LEGE nr.350 din 6 iulie 2001
privind amenajarea teritoriului și urbanismul
Fisa actului

Descriptori:

Arhitecți
șef, funcționar public din aparatul propriu al consiliului local
L. nr.350/2001

Certificat de urbanism
eliberare, conținut, condiții, autorizații de construire în București
L. nr.50/1991
L. nr.350/2001
H.G. nr.525/1996
O. nr.164/N/2000   (M.L.P.A.T.)

Localități
urbane și rurale, amenajare
L. nr.350/2001

Registrul urbaniștilor
înscriere specialiști calificați în domeniul urbanismului, cu drept de semnătură
L. nr.350/2001

Teritoriu național al României
planuri urbanistice în municipiul București, avizare și aprobare, documentații
L. nr.350/2001
O. nr.1.107/2001   (M.L.P.T.L.)

și urbanism, amenajare, documentații, conținut
L. nr.350/2001

Urbanism
amenajare localități
L. nr.350/2001

Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și de urbanism, competență
L. nr.350/2001

planuri urbanistice în municipiul București, avizare și aprobare, documentații, măsuri
L. nr.350/2001
O. nr.1.107/2001   (M.L.P.T.L.)


Luni, 26 septembrie 2022, 18:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.