ORDIN nr.534 din 1 octombrie 2001
al ministrului administrației publice privind aprobarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general
Descriptori | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordin nr.534 din 1 octombrie 2001
Emitent: Ministerul Administrației Publice
Publicare: M.Of. nr. 744/21 noi. 2001
Functie pasiva:
Modificat: O. nr.349/2004 al ministrului de stat, ministrul administrației și internelor, pentru abrogarea și modificarea unor acte normative interne care fac referire la standardele naționale

- la 19 noiembrie 2004
  O. nr.634/2006 al directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aprobarea Regulamentului privind conținutul și modul de întocmire a documentațiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară (abrogat prin O. nr.700/2014)
  O. nr.211/2007 al ministrului internelor și reformei administrative privind abrogarea punctelor 10 și 13 din Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administrației publice nr. 534/2001
  O. nr.259/2010 al ministrului administrației și internelor privind modificarea și completarea Normelor tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin Ordinul ministrului administrației publice nr. 534/2001


Miercuri, 01 decembrie 2021, 23:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.