CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ
Fisa actului

Sesizari privind exceptia de neconstitutionalitate:
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.1/1995 privind soluționarea exceptiilor de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 din Codul de procedură civilă
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.73/1996 asupra excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 330, ale art. 3301, ale art. 3302, ale art. 3303 din Codul de procedură civilă
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.73/1996 asupra excepției de neconstituționalitate a prevederilor art. 330, ale art. 3301, ale art. 3302, ale art. 3303 din Codul de procedură civilă
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.6/1999 referitoare la exceptia de neconstituționalitate a dispozitiilor art. 330 din Codul de procedura civila, ale art. 279 alin. 2 lit. b) și ale art. 409 din Codul de procedura penala
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.11/1999 referitoare la excepția de neconstituționalitate a art. 22 alin. 5 din Codul de procedură civilă
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.201/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 282 alin. 2 și ale art. 299 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.208/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă și ale art. 78 din Ordonanța Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare
  D.C.C. nr.262/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 244 din Codul de procedură civilă și a "ordinului Parchetului dat organelor de cercetare ale poliției de a cere încuviințarea începerii urmăririi penale parchetului de care aparține"
  D.C.C. nr.314/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 alin. 1 și 2 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.324/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2441 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.338/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 158 alin. 2 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.353/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.359/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 297 alin. 2 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.360/2002 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 315 alin. 1 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.6/2003 DECIZIA referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 4 și art. 581 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.8/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.10/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 320 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.16/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7208 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.15/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.17/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.39/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 17 și ale art. 158 alin. 2 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.52/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 67310 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.54/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 68 alin. (4) din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.55/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.62/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1141 alin. 4 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.61/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 392 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.59/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. a) și b) din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.76/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 și 4 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.79/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3712 alin. 3 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.104/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5802 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.107/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 4 și ale art. 581 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.133/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 61 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin și ale art. 333-336 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.135/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 294 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.162/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 din Codul de procedură civilă, a Legii nr. 295/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată și a dispozițiilor art. 3 lit. o1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
  D.C.C. nr.160/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 4 și ale art. 581 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 4 si ale art. 581
  D.C.C. nr.178/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.184/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 319 alin. 2 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.182/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6739 din Codul de procedură civilă
art. 6739
  D.C.C. nr.188/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3712 alin. 3 teza finală din Codul de procedură civilă
art. 3712 alin. 3 teza finală
  D.C.C. nr.196/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 din Codul de procedură civilă
art. 34
  D.C.C. nr.206/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3717 alin. 3 și 4 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.208/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 78 alin. 3
  D.C.C. nr.207/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 510 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 510 alin. 2
  D.C.C. nr.216/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 78
  D.C.C. nr.224/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 2441 alin. 2
  D.C.C. nr.225/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 308 alin. 2 și 5, art. 312 alin. 4, art. 399, precum și a dispozițiilor cuprinse în secțiunea a VI-a "Contestația la executare" din capitolul I al cărții a V-a din Codul de procedură civilă
art. 308 alin. 2 si 5, art. 312 alin. 4, art. 399, precum si a dispozitiilor cuprinse în sectiunea a VI-a "Contestatia la executare" din capitolul I al cartii a V-a
  D.C.C. nr.221/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 118 alin. 2
  D.C.C. nr.235/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă
art. 324 alin. 1 pct. 1
  D.C.C. nr.249/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 alin. 1 teza întâi și alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 399 alin. 1 teza întâi si alin. 2
  D.C.C. nr.254/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 401 din Codul de procedură civilă
art.401
  D.C.C. nr.265/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3712 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 3712 alin. 3
  D.C.C. nr.268/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 674 din Codul de procedură civilă
art. 674
  D.C.C. nr.264/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 78 alin. (3)
  D.C.C. nr.269/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a art. 6736 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 6736 alin. 2
  D.C.C. nr.309/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură civilă
art. 581
  D.C.C. nr.323/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3712 alin. 2 și 3 din Codul de procedură civilă
art. 3712 alin. 2 și 3
  D.C.C. nr.327/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 1 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.331/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 59 alin. (5) teza finală din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a dispozițiilor art. 137 din Codul de procedură civilă, precum și a dispozițiilor art. 23 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată
  D.C.C. nr.346/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.361/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 și 3 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.379/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4001 din Codul de procedură civilă
art. 4001
  D.C.C. nr.436/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 158 alin. 3 teza întâi din Codul de procedură civilă
art. 158 alin. 3 teza întâi
  D.C.C. nr.454/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.455/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 92 alin. 2, 4 și 6 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.484/2003 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 581 alin. 3
  D.C.C. nr.6/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3841, 449, art. 516 pct. 8, art. 518, 519 și 520 din Codul de procedură civilă, modificat și completat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 138/2000
3841, 449, art. 516 pct. 8, art. 518, 519 și 520
  D.C.C. nr.29/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă
art. 244 alin. 1 pct. 1
  D.C.C. nr.31/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare
art. 68 alin. 4
  D.C.C. nr.41/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 164 alin. (1), (2) și (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.59/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 598 și 600 din Codul de procedură civilă
art. 598 și 600
