LEGE nr.350 din 6 iulie 2001
privind amenajarea teritoriului și urbanismul
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.910/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 56 alin. (5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și a urbanismului
art. 56 alin. (5)
  D.C.C. nr.469/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 47 alin. (5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
art. 47 alin. (5)
  D.C.C. nr.694/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 și ale art. 47 alin. (3)-(5) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
art. 32 și ale art. 47 alin. (3)-(5)
  D.C.C. nr.461/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 56 alin. (7) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
- art. 56 alin. (7)
  D.C.C. nr.286/2014 DECIZIA nr. 286 din 22 mai 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 561 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și ale art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
  D.C.C. nr.734/2019 DECIZIA nr. 734 din 21 noiembrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) lit. e) și ale art. 561 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
- art. 32 alin. (1) lit. e) si art. 561, (respinge ca neîntemeiată)
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.49/2020 DECIZIA nr. 49 din 4 februarie 2020 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, în forma modificată prin art. I pct. 6 din Legea nr. 289/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
- art. 32 alin. (1) teza întâi, în forma modificată prin art. I pct. 6 din Legea nr. 289/2006


Luni, 26 septembrie 2022, 18:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.