LEGE nr.416 din 18 iulie 2001
privind venitul minim garantat
Fisa actului

Descriptori:

Accidente
ajutoare de urgență, acordare, condiții
L. nr.416/2001

Ajutoare
acordare pentru
încălzirea locuinței în perioada 1 noiembrie -31 martie, acordare, condiții
L. nr.416/2001

Ajutor de stat
pentru soțiile celor care satisfac serviciul militar, stabilire
L. nr.416/2001
L. nr.67/1995

Ajutor social
acordare, condiții
H.G. nr.1.099/2001
L. nr.416/2001

de urgență, condiții
L. nr.416/2001
H.G. nr.1.099/2001

venit minim garantat, acordare, suspendare, modificare, încetare, condiții
L. nr.416/2001

Alocație pentru copiii nou-născuți
drept, instituire pentru fiecare dintre primii 4 copii născuți vii, cuantum
H.G. nr.1.099/2001
L. nr.416/2001

Anchete sociale
efectuare pentru propunerea de acordare a ajutorului social
L. nr.416/2001
H.G. nr.1.099/2001

Apatrizi
ajutor social, acordare, condiții
H.G. nr.1.099/2001
L. nr.416/2001

venit minim garantat, ajutor social, acordare, suspendare, modificare, încetare, condiții
L. nr.416/2001
vezi:  Străini

Asigurări sociale de sănătate
plata contribuției de la bugetul de stat pentru persoanele adulte care nu au calitatea de asigurat, beneficiare de ajutor social
H.G. nr.1.099/2001
L. nr.416/2001

Bugetul local al comunei, orașului și județului
ale unităților administrativ teritoriale, echilibrare, plată ajutor social, stabilire anuală prin buget de stat
L. nr.416/2001
H.G. nr.1.099/2001

fonduri pentru plata ajutorului social și ajutorului pentru încălzirea locuinței, prevederi, utilizare
L. nr.416/2001

Calamități naturale
dezastre, ajutoare de urgență, acordare, condiții
L. nr.416/2001

Copii
situația juridică pentru venitul minim garantat, ajutor social, acordare, condiții
L. nr.416/2001

Creanța privilegiată
a beneficiarului de ajutor social, venit minim garantat
L. nr.416/2001

Deces
înmormântare, ajutoare, acordare familiilor beneficiare de ajutor social
L. nr.416/2001

Dezastre
calamități naturale, incendii, accidente, ajutoare de urgență, acordare, condiții
L. nr.416/2001

Executare silită
sume încasate necuvenit pentru ajutorul social și alocațiile pentru copii nou-născuți și plata de întreținere stabilită prin hotărârea instanțelor judecătorești
L. nr.416/2001

Familie
ajutor pentru încălzirea locuinței în perioada 1 noiembrie-31 martie, acordare, condiții
L. nr.416/2001

înțeles, pentru acordarea ajutorului social, venit minim garantat
L. nr.416/2001

Guvernul României
ajutoare de urgență, acordare pentru calamități naturale, incendii, accidente
L. nr.416/2001

Incendii
dezastre, ajutoare de urgență, acordare, condiții
L. nr.416/2001

Indemnizații
soțiilor cadrelor militare, condiții
L. nr.416/2001
H.G. nr.1.109/1996
H.G. nr.1.099/2001

Locuință
încalzire, ajutor, acordare, conditii
L. nr.416/2001
H.G. nr.1.099/2001

Mame
alocație pentru fiecare dintre primii 4 copii născuți vii, cuantum
L. nr.416/2001

Muncă
persoane apte de muncă cărora li se acordă ajutor social, efectuare, condiții
L. nr.416/2001

Persoane fizice
ajutor social/ajutoare sociale de urgență, acordare, condiții
L. nr.416/2001
H.G. nr.1.099/2001

Primari
competență în materie de acordare ajutor social, venit minim garantat, ajutoare de urgență, condiții
L. nr.416/2001
H.G. nr.1.099/2001

Soții
ale celor care satisfac serviciul militar în termen, ajutor social, cuantum, acordare, condiții
L. nr.416/2001
H.G. nr.1.099/2001

Străini
ajutor social, acordare, condiții
L. nr.416/2001
H.G. nr.1.099/2001

venit minim garantat, ajutor social, acordare, suspendare, modificare, plată, condiții
L. nr.416/2001

Taxe
scutiri
cererile, acțiunile și căile de atac privind regimul venitului minim garantat
L. nr.416/2001

Venit minim garantat
ajutor social, acordare, suspendare, încetare, condiții
L. nr.416/2001
H.G. nr.1.099/2001


Miercuri, 23 octombrie 2019, 03:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.