ORDONANȚĂ nr.20 din 24 ianuarie 2002
privind achizițiile publice prin licitații electronice
Temei legal pentru | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.20 din 24 ianuarie 2002
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.468/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 38/2002
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza, de modificare
În vigoare: nu: abrogat
Publicare: M.Of. nr. 86/1 feb. 2002 text
Functie activa:
Modifică: H.G. nr.153/1997 privind infiintarea Regiei Autonome "Inspectoratul General al Comunicatiilor" prin reorganizarea Regiei Autonome "Inspectoratul General al Radiocomunicatiilor" (abrogat prin H.G. nr.180/2002)
desființează R.A. Inspectoratul General al Comunicațiilor care se reorganizează prin hotărâre a Guvernului de înființare a Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.468/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
modifică art. 1, art. 2, partea introductivă și lit. a, art. 3, art. 5, art. 6, titlul Cap. II, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11 alin. (1), titlul secțiunii 1 a cap. III, art. 15 alin. (1)-(4), art. 16, art. 18 alin. (1) pct. 8, 9, 11 și 16, art. 19, art. 21 alin. (2) și (3), art. 23 alin. (2), art. 24, titlul secțiunii a 5-a a cap. III, art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (2), art. 27 partea introductivă și lit. c), art. 28 alin. (1), art. 29, art. 30, art. 32 alin. (2), art. 35, art. 36, art. 37 art. 38 alin. (2) și (4), art. 40, art. 43, art. 44, art. 45, art. 46 alin. (1), (3) și (5), art. 47 alin. (1), (2) și (4), art. 49 alin. (1) și (2), art. 50, art. 51, titlul secțiunii a 10-a a cap. III, art. 53, art. 54, titlul cap. IV, art. 56, art. 59, art. 61, art. 62, art. 63, titlul cap. VI, art. 64, art. 65, art. 66, art. 67, art. 68; introduce art. 11, art. 401, art. 471, art. 621, art. 691, art. 701; abrogă art. 4, art. 7, art. 12, art. 31, art. 33, art. 34, art. 39, art. 41, art. 42, art. 48, art. 55, art. 57, art. 58, art. 60.
Modificată: O.G. nr.23/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
modifică art.3 lit. c), art.5, art.11 alin.(1), art.18 pct.8, art.69 alin. (3); introduce art.101, art.111, alin. (11) la art.26, alin. (5) la art.29, art.631
  L. nr.246/2003 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
aprobă O.G. nr. 23/2003; modifică art.5, art.101, art.11 alin.(1), art. 111, art.18 pct.8, art.29 alin. (5), art.44, art.631 alin. (2), art.69 alin. (3); introduce lit.c la art.9 alin. (2), alin. (2) la art. 401, alin.(2) la art.64.
  O.G. nr.73/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
modifică la 30 sept. 2003 art.9 alin. (2), art. 10 alin. (1), art. 25, art.62 alin. (2), art.64, art.69 alin. (3) lit. c); introduce art. 191, art.201, art. 641, art.642, lit. c) la art. 69 alin.(3)
  L. nr.535/2003 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 73/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/2002 privind achizițiile publice prin licitații electronice (abrogata prin O.U.G. nr.34/2006)
modifică art. 9 alin. (2), art.201, art. 64, art.642; introduce alin. (21) la art.9; abrogă art. 641
dispune republicarea
Abrogată: O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
- la data de 30 iunie 2006


Duminică, 28 februarie 2021, 15:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.