  D.C.C. nr.61/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 118 alin. 2
  D.C.C. nr.56/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3841 alin. 2, art. 403 alin. 1, art. 449, art. 516 pct. 8, art. 518-522 și ale art. 581 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 3841 alin. 2, art. 403 alin. 1, art. 449, art. 516 pct. 8, art. 518-522 și ale art. 581 alin. 1
  D.C.C. nr.67/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.105/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 78 alin. 3
  D.C.C. nr.112/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 4
  D.C.C. nr.122/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 401 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 401 alin. 2
  D.C.C. nr.131/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 118 alin. 2
  D.C.C. nr.141/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 401 alin. 1, art. 449, art. 516 pct. 8 și ale art. 518- 522 din Codul de procedură civilă
art. 401 alin. 1, art. 449, art. 516 pct. 8 și ale art. 518Ń522
  D.C.C. nr.139/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 330-3304 din Codul de procedură civilă și a dispozițiilor art. II alin. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă
art. 330-3304
  D.C.C. nr.169/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 din Codul de procedură civilă
art. 322
  D.C.C. nr.173/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură civilă
art. 581
  D.C.C. nr.170/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. a), ale art. 1084 și 1085 din Codul de procedură civilă
art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. a), ale art. 1084 și 1085
  D.C.C. nr.178/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 454 din Codul de procedură civilă
art. 454
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.194/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 308 alin. 4 din Codul de procedură civilă, modificate și completate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2003
art.308 alin. 4( art. I pct.11din O.U.G. nr. 58/2003, referitor la modificărea art. 308, a fost abrogăt prin L. nr. 195/2004)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.199/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 244 alin. 1 pct. 1 și 2 din Codul de procedură civilă
art. 244 alin. 1 pct. 1 și 2
  D.C.C. nr.227/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.226/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă
art. 2821
  D.C.C. nr.248/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 alin. 2 și 3 din Codul de procedură civilă
art. 118 alin. 2 și 3
  D.C.C. nr.258/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 78 alin. 3
  D.C.C. nr.259/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 308 alin. 4 din Codul de procedură civilă, în forma modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2003
  D.C.C. nr.288/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 516 și art. 578-5801 din Codul de procedură civilă, precum și a dispozițiilor art. 7 lit. i) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești
art. 516 și art. 578-5801
  D.C.C. nr.289/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, cu modificările și completările ulterioare
art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.295/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 330 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.310/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 308 alin. 4 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate și completate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2003, și a dispozițiilor art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.308/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 615 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 615 alin. 1
  D.C.C. nr.309/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 308 alin. 4 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate și completate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2003
art. 308 alin. 4
  D.C.C. nr.328/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.320/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 297 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă
art. 297 alin. 2 teza a doua
  D.C.C. nr.322/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 74 și 75 din Codul de procedură civilă
art. 74 și 75
  D.C.C. nr.336/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 454 și 457 din Codul de procedură civilă
art. 454 și 457
  D.C.C. nr.337/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 156 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 156 alin. 2
  D.C.C. nr.333/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 488-493 și ale art. 497 din Codul de procedură civilă
art. 488Ń493 și ale art. 497
  D.C.C. nr.335/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7201 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 7201 alin. 1
  D.C.C. nr.346/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 86 din Codul de procedură civilă
art. 86
  D.C.C. nr.375/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.384/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 308 alin. 4 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate și completate prin art. I pct. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă
art. 308 alin. 4
  D.C.C. nr.386/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 308 alin. 4 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate și completate prin art. I pct. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă
art.308 alin. 4
  D.C.C. nr.383/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură civilă
art. 581
  D.C.C. nr.387/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 318 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 318 alin. 1
  D.C.C. nr.400/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 170 alin. 1 și 3 din Codul de procedură civilă
art. 170 alin. 1 și 3
  D.C.C. nr.396/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 și 582 din Codul de procedură civilă
art. 581 și 582
  D.C.C. nr.395/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 78 alin. 3
  D.C.C. nr.404/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.403/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 317 și ale art. 322 din Codul de procedură civilă
art. 317 și ale art. 322
  D.C.C. nr.409/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 din Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, ale art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă și ale art. 174-187 din Codul de procedură fiscală
art. 109 alin. 2
  D.C.C. nr.416/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 68 alin. 4
  D.C.C. nr.421/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 614 din Codul de procedură civilă
art. 614
  D.C.C. nr.426/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1551 din Codul de procedură civilă
art. 1551
  D.C.C. nr.430/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 330-3304 din Codul de procedură civilă
art. 330-3304
  D.C.C. nr.435/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 78 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 78 alin. 3
  D.C.C. nr.436/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3, art. 282 alin. 1 și art. 299 alin. 2 și 3 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.463/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 lit. b) și ale art. 199 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale art. 6, art. 30 alin. (2) și ale art. 43 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, ale art. 34 alin. 1, art. 40 alin. 4, art. 112 alin. 1 și ale art. 269 din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 21 alin. (4) și art. 26 alin. (4) din Legea partidelor politice nr. 14/2003
art. 34 alin. 1, art. 40 alin. 4, art. 112 alin. 1 și ale art. 269
  D.C.C. nr.467/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4041 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 4041 alin. 1
  D.C.C. nr.464/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 30 alin. 1
  D.C.C. nr.469/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 308 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 308 alin. 4
  D.C.C. nr.474/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 118 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 118 alin. 2
  D.C.C. nr.484/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5803 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 5803 alin. 1
  D.C.C. nr.513/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 167 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 167 alin. 1
  D.C.C. nr.527/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 493 din Codul de procedură civilă
art. 493
  D.C.C. nr.528/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 674 din Codul de procedură civilă
art. 674
  D.C.C. nr.543/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 114 alin. 1, art. 129 alin. 1 și ale art. 581 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 114 alin. 1, art. 129 alin. 1 și ale art. 581 alin. 3
  D.C.C. nr.563/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.552/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 452-461 din Codul de procedură civilă
art. 452Ń461
  D.C.C. nr.558/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4041 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 4041 alin. 1
