LEGE nr.705 din 3 decembrie 2001
privind sistemul național de asistență socială
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.90/2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de asistență socială (abrogat prin H.G. nr.797/2017)
  O. nr.491/2003 al ministrului sănătății și familiei și al ministrului muncii și solidarității sociale pentru aprobarea Grilei de evaluare medico-socială a persoanelor care se internează în unități de asistență medico-sociale
art. 3, 21, 28
  H.G. nr.1.615/2003 privind organizarea și funcționarea Comisiei de mediere socială
art.63 alin.(3)
  H.G. nr.539/2005 pentru aprobarea Nomenclatorului instituțiilor de asistență socială și a structurii orientative de personal, a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a instituțiilor de asistență socială, precum și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale
art.30, art.31 alin. (2), art.49


Joi, 27 ianuarie 2022, 04:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.