DECIZIE nr.251 din 18 septembrie 2001
privind excepția de neconstituționalitate a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.87/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit, în ansamblul său, și în special a dispozițiilor art.4 alin.(1) lit.d1), art.5 lit.d), art.8 alin.(2), art.431, art.432, art.75 și ale art.86 ultima liniuță din Ordonanța Guvernului nr.73/1999, astfel cum a fost modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.87/2000, ale art.II alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.87/2000, precum și ale Hotărârii Guvernului nr.611/2000

Identificare act:
Numar/data: Decizie nr.251 din 18 septembrie 2001
Emitent: Curtea Constituțională
Publicare: M.Of. nr. 51/24 ian. 2002
Functie activa:
Respinge excepția de neconstituționalitate: O.G. nr.73/1999 privind impozitul pe venit (abrogata prin O.G. nr.7/2001)
  O.U.G. nr.87/2000 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit (abrogata; respinsa prin L. nr.208/2002)
  H.G. nr.611/2000 privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii și pensii și a actualizării sumelor fixe prevăzute în Ordonanța Guvernului nr.73/1999 privind impozitul pe venit pentru semestrul II anul 2000, precum și a baremului mediu anual pentru determinarea impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul 2000


Marți, 19 octombrie 2021, 21:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.