  D.C.C. nr.559/2004 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 376 alin. 1 cu referire la art. 374 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 376 alin. 1 cu referire la art. 374 alin. 1
  D.C.C. nr.9/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 și ale art. 457 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1 și ale art. 457 alin. 2
  D.C.C. nr.11/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. 1 și 2 și ale art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 31 alin. 1 și 2 și ale art. 34 alin. 2
  D.C.C. nr.36/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.30/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3711 alin. 2 din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 1 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești
art. 3711 alin. 2
  D.C.C. nr.33/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 674 din Codul de procedură civilă
art. 674
  D.C.C. nr.40/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești
art. 27
  D.C.C. nr.45/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 376 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 376 alin. 1
  D.C.C. nr.47/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 300 alin. 3 și ale art. 403 alin. 3 și 4 din Codul de procedură civilă
art. 300 alin. 3 și ale art. 403 alin. 3 și 4
  D.C.C. nr.68/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 45 alin. 3
  D.C.C. nr.82/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, ale art. 36 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului și ale art. 27 pct. 5 și 9, precum și ale art. 88 din Codul de procedură civilă
art. 27 pct. 5 si 9 si art. 88
  D.C.C. nr.85/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1201, art. 1303 și art. 1714 din Codul civil, art. 67 alin. 1, art. 137 alin. 2, art. 180-184, art. 322 pct. 4, art. 376, art. 4042 din Codul de procedură civilă, art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, art. 66 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 și art. 215 din Codul penal
  D.C.C. nr.108/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.103/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 68 alin. 4
  D.C.C. nr.102/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 45 alin. 3
  D.C.C. nr.120/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. 1 și 2 și ale art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 31 alin. 1 și 2 și ale art. 34 alin. 2
  D.C.C. nr.130/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 și art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, ale art. II din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă, ale Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, precum și a celor ale art. 57 alin. (1) și alin. (2) teza întâi din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
- art. 3 si art. 299 alin. 3
  D.C.C. nr.137/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 299 alin. 3
  D.C.C. nr.141/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 725 alin. 4 din Codul de procedură civilă și ale art. II alin. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă
art. 725 alin. 4
  D.C.C. nr.144/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 și art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă și ale art. II din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă
  D.C.C. nr.153/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 alin. 3 și 4 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.166/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 592 alin. 2 teza întâi din Codul de procedură civilă
art. 592 alin. 2 teza întâi
  D.C.C. nr.167/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 330 pct. 1 și 2 din Codul de procedură civilă, ale art. II alin. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă și ale art. 12, art. 22 și art. 30 din Legea Curții Supreme de Justiție nr. 56/1993
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.176/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă
art. 3021 alin. 1 lit. a)
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.192/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 297 din Codul de procedură civilă
art. 297
  D.C.C. nr.226/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă
art. 3021 alin. 1 lit. a)
  D.C.C. nr.248/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 3
  D.C.C. nr.257/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 921 din Codul de procedură civilă
art. 921
  D.C.C. nr.285/2005 referitoare la excepțiile de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3851 alin. 1 lit. d) din Codul de procedură penală și ale art. 22 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum și ale art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 68 alin. 4
  D.C.C. nr.324/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 din Codul de procedură civilă
art. 403
  D.C.C. nr.315/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3021 alin. 1 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.321/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 și ale art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, ale art. II din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă, precum și ale art. 25 alin. 3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
art. 3 și ale art. 299 alin. 3
  D.C.C. nr.327/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă și ale art. VII alin. (1), (2), (3) și (4) din Ordonanța Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.332/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3021 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.333/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2, art. 3 și art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, ale art. II din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă, ale art. 25 alin. 3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, precum și ale Legii nr. 92/1992 în integralitatea sa
  D.C.C. nr.335/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3731 din Codul de procedură civilă, ale art. 2 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale și ale art. 5 din Legea recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004
  D.C.C. nr.362/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă
art. 3021 alin. 1 lit. a)
  D.C.C. nr.359/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.360/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 21 și ale art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.364/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3021 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.366/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.379/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 79 alin. (2) din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, precum și ale art. 322 pct. 7, art. 327 alin. 1 și art. 379 alin. 1 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.396/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 305, ale art. 315 alin. 4 și ale art. 316 din Codul de procedură civilă
- art. 305
  D.C.C. nr.400/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 400 alin. 1 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.401/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.425/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3733 din Codul de procedură civilă
art. 3733
  D.C.C. nr.432/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 246 din Codul de procedură civilă și ale art. 23 alin. (1) și (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
art. 246
  D.C.C. nr.429/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4001 din Codul de procedură civilă
art. 4001
  D.C.C. nr.430/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 din Codul de procedură civilă
art. 403
  D.C.C. nr.420/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă și art. 168 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 399 alin. 3
  D.C.C. nr.441/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7201 alin. 1 și art. 7205 alin. 3 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.440/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 2821 alin. 1
  D.C.C. nr.475/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.474/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1718 din Codul civil, art. 376, art. 488 și art. 494 din Codul de procedură civilă și ale art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară
  D.C.C. nr.473/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.487/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești
art. 27
  D.C.C. nr.482/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale art. 3731 și ale cărții V din Codul de procedură civilă, ale art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 la Legea locuinței nr. 114/1996 și ale art. 29 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
  D.C.C. nr.484/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3712 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 3712 alin. 3
  D.C.C. nr.498/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7201 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 7201 alin. 1
  D.C.C. nr.501/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 302 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.504/2005 la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.515/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.514/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.507/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru și ale Cărții V din Codul de procedură civilă
Cărții V
