LEGE nr.416 din 18 iulie 2001
privind venitul minim garantat
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.187/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social, preluate de art. 8 alin. (1) și (2) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, și ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 125/1996 cu privire la stabilirea unor măsuri în legătură cu acordarea ajutorului social, precum și pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr. 67/1995
  D.C.C. nr.775/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (1) și art. 20 lit. b) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, ale art. 10 alin. (1) și art. 37 alin. (1) lit. c) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.010/2006, precum și Dispoziția primarului municipiului Reșița nr. 364/2.02.2006
- art. 10 alin. (1), art. 20 lit. b)
  D.C.C. nr.770/2012 asupra excepției de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
  D.C.C. nr.1091/2012 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 161 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat
rt. 161


Joi, 17 octombrie 2019, 19:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.