ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.163 din 6 decembrie 2001
privind reglementarea unor măsuri financiare
Descriptori | Temei legal pentru

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță de Urgență nr.163 din 6 decembrie 2001
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.364/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 692/2001
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare, de abrogare
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 798/13 dec. 2001 text
Functie activa:
Abrogă: O.G. nr.75/1999 privind constituirea Fondului special de susținere a învățământului de stat
  O.U.G. nr.95/2001 privind constituirea și utilizarea Fondului România
  L. nr.635/2001 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2001 privind constituirea și utilizarea Fondului România
Modifică: O.G. nr.70/1994 privind impozitul pe profit (abrogata prin L. nr.414/2002)
modifică art.7 alin.(1)
la 1 ianuarie 2002
  O.U.G. nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap (abrogata prin L. nr.448/2006)
modifică la 1-01-2002 art.53 alin.(1) lit.a
  O.U.G. nr.119/1999 privind atragerea unor sume suplimentare la bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate (abrogata prin L. nr.95/2006)
abrogă prevederile art.3 lit.b
  O.U.G. nr.32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare
abrogă la 1-01-2002 art.VI
  O.G. nr.27/2001 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2001
modifică anexele nr.1, 2 și 5 a
Functie pasiva:
Modificată: O.U.G. nr.13/2002 pentru modificarea art.III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
modifică art.III alin.(4), (7), partea dispozitivă și lit.a, b și e ale alin.(11)
  L. nr.339/2002 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 13/2002 pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare (scoasa din evidenta)
respinge O.U.G. nr. 13/2002
Aprobată cu modificări: L. nr.364/2002 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
modifică art.III alin.(4) și (7), art.III alin.(11) partea introductivă și lit.a, b și e; introduce lit.k la alin.(11) al art.III, alin.(111) la art.III
Modificată: O.G. nr.22/2003 pentru modificarea alin. (3) al art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
modifică alin. (3) al art. I
  L. nr.197/2003 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2003 pentru modificarea alin. (3) al art. I din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
aprobă O.G. nr. 22/2003
  L. nr.208/2008 pentru abrogarea art. III alin. (11) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare
- abrogă art. III alin.(11) lit. e)


Marți, 28 iunie 2022, 10:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.