  D.C.C. nr.522/2005 DECIZI referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.519/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 118 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 118 alin. 2
  D.C.C. nr.530/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 655, art. 657 și art. 658 din Codul civil, precum și a celor ale art. 111, art. 118 alin. 1 și 2 și ale art. 156 alin. 1 și 2 din Codul de procedură civilă
art. 111, art. 118 alin. 1 și 2 și ale art. 156 alin. 1 și 2
  D.C.C. nr.547/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31, art. 32, art. 34, art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b), art. 1084 și art. 1085 din Codul de procedură civilă
art. 31, art. 32, art. 34, art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b), art. 1084 și art. 1085
  D.C.C. nr.551/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 și art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, ale art. II din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă, precum și a dispozițiilor art. 25 alin. 3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
  D.C.C. nr.550/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3732 și art. 5805 din Codul de procedură civilă
art. 3732 și art. 5805
  D.C.C. nr.543/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 401 alin. 1 lit. c) și art. 3712 alin. 3 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.554/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.563/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 269 alin. 1 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.562/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5803 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 5803 alin. 1
  D.C.C. nr.579/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.576/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești
art. 27
  D.C.C. nr.573/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 alin. 2 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.570/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 284 alin. 4 și art. 301 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.574/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 108 alin. 1 și 2 și ale art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.596/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7201 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 7201 alin. 1
  D.C.C. nr.590/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 167 alin. 1 din Codul de procedură civilă și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
  D.C.C. nr.585/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 și art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, ale art. II din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă și ale art. 25 alin. 3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
art. 3 și art. 299 alin. 3
  D.C.C. nr.609/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 109 alin. 1, art. 111 teza întâi și art. 137 din Codul de procedură civilă, precum și a dispozițiilor art. 813 din Codul civil
  D.C.C. nr.604/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3712 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 3712 alin. 3
  D.C.C. nr.621/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 599 alin. 1 pct. 2 și 3 și ale art. 600 din Codul de procedură civilă
art. 599 alin. 1 pct. 2 și 3 și ale art. 600
  D.C.C. nr.628/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 318 alin. 1 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.617/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 și art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, ale art. II din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă și ale art. 25 alin. 3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
art. 3 și art. 299 alin. 3
  D.C.C. nr.632/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3021 alin. 1 lit. d) din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.652/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 244 din Codul de procedură civilă și a Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 244
  D.C.C. nr.659/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49-51, art. 168, art. 282 alin. 2 și art. 299 din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 12 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 49-51, art. 168, art. 282 alin. 2 și art. 299
  D.C.C. nr.680/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 15 din Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, precum și ale art. 3712 alin. 3, art. 401 alin. 11 și ale art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 3712 alin. 3, art. 401 alin. 11 și ale art. 403 alin. 4
  D.C.C. nr.667/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 și art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, ale art. II din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă, precum și a dispozițiilor art. 25 alin. 3 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească
art. 3 și art. 299 alin. 3
  D.C.C. nr.665/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 409 alin. 1 și 3 din Codul de procedură civilă
art. 409 alin. 1 și 3
  D.C.C. nr.671/2005 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 din Codul de procedură civilă
art. 403
  D.C.C. nr.2/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. a) și b) și ale art. 1085 din Codul de procedură civilă
art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. a) și b) și ale art. 1085
  D.C.C. nr.8/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 4
  D.C.C. nr.31/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate prin Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă
art. 2821 alin. 1
  D.C.C. nr.27/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 300 alin. 3 și art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 300 alin. 3 și art. 403 alin. 4
  D.C.C. nr.33/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 218-225 din Codul de procedură civilă
art. 218-225
  D.C.C. nr.35/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 592 alin. 2 din Codul de procedură civilă și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 592 alin. 2
  D.C.C. nr.36/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.38/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 31 alin. 1
  D.C.C. nr.52/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 pct. 1 lit. b) și ale art. 2821 din Codul de procedură civilă
art. 2 pct. 1 lit. b) și ale art. 2821
  D.C.C. nr.73/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 2821 alin. 1
  D.C.C. nr.70/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 133 alin. (3) și art. 137 alin. (1) din Codul de procedură fiscală și ale art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.60/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 și 582 din Codul de procedură civilă
art. 581 și 582
  D.C.C. nr.84/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 din Codul de procedură civilă
art. 31
  D.C.C. nr.93/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7201 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 7201 alin. 1
  D.C.C. nr.97/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 28 alin. 2
  D.C.C. nr.99/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 2821 alin. 1
  D.C.C. nr.122/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 2821 alin. 1
  D.C.C. nr.124/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 253 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 253 alin. 2
  D.C.C. nr.134/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3731 alin. 2 teza a doua, art. 403 alin. 4 teza a patra și art. 7231 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 3731 alin. 2 teza a doua, art. 403 alin. 4 teza a patra și art. 7231 alin. 3
  D.C.C. nr.136/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă
art. 7201
  D.C.C. nr.142/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6731 și art. 6738 din Codul de procedură civilă
art. 6731 și art. 6738
  D.C.C. nr.139/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 pct. 3 din Codul de procedură civilă și ale art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. 2 pct. 3
  D.C.C. nr.130/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă și ale art. 12 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 454 alin. 1
  D.C.C. nr.129/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 pct. 2 și art. 2821 din Codul de procedură civilă
art. 2 pct. 2 și art. 2821
  D.C.C. nr.158/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 570 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 570 alin. 2
  D.C.C. nr.150/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 30 alin. 1
  D.C.C. nr.178/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 153 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 153 alin. 3
  D.C.C. nr.181/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 454 alin. 1
  D.C.C. nr.179/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru și ale art. 3731 din Codul de procedură civilă
art. 3731
  D.C.C. nr.183/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 2 și 3 din Codul de procedură civilă
art. 28 alin. 2 și 3
  D.C.C. nr.184/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 și art. 3 din Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice, precum și a dispozițiilor art. 274 din Codul de procedură civilă
art. 274
  D.C.C. nr.203/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3531 din Codul de procedură civilă
