ORDONANȚĂ nr.22 din 30 ianuarie 2002
privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.202/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 22 din 30 ianuarie 2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2002
  D.C.C. nr.283/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
art. 3
  D.C.C. nr.326/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002
  D.C.C. nr.161/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
art. 1 si 3
  D.C.C. nr.244/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1-3 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 288/2002
art. 1- 3
  D.C.C. nr.255/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată și modificată prin Legea nr. 288/2002
  D.C.C. nr.444/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, aprobată cu completări prin Legea nr. 288/2002
  D.C.C. nr.529/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
  D.C.C. nr.188/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
art. 1 și 3
  D.C.C. nr.552/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.25 alin.(1) și art.851 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, art.70 alin.(1) și (2) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice și ale art.1 și art.3 din Ordonanța Guvernului nr.22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
- art. 1 și art. 3
  D.C.C. nr.645/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 alin. (1) și art. 851 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, ale art. 70 alin. (1) și (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, precum și ale art. 1 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
art. 1 și 3
  D.C.C. nr.842/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 alin. (1) și art. 851 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, art. 70 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, precum și ale art. 1 și art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
art. 1 și art. 3
  D.C.C. nr.17/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 851 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului și ale Ordonanței Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
  D.C.C. nr.196/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1-3 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii și ale art. 86 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
art. 1-3
  D.C.C. nr.231/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, și ale art. 851 și 86 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
art. 1 și 3
  D.C.C. nr.479/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 și art. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, și ale art. 851 și art. 86 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
art. 1 și art. 3
  D.C.C. nr.815/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
  D.C.C. nr.127/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
  D.C.C. nr.1.184/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
art. 2 și 3
  D.C.C. nr.784/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției și ale Ordonanței Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
  D.C.C. nr.938/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
- art. 2 și 3
  D.C.C. nr.1.103/2009 DECIZIA nr. 1.103 din 8 septembrie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției și ale Ordonanței Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
  D.C.C. nr.1.132/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, și ale art. 1 pct. 2 din Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.031/2008 pentru aprobarea Procedurii privind colectarea prin executare silită a creanțelor fiscale față de debitori instituții publice
art. 2
  D.C.C. nr.185/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
art. 2
  D.C.C. nr.213/2010 DECIZIA nr. 213 din 4 martie 2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1-3 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
art. 1-3
  D.C.C. nr.1.384/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, și ale art. 577 din Codul de procedură civilă
- art.2
  D.C.C. nr.176/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
  D.C.C. nr.605/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar
- art. 1
  D.C.C. nr.10/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
art. 7
  D.C.C. nr.118/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
art. 7
  D.C.C. nr.185/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
art. 7
  D.C.C. nr.194/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
- art. 7
  D.C.C. nr.236/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
- art. 7
  D.C.C. nr.253/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
- art. 7
  D.C.C. nr.279/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
- art. 7
  D.C.C. nr.332/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
art. 7
  D.C.C. nr.331/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
- art. 7
  D.C.C. nr.529/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
- art. 7
  D.C.C. nr.759/2015 DECIZIA nr. 759 din 5 noiembrie 2015 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 1, 2 și 7 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice; stabilite prin titluri executorii
art. 1, 2 și 7


Luni, 19 aprilie 2021, 21:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.