ORDONANȚĂ nr.36 din 30 ianuarie 2002
privind impozitele și taxele locale
Fisa actului

Temei legal pentru:
  H.G. nr.846/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind tipărirea, înregistrarea, vizarea, evidența și gestionarea abonamentelor și biletelor de intrare la spectacole
  H.G. nr.1.278/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale (abrogat prin O.U.G. nr.80/2013)
  O. nr.384/2002 al ministrului administrației publice și al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formularelor tipizate pentru colectarea impozitelor, taxelor locale și a altor venituri ale bugetelor locale
  H.G. nr.166/2003 privind acordarea unor facilități fiscale studenților care doresc să înființeze o afacere proprie
  O. nr.197/2003 al ministrului administrației publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura și competențele de acordare a înlesnirilor la plata taxelor de timbru pentru activitatea notarială, datorate anticipat prestării serviciului taxabil
  H.G. nr.561/2003 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002 (abrogat prin O.U.G. nr.80/2013)
art.60, 67, 70 alin.5


Luni, 17 ianuarie 2022, 02:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.