art. 3531
  D.C.C. nr.206/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 158 alin. 3 teza întâi din Codul de procedură civilă
art. 158 alin. 3 teza întâi
  D.C.C. nr.209/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 303 și ale art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 303 și art. 306 alin. 1
  D.C.C. nr.211/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 alin. (3) și art. 137 alin. (1) din Codul de procedură fiscală, precum și ale art. 403 alin. 1 raportat la art. 7231 alin. 2 din Codul de procedură civilă
- art. 403 alin. 1 raportat la art. 7231 alin. 2
  D.C.C. nr.236/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 4
  D.C.C. nr.251/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură civilă
art. 581
  D.C.C. nr.235/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 323 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 323 alin. 1
  D.C.C. nr.247/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3731 alin. 2 teza a doua, art. 3733 alin. 11 și art. 7208 din Codul de procedură civilă
art. 3731 alin. 2 teza a doua, art. 3733 alin. 11 și art. 7208
  D.C.C. nr.241/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 26, art. 30 și ale art. 31 alin. (2) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, ale art. 233 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale art. 6 alin. (1), ale art. 9 alin. (1), ale art. 25 și art. 26 alin. (2) din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, ale art. 95 și ale art. 97 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și ale art. 28 alin. 2 și 3, ale art. 31 alin. 1, 2 și 3, ale art. 34 alin. 2, ale art. 183 și ale art. 244 alin. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 28 alin. 2 și 3, art. 31 alin. 1, 2 și 3, art. 34 alin. 2, art. 183 și art. 244 alin. 1
  D.C.C. nr.265/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 2821 alin. 1
  D.C.C. nr.254/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 165 din Codul de procedură civilă
art. 165
  D.C.C. nr.261/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. 1 și 2, art. 299-316, art. 335 și art. 338 din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 43, art. 44, art. 45 și art. 49 din Legea sindicatelor nr. 54/2003
art. 52 alin. 1 și 2, art. 299-316, art. 335 și art. 338
  D.C.C. nr.268/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 24 alin. 1
  D.C.C. nr.271/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 3 teza finală din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 3 teza finală
  D.C.C. nr.273/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 453 alin. 1
  D.C.C. nr.296/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 317 și 318 din Codul de procedură civilă
art. 317 și 318
  D.C.C. nr.281/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3711, art. 3712, art. 4001, art. 400 alin. 2 și art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 3711, art. 3712, art. 4001, art. 400 alin. 2 și art. 403 alin. 4
  D.C.C. nr.280/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 2 și 3, art. 31 alin. 1, 2 și 3, art. 34 alin. 2, art. 183 și ale art. 244 alin. 1 din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 95 și 97 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
art. 28 alin. 2 și 3, art. 31 alin. 1, 2 și 3, art. 34 alin. 2, art. 183 și ale art. 244 alin. 1
  D.C.C. nr.305/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 și art. 582 din Codul de procedură civilă
art. 581 și art. 582
  D.C.C. nr.312/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3021 alin. 1 lit. c) și art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 3021 alin. 1 lit. c) și art. 306 alin. 1
  D.C.C. nr.302/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 28 alin. 2
  D.C.C. nr.301/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 266 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 266 alin. 3
  D.C.C. nr.313/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 266 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 266 alin. 3
  D.C.C. nr.338/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 244 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă
art. 244 alin. 1 pct. 2
  D.C.C. nr.319/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 28 alin. 2
  D.C.C. nr.351/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3041 și art. 305 din Codul de procedură civilă
art. 3041 și art. 305
  D.C.C. nr.352/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 306 alin. 1
  D.C.C. nr.361/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă
art. 7201
  D.C.C. nr.353/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă
art. 324 alin. 1 pct. 1
  D.C.C. nr.372/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 4 din Codul de procedură civilă
art. 322 pct. 4
  D.C.C. nr.383/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 975 din Codul civil
art. 975
  D.C.C. nr.378/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 225 din Codul de procedură civilă
art. 225
  D.C.C. nr.380/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă
art. 2821
  D.C.C. nr.365/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 12 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului și ale art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 454 alin. 1
  D.C.C. nr.363/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 și art. 7231 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1 și art. 7231 alin. 2
  D.C.C. nr.381/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3717 alin. 2, 3 și 4 din Codul de procedură civilă
art. 3717 alin. 2, 3 și 4
  D.C.C. nr.382/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 din Codul de procedură civilă
art. 34
  D.C.C. nr.379/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 969 și art. 1361 din Codul civil, art. 129 din Codul de procedură civilă, precum și a dispozițiilor art. 43 și art. 46 din Codul comercial
- art. 129
  D.C.C. nr.399/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 76 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă
art. 76 alin. 1 teza a doua
  D.C.C. nr.401/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 și art. 582 din Codul de procedură civilă
art. 581 și art. 582
  D.C.C. nr.396/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 și art. 1085 din Codul de procedură civilă
art. 24 și art. 1085
  D.C.C. nr.395/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 340, art. 3401, art. 341, art. 342 și art. 3596 din Codul de procedură civilă, precum și a art. 13 alin. 3 și 6 din Decretul-lege nr. 139/1990 privind camerele de comerț și industrie din România
art. 340, art. 3401, art. 341, art. 342 și art. 3596
  D.C.C. nr.389/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 3 și 4 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 3 și 4
  D.C.C. nr.410/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3717 alin. 2, 3 și 4 din Codul de procedură civilă
art. 3717 alin. 2, 3 și 4
  D.C.C. nr.434/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 158 alin. 3 teza întâi din Codul de procedură civilă
art. 158 alin. 3 teza întâi
  D.C.C. nr.424/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 18 lit. c), art. 26 alin. (1) și art. 45 alin. (1) și (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și a dispozițiilor art. 294 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură civilă
art. 294 alin. 1 teza întâi
  D.C.C. nr.430/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 28 alin. 2
  D.C.C. nr.427/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru și ale art. 74 și art. 75 din Codul de procedură civilă
art. 74 și art. 75
  D.C.C. nr.452/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 227 alin. (1) lit. f), art. 232 și art. 252 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, art. 37-40 din Codul de procedură civilă și art. 147 din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
art. 37-40
  D.C.C. nr.436/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 402 din Codul de procedură civilă
art. 402
  D.C.C. nr.439/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă și a dispozițiilor art. 3 pct. 3 și art. 4 pct. 1 din Codul de procedură civilă
art. 3 pct. 3 și art. 4 pct. 1
  D.C.C. nr.445/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2812 alin. 2 și 3, art. 2813 alin. 1 și art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 2812 alin. 2 și 3, art. 2813 alin. 1 și art. 282 alin. 2
  D.C.C. nr.459/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 coroborat cu art. 3 lit. m) și art. 17 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale art. 14 din Legea nr. 333/2001 privind unele măsuri pentru diminuarea consecințelor încetării răscumpărării de unități de fond de către Fondul Național de Investiții, ale art. 7201 din Codul de procedură civilă și ale art. 1662 și art. 1663 din Codul civil
art. 7201
  D.C.C. nr.475/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 305 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.485/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20, art. 21 și art. 22 din Codul de procedură civilă
art. 20, art. 21 și art. 22
  D.C.C. nr.493/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură civilă
art. 581
  D.C.C. nr.492/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 274 alin. 3
  D.C.C. nr.490/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 156 din Codul de procedură civilă
art. 156
