuri proprietate privată a statului cu destinație agricolă, condiții
H.G. nr.55/1998
L. nr.268/2001

Arendare
bunuri proprietate publică sau privată a statului din domeniul agricol, condiții
L. nr.268/2001

terenuri cu destinație agricolă și bunuri proprietatea statului, condiții
H.G. nr.626/2001
L. nr.268/2001

Asociații
din agricultură, cumpărare de acțiuni, active ale societăților comerciale care dețin terenuri agricole, condiții
L. nr.36/1991
O.U.G. nr.88/1997
L. nr.268/2001

Concesionare
bunuri
aparținând domeniului public sau privat al statului din domeniul agricol, condiții
L. nr.219/1998
L. nr.268/2001

Concesiune
terenuri cu destinație agricolă și bunuri proprietatea statului, condiții
L. nr.268/2001
H.G. nr.626/2001

Contabilitate
înregistrare sume obținute ca urmare a privatizării societăților comerciale care dețin terenuri proprietate de stat cu destinație agricolă
L. nr.268/2001
H.G. nr.626/2001

Contracte
de gaj, încheiere pentru acțiunile vândute cu plata în rate, societăți comerciale care dețin în exploatare terenuri agricole proprietate de stat
L. nr.268/2001
H.G. nr.626/2001

vânzare-cumpărare
bunuri proprietatea statului cu destinație agricolă, încheiere, condiții
L. nr.268/2001
H.G. nr.626/2001

Contravenții
stabilire și sancționare de la normele privind
privatizarea societăților comerciale ce dețin în exploatare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă
L. nr.268/2001

Facilități
acordate la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare a bunurilor proprietatea statului cu destinație agricolă, condiții
L. nr.268/2001
H.G. nr.626/2001

Institute de cercetare
sau stațiuni de cercetare și producție agricolă, trecere terenuri agricole în patrimoniul Agenției Domeniilor Statului
L. nr.268/2001

și producție agricolă, teren agricol, regim juridic
L. nr.213/1998
L. nr.268/2001
H.G. nr.517/1999

Învățământ
cu profil agricol, silvic
trecere terenuri agricole în patrimoniul Agenției Domeniilor Statului
L. nr.268/2001

Licitații publice
privatizare societăți comerciale care dețin în administrare terenuri proprietate a statului cu destinație agricolă, condiții
L. nr.268/2001
H.G. nr.626/2001

Oferta publică
privatizare societăți comerciale care dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă, condiții
L. nr.268/2001
H.G. nr.626/2001

Plăți în rate
facilități acordate la încheierea contractelor de vânzare a acțiunilor societăților comerciale care exploatează terenuri proprietate de stat
L. nr.268/2001
H.G. nr.626/2001

pentru acțiuni și active ale societăților comerciale care dețin în exploatare terenuri agricole, condiții
L. nr.268/2001

Privatizare
documentații pentru soc. comerciale, criterii de preselecție, efectuare de Agenția Domeniilor Statului
L. nr.268/2001
H.G. nr.626/2001
O. nr.294/2001   (M.A.A.P.)

societăți comerciale, regii autonome
ce dețin în administrare terenuri proprietate publică sau privată a statului cu destinație agricolă, condiții
L. nr.268/2001
H.G. nr.626/2001

Program, sprijinire fermieri privați
finanțare
L. nr.268/2001
O. nr.134/2000   (M.A.A.)
O. nr.97/2001   (M.A.A.P.)

Reconstituirea dreptului de proprietate
inventariere și transmitere terenuri ce fac obiectul L. nr. 18/1991, L. nr. 1/2000, consiliilor locale în vederea emiterii titlurilor de proprietate și punerea în posesie a celor îndreptățiți
L. nr.268/2001
H.G. nr.626/2001

Salariați
și membrii de la societăți comerciale agricole privatizate, acțiuni, cumpărare, condiții
L. nr.268/2001
H.G. nr.626/2001

Societăți comerciale agricole
privatizare, condiții
L. nr.268/2001
H.G. nr.55/1998
H.G. nr.450/1999

Societăți comerciale (exclusiv române)
care dețin în administrare terenuri agricole proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă, privatizare
L. nr.268/2001
H.G. nr.626/2001

privatizare
societăți ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată cu destinație agricolă, condiții
L. nr.268/2001
H.G. nr.626/2001

Terenuri
cu destinație agricolă din proprietatea statului deținute în administrare de societăți comerciale, vânzare, concesionare, arendare, condiții
L. nr.268/2001
H.G. nr.626/2001

proprietate publică
sau privată a statului cu destinație agricolă aflate în administrarea Agenției Domeniilor Statului
L. nr.268/2001
H.G. nr.626/2001


Vineri, 12 august 2022, 20:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.