ORDONANȚĂ nr.25 din 30 ianuarie 2002
privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale
Temei legal pentru | Contestari | Trimiteri de la

Identificare act:
Numar/data: Ordonanță nr.25 din 30 ianuarie 2002
Emitent: Guvern
Aprobata cu modificari prin: L. nr.506/2002 Procesul legislativ la:
- Camera Deputatilor: P.L. nr. 41/2002
- Senat: P.L. nr. L298/2002
Încadrare: act normativ
Cu functie: de baza
În vigoare: da
Publicare: M.Of. nr. 89/2 feb. 2002 text
Functie pasiva:
Aprobată cu modificări: L. nr.506/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale
modifică art. 1, art. 2, art. 3 lit. d, e, g, l și n, art. 4, art. 8 alin. (1), art.. 9 alin. (1) și (3), titlul cap. IV, art. 10 lit. e, titlul cap. V, art. 11, art. 12, art. 13 alin. (1) și (2), art. 15 alin. (1) partea introductivă și lit. b și f și alin. (2), (3) și (5), art. 16, art. 17, art. 18 alin. (1) și (2), art. 20 alin. (1) partea introductivă și lit. b, art. 20 alin. (2) lit. a și d, art. 20 alin. (3) partea introductivă și lit. c, art. 20 alin. (5), art. 21 alin. (1), (2) și (4), art. 22, art. 23, titlul cap. VI, art. 25 alin. (1) și (3), art. 26 alin. (1) și alin. (2), art. 27 alin. (1) partea introductivă și lit. a, c și d, art. 27 alin. (2), art. 30, art. 31 alin. (1) lit. a și alin. (2), art. 32 alin. (2) și alin. (5) lit. a și b, art. 33 lit. b, art. 34 alin. (2), art. 35 alin. (2), art. 39; introduce lit. o la art. 3, alin. (5) la art. 8, art. 111, alin. (11) și (12) la art. 13, lit. f1 și f2 la art. 15, alin. (6) la art. 15, art. 161, alin. (11) la art. 20, alin. (11) și (12) la art. 21, alin. (11)-(13) la art. 26, art. 261-263; abrogă art. 32 alin. (1), art. 36, art. 38
Modificată: O.G. nr.40/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale
modifică Cap.I cu art.1-5, art.6 devenind art.5 modificăt, Cap.III devine Cap. II si se modifică titlul,art.8, art.9, Cap. IV devine Cap.III si se modifică titlul, art.10, Cap. V devine Cap. IV si se modifică titlul, art.11, art.12, art.13, art.15, art.16 alin. (1) si (3), art.18, art.20, art.21 alin.(3) si (4), art.22 alin. (1), (2) si (3), Cap. VI devine Cap. V si se modifică titlul, art.25, art.26, art.262, art.27, art.29, Cap. VII devine Cap. VI si se modifică titlul, art.32 alin. (2), alin. (3) si (4), Cap. VIII devine Cap. VII si se modifică titlul, art.33 lit.a) si b), art.35 alin. (1) si alin. (3); introduce art.91, alin. (4) , (5) si (6) la art. 16, art. 271, alin. (4) la art. 28, art.281, art.282; abrogă art 5, art.7, art.111, art.14, art.161, art.19, art.23, art.24, art.30, art.31, art.32 alin. (5) si (6), art.34, art.37, art.39
  L. nr.198/2003 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/2003 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale
aprobă O.G. nr. 40/2003
Referită de: O.U.G. nr.64/2005 pentru accelerarea procedurilor de recuperare a sumelor de bani datorate Agenției Domeniilor Statului de către partenerii contractuali
Modificată: O.G. nr.27/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale
- modifica titlul, art.1, art.2, art.3 alin. (1) lit. e), art. 3 alin. (2) lit. h) si i), art.4, art.5, art.9 alin. (1), art.10 lit.b), art.16 alin. (1), art.17, art.35 alin. (1) si (2);introduce alin. (2) la art. 261;abroga art.16 alin. (2), (3) si (4), art.25; Nota: dispozitiile art. 261 alin. (2) se aplica numai obligatiilor referitoare la angajamente investitionale a caror scadenta este ulterioara intrarii în vigoare a prezentei ordonante
dispune republicarea
  L. nr.340/2005 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale
- aprobă cu modificări O.G. nr. 27/2005 și modifică art. 3 alin. (2) lit. h) și art. 261 alin. (2)


Vineri, 18 octombrie 2019, 16:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.