  D.C.C. nr.476/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3021 alin. 1 și art. 322 pct. 6 din Codul de procedură civilă
art. 3021 alin. 1 și art. 322 pct. 6
  D.C.C. nr.481/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 372 și art. 3731 din Codul de procedură civilă
art. 372 și art. 3731
  D.C.C. nr.484/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 31 alin. 1
  D.C.C. nr.479/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.483/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3731 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 3731 alin. 2
  D.C.C. nr.478/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 258 alin. 3 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.502/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 158 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 158 alin. 1
  D.C.C. nr.503/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă
art. 7201
  D.C.C. nr.519/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 725 alin. 1 și 2 din Codul de procedură civilă și art. II alin. (3) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă
art. 725 alin. 1 și 2
  D.C.C. nr.515/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 297 din Codul de procedură civilă
- art.297
  D.C.C. nr.517/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă
art. 2821
  D.C.C. nr.527/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă
art. 7201
  D.C.C. nr.533/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 581 și art. 582 din Codul de procedură civilă, ale art. 133 alin. (1) și (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 581 și art. 582
  D.C.C. nr.538/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 28 alin. 2
  D.C.C. nr.526/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.3021 alin.1 lit. b) și c), art. 303 alin. 1 și 2, art. 306 alin. 1 și alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă și ale art. II alin. (2) și (3) din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă
art.3021 alin.1 lit. b) și c), art. 303 alin. 1 și 2, art. 306 alin. 1 și alin. 2 teza a doua
  D.C.C. nr.549/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3731 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 3731 alin. 2
  D.C.C. nr.555/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 și art. 582 din Codul de procedură civilă, ale art. 61, art. 62, art. 133 alin. (1) și (2) și art. 231 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, precum și ale art. 29 alin. (6) teza întâi din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 581 și art. 582
  D.C.C. nr.551/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă
art. 244 alin. 1 pct. 1
  D.C.C. nr.576/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 598, art. 599 alin. 1 și art. 600 din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 598, art. 599 alin. 1 și art. 600
  D.C.C. nr.577/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 201, art. 207 și art. 210 din Codul de procedură civilă
art. 201, art. 207 și art. 210
  D.C.C. nr.582/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 68 alin. 4
  D.C.C. nr.602/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 617 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 617 alin. 1
  D.C.C. nr.628/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 725 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 725 alin. 1
  D.C.C. nr.627/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 4 teza a patra și ale art. 7231 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 4 teza a patra și ale art. 7231 alin. 3
  D.C.C. nr.624/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. 2, art. 3041 și art. 305 din Codul de procedură civilă
art. 34 alin. 2, art. 3041 și art. 305
  D.C.C. nr.644/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 281, 2811, 2812 și 2813 din Codul de procedură civilă
281, 2811, 2812 și 2813
  D.C.C. nr.649/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă
art. 7201
  D.C.C. nr.666/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 din Codul de procedură civilă
art. 322
  D.C.C. nr.660/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. 2, art. 40 alin. 2, art. 372, art. 373, art. 3731 alin. 2 și art. 376 din Codul de procedură civilă
art. 34 alin. 2, art. 40 alin. 2, art. 372, art. 373, art. 3731 alin. 2 și art. 376
  D.C.C. nr.672/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 317 alin. 1 teza finală din Codul de procedură civilă
art. 317 alin. 1 teza finală
  D.C.C. nr.664/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3733 alin. 11 din Codul de procedură civilă
art. 3733 alin. 11
  D.C.C. nr.665/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3731 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 3731 alin. 2
  D.C.C. nr.677/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 28 alin. 2
  D.C.C. nr.678/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă
art. 2821
  D.C.C. nr.671/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3041 și art. 305 din Codul de procedură civilă
art. 3041 și art. 305
  D.C.C. nr.669/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3191 și art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 3191 și art. 403 alin. 4
  D.C.C. nr.690/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă
art. 304 pct. 9
  D.C.C. nr.691/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 2 și 3 din Codul de procedură civilă
art. 28 alin. 2 și 3
  D.C.C. nr.692/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4041, art. 4042 și art. 4043 din Codul de procedură civilă
art. 4041, art. 4042 și art. 4043
  D.C.C. nr.696/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă și art. I pct. 26 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă
art. 28 alin. 2
  D.C.C. nr.733/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 570 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 570 alin. 2
  D.C.C. nr.712/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 4
  D.C.C. nr.722/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 pct. 2 din Codul de procedură civilă
art. 2 pct. 2
  D.C.C. nr.734/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 454 alin. 1
  D.C.C. nr.720/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 302 din Codul de procedură civilă
art. 302
  D.C.C. nr.726/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 68 alin. 4
  D.C.C. nr.714/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă
art. 7201
  D.C.C. nr.727/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 156 alin. 1
  D.C.C. nr.744/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă
art. 2821
  D.C.C. nr.746/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 274 alin. 3
  D.C.C. nr.754/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 din Codul de procedură civilă
art. 31
  D.C.C. nr.756/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5803 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 5803 alin. 1
  D.C.C. nr.758/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 454 alin. 1
  D.C.C. nr.759/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură civilă
art. 581
  D.C.C. nr.772/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2811 din Codul de procedură civilă
art. 2811
  D.C.C. nr.767/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 492 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 492 alin. 1
  D.C.C. nr.800/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1, 3 și 4 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1, 3 și 4
  D.C.C. nr.804/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 și art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 399 și art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.803/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7208 și art. 7209 din Codul de procedură civilă
art. 7208 și art. 7209
  D.C.C. nr.801/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 158 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 158 alin. 2
  D.C.C. nr.832/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă
art. 7201
  D.C.C. nr.854/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 315 din Codul de procedură civilă
art. 315
  D.C.C. nr.857/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. 1 și 2, art. 317-321 din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 43-49 din Legea sindicatelor nr. 54/2003
art. 52 alin. 1 și 2, art. 317-321
  D.C.C. nr.858/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 617 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 617 alin. 1
  D.C.C. nr.863/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 167 alin. 1 și art. 305 din Codul de procedură civilă
art. 167 alin. 1 și art. 305
  D.C.C. nr.865/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 2441 alin. 2
  D.C.C. nr.840/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 167 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 167 alin. 1
  D.C.C. nr.891/2006 referitor la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă
art. 304 pct. 9
  D.C.C. nr.872/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă și ale art. I pct. 11 din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă
art. 2821 alin. 1
  D.C.C. nr.873/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 480 din Codul civil și ale art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 2821 alin. 1
  D.C.C. nr.878/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă
art. 7201
  D.C.C. nr.880/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 244 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 244 alin. 1
