LEGE nr.72 din 16 ianuarie 2002
zootehniei
Fisa actului

Trimitere de la:
  O. nr.580/2002 al ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile comerțului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii și produse de origine animală (abrogat prin O. nr.129/2007)
  H.G. nr.535/2003 pentru aprobarea fișelor tehnice ale măsurilor 1.1 "Îmbunătățirea prelucrării și marketingului produselor agricole și piscicole", 2.1 "Dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii rurale", 3.1 "Investiții în exploatațiile agricole", 4.1 "Îmbunătățirea pregătirii profesionale" și 4.2 "Asistență tehnică" din Programul național pentru agricultură și dezvoltare rurală finanțat prin SAPARD
  O. nr.861/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Normelor tehnice privind organizarea și funcționarea stațiunilor și punctelor comunale de montă
  L. nr.347/2004 LEGEA MUNTELUI (abrogata prin L. nr.197/2018)
  O. nr.342/2005 al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea Normelor tehnice pentru desfășurarea activității Inspecției de stat pentru controlul ameliorării și reproducției în zootehnie și a modelului legitimațiilor speciale pentru specialiștii din rețeaua de ameliorare și reproducție în zootehnie


Joi, 18 august 2022, 02:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.