ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.82 din 7 iunie 2001
privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor achiziționate în cadrul proiectului "Geothermie Călimănești"
Descriptori

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.82 din 7 iunie 2001
Emitent: Guvern
Aprobata prin: L. nr.716/2001 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 339/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: temporar
Publicare: M.Of. nr. 317/14 iun. 2001
Functie pasiva:
Aprobată: L. nr.716/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.82/2001 privind scutirea de la plata drepturilor de import a bunurilor achiziționate în cadrul proiectului "Geothermie Călimănești"
Modificată: L. nr.158/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2013 privind modificarea și completarea Legii îmbunătăți ri lor lin ci are nr. 138/2004, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie
- aprobă cu modificări și completări O.U.G. nr. 79/2013 și modifică art. 4 alin. (1) lit. l), art. 4 alin. (11), art. 12 lit. c2); introduce lit. t) și ț) la art. 5, art. 121


Duminică, 07 august 2022, 19:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.