  D.C.C. nr.882/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 318 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 318 alin. 1
  D.C.C. nr.884/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5802 din Codul de procedură civilă
art. 5802
  D.C.C. nr.867/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă și a dispozițiilor Legii nr. 313/1879 pentru anularea clauzei penale din oarecari contracte și pentru adaosul unui alineat la articolul 1089 din Codul civil
art. 403 alin. 4
  D.C.C. nr.902/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.909/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 68 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 68 alin. 1
  D.C.C. nr.926/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.928/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6731-67314 din Codul de procedură civilă
art. 6731-67314
  D.C.C. nr.915/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 3 din Codul de procedură civilă
art. 3 pct. 3
  D.C.C. nr.914/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 pct. 1 lit. a) și lit. b) și ale art. 2821 din Codul de procedură civilă
art. 2 pct. 1 lit. a) și lit. b) și ale art. 2821
  D.C.C. nr.935/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 399 alin. 3
  D.C.C. nr.940/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură civilă
art. 581
  D.C.C. nr.947/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 2821 alin. 1
  D.C.C. nr.936/2006 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 390 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 390 alin. 1
  D.C.C. nr.8/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 340-368 din Codul de procedură civilă
art. 340-368
  D.C.C. nr.9/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 598 și art. 600 din Codul de procedură civilă
art. 598 și art. 600
  D.C.C. nr.12/2007 DECIZIA nr. 12 din 9 ianuarie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 4 și ale art. 581 din Codul de procedură civilă
- art.403 alin.4 și art.581
  D.C.C. nr.4/2007 DECIZIA nr. 4 din 9 ianuarie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă
- art.31 alin.1
  D.C.C. nr.10/2007 DECIZIA nr. 10 din 9 ianuarie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 53 din Codul de procedură civilă
- art.53
  D.C.C. nr.21/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 373, art. 3731 și art. 488 din Codul de procedură civilă
art. 373, art. 3731 și art. 488
  D.C.C. nr.32/2007 DECIZIA nr. 32 din 11 ianuarie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 și art. 400 din Codul de procedură civilă
- art.399 și art.400
  D.C.C. nr.25/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 327 alin. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 327 alin. 1
  D.C.C. nr.23/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, teza referitoare la art. 322 pct. 2 din același cod
art. 324 alin. 1 pct. 1
  D.C.C. nr.33/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2811 alin. 1 și ale art. 400 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 2811 alin. 1 și ale art. 400 alin. 2
  D.C.C. nr.34/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 și art. 2811 din Codul de procedură civilă
art. 281 și art. 2811
  D.C.C. nr.30/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 219 și art. 222 din Codul de procedură civilă
art. 219 și art. 222
  D.C.C. nr.53/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 2, 21 și 3 din Codul de procedură civilă
art. 28 alin. 2, 21 și 3
  D.C.C. nr.79/2007 DECIZIA nr. 79 din 8 februarie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 alin. 4 teza a doua din Codul de procedură civilă
- art. 40 alin. 4 teza a doua
  D.C.C. nr.83/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 181 din Codul de procedură civilă
- art. 181
  D.C.C. nr.80/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 189 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă
art. 189 alin. 1 pct. 1
  D.C.C. nr.85/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3021 alin. 1 lit. b) din Codul de procedură civilă
art. 3021 alin. 1 lit. b)
  D.C.C. nr.86/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă
art. 7201
  D.C.C. nr.73/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 26 alin. (1) teza întâi din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, precum și a dispozițiilor art. 110 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 110 alin. 1
  D.C.C. nr.87/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 132 alin. 1 și art. 399-4043 din Codul de procedură civilă
art. 132 alin. 1 și art. 399-4043
  D.C.C. nr.92/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 61 alin. (2) din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 213 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 213 alin. 2
  D.C.C. nr.96/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 109 alin. 2
  D.C.C. nr.102/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 297 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă
art. 297 alin. 2 teza a doua
  D.C.C. nr.110/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, precum și a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă
art. 27
  D.C.C. nr.129/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 2 și 3 din Codul de procedură civilă
art. 28 alin. 2 și 3
  D.C.C. nr.138/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 166 din Codul de procedură civilă
art. 166
  D.C.C. nr.139/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 317 din Codul de procedură civilă
art. 317
  D.C.C. nr.166/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 616 și art. 619 din Codul civil
art. 616 și art. 619
  D.C.C. nr.176/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4041 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 4041 alin. 1
  D.C.C. nr.177/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 31 alin. 1
  D.C.C. nr.173/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 235-241 din Codul de procedură civilă
art. 235-241
  D.C.C. nr.181/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 360 din Codul de procedură civilă
art. 360
  D.C.C. nr.183/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 2821 alin. 1
  D.C.C. nr.193/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 2 și 3, art. 31, art. 34 alin. 2, art. 57, art. 183 și art. 244 din Codul de procedură civilă, art. 95 alin. (1) și art. 97 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și al procurorilor și art. 31 alin. 3 din anexa nr. 2 la Legea locuinței nr. 114/1996
art. 28 alin. 2 și 3, art. 31, art. 34 alin. 2, art. 57, art. 183 și art. 244
  D.C.C. nr.203/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești
art. 27
  D.C.C. nr.197/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 2 și 3 din Codul de procedură civilă
art. 28 alin. 2 și 3
  D.C.C. nr.220/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 45 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 45 alin. 1
  D.C.C. nr.207/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5803 din Codul de procedură civilă
art. 5803
  D.C.C. nr.211/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 24 alin. 1
  D.C.C. nr.226/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 399 alin. 3
  D.C.C. nr.241/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 8 lit. b) teza a doua din Codul de procedură penală
art. 2781 alin. 8 lit. b) teza a doua
  D.C.C. nr.254/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 400 din Codul de procedură civilă
art. 400
  D.C.C. nr.260/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 1085 alin. 3
  D.C.C. nr.275/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 prin raportare la art. 2821 din Codul de procedură civilă
art. 111 prin raportare la art. 2821
  D.C.C. nr.273/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 400 alin. 1 și ale art. 402 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 400 alin. 1 și ale art. 402 alin. 1
  D.C.C. nr.285/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 428 alin. 2 și 3 din Codul de procedură civilă
art. 428 alin. 2 și 3
  D.C.C. nr.290/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 158 alin. 3
  D.C.C. nr.311/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 725 alin. 1 din Codul de procedură civilă și ale art. II și art. III din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă
art. 725 alin. 1
  D.C.C. nr.315/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 598, art. 599, art. 600 și art. 601 din Codul de procedură civilă
art. 598, art. 599, art. 600 și art. 601
  D.C.C. nr.308/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 din Codul de procedură civilă
art. 399
  D.C.C. nr.359/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 280 din Codul de procedură civilă
art. 280
  D.C.C. nr.360/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 280 alin. 5 și art. 581 alin. 1, alin. 3 teza întâi și a doua și alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 280 alin. 5 și art. 581 alin. 1, alin. 3 teza întâi și a doua și alin. 4
  D.C.C. nr.363/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 4 și art. 581 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 4 și art. 581
  D.C.C. nr.365/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1, 3 și 4 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1, 3 și 4
  D.C.C. nr.366/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură civilă și art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 581
  D.C.C. nr.375/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 306 alin. 1
  D.C.C. nr.426/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 și art. 582 din Codul de procedură civilă
art. 581 și art. 582
  D.C.C. nr.430/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 318 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 318 alin. 1
  D.C.C. nr.431/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești
art. 27
  D.C.C. nr.456/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 4 teza întâi din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 4 teza întâi
  D.C.C. nr.446/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 din Codul de procedură civilă
art. 322
  D.C.C. nr.448/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1141 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 1141 alin. 3
  D.C.C. nr.449/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale art. 581 din Codul de procedură civilă
art. 581
  D.C.C. nr.450/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3731 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 3731 alin. 2
  D.C.C. nr.451/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 81 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 81 alin. 1
  D.C.C. nr.454/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 725 alin. 1 din Codul de procedură civilă și ale art. II și III din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă
art. 725 alin. 1
  D.C.C. nr.472/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 295 alin. 1 și art. 297 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă
art. 295 alin. 1 și art. 297 alin. 2 teza a doua
  D.C.C. nr.474/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă
art. 324 alin. 1 pct. 1 teza a doua
  D.C.C. nr.493/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 274 alin. 3
  D.C.C. nr.495/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 598 și art. 600 din Codul de procedură civilă
art. 598 și art. 600
  D.C.C. nr.505/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 68 alin. 4, 5 și 6 din Codul de procedură civilă
art. 68 alin. 4, 5 și 6
  D.C.C. nr.503/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 pct. 4 din Codul de procedură civilă și art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de acțiuni deținute de stat la societățile comerciale
art. 10 pct. 4
  D.C.C. nr.498/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 5 teza finală din Codul de procedură civilă
art. 322 pct. 5 teza finală
  D.C.C. nr.533/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 364 din Codul de procedură civilă
art. 364
  D.C.C. nr.527/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 499 din Codul de procedură civilă
art. 499
  D.C.C. nr.552/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 184 din Codul de procedură civilă
art. 184
  D.C.C. nr.551/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 din Codul de procedură civilă
art. 133
  D.C.C. nr.560/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 din Codul de procedură civilă
art. 52
  D.C.C. nr.563/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 alin. 1 și art. 305 din Codul de procedură civilă
art. 2821 alin. 1 și art. 305
  D.C.C. nr.546/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 3
  D.C.C. nr.547/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 454 alin. 1
  D.C.C. nr.540/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 alin. 21, art. 402 alin. 2 și art. 403 alin. 1, 3 și 4 din Codul de procedură civilă
art. 399 alin. 21, art. 402 alin. 2 și art. 403 alin. 1, 3 și 4
  D.C.C. nr.541/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 4
  D.C.C. nr.559/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă
art. 7201
  D.C.C. nr.591/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6738 din Codul de procedură civilă
art. 6738
  D.C.C. nr.636/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3191 din Codul de procedură civilă
art. 3191
  D.C.C. nr.615/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 alin. 2 și art. 52 din Codul de procedură civilă
art. 49 alin. 2 și art. 52
  D.C.C. nr.616/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 2821 alin. 1
  D.C.C. nr.624/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 40 alin. 4
  D.C.C. nr.625/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 282 alin. 2
  D.C.C. nr.627/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. 1 și 2 din Codul de procedură civilă și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 29 alin. 1 și 2
  D.C.C. nr.632/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 236 alin. 4, art. 239 alin. 2 și următoarele din Codul de procedură civilă
art. 236 alin. 4, art. 239 alin. 2
  D.C.C. nr.633/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 2821 alin. 1
  D.C.C. nr.620/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 alin. (1) lit. j), art. 37 lit. d) și art. 38 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, ale art. 41, 46, 47, 49, 50 și 52 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară și ale art. 26 din Codul de procedură civilă
art. 26
  D.C.C. nr.622/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3, art. 299 alin. 1 și 2 și art. 403 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 3, art. 299 alin. 1 și 2 și art. 403 alin. 3
  D.C.C. nr.623/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 598 și 599 din Codul de procedură civilă
art. 598 și 599
  D.C.C. nr.628/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1523 pct. 2 din Codul civil, ale art. 254 din Codul comercial și ale art. 49-56 din Codul de procedură civilă
art. 49-56
  D.C.C. nr.643/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 614 din Codul de procedură civilă
art. 614
  D.C.C. nr.650/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 305 din Codul de procedură civilă
art. 305
  D.C.C. nr.697/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 74-81 din Codul de procedură civilă și ale art. 20 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
art. 74-81
  D.C.C. nr.678/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 din Codul de procedură civilă
art. 322
  D.C.C. nr.688/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1141 alin. 2 și 3, art. 156 alin. 1 și art. 171 din Codul de procedură civilă
art. 1141 alin. 2 și 3, art. 156 alin. 1 și art. 171
  D.C.C. nr.681/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 295 alin. 1 și art. 297 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă
art. 295 alin. 1 și art. 297 alin. 2 teza a doua
  D.C.C. nr.676/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 411 alin. 1 și art. 7208 din Codul de procedură civilă
art. 411 alin. 1 și art. 7208
  D.C.C. nr.701/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 141 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, art. 592 alin. 2 din Codul de procedură civilă, art. 86 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului și ale art. II pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 119/2001 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Comerciale Combinatul Siderurgic ”Sidex” - S.A. Galați și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
art. 592 alin. 2
  D.C.C. nr.703/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 5 și art. 328 alin. 1 din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 79 și art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă
art. 322 pct. 5 și art. 328 alin. 1
  D.C.C. nr.727/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 121 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 121 alin. 2
  D.C.C. nr.728/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4041 alin. 1 și 2 din Codul de procedură civilă
art. 4041 alin. 1 și 2
  D.C.C. nr.712/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2441 alin. 2 teza întâi din Codul de procedură civilă
art. 2441 alin. 2 teza întâi
  D.C.C. nr.719/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6739 din Codul de procedură civilă
art. 6739
  D.C.C. nr.720/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.740/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 269 din Codul de procedură civilă
art. 269
  D.C.C. nr.749/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 68 alin. 5 și art. 614 din Codul de procedură civilă
art. 68 alin. 5 și art. 614
  D.C.C. nr.721/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 165 din Codul de procedură civilă
art. 165
  D.C.C. nr.735/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 și art. 2811 din Codul de procedură civilă
art. 281 și art. 2811
  D.C.C. nr.736/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 din Codul de procedură civilă
art. 31
  D.C.C. nr.722/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 305 din Codul de procedură civilă
art. 305
  D.C.C. nr.730/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 921 din Codul de procedură civilă
art. 921
  D.C.C. nr.723/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 374 alin. 1 și art. 376 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 374 alin. 1 și art. 376 alin. 1
  D.C.C. nr.738/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă și art. 59 din Legea fondului funciar nr. 18/1991
art. 2821 alin. 1
  D.C.C. nr.746/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. 1 teza întâi, art. 31 alin. 1, art. 34 alin. 2, art. 319 alin. 1 și art. 320 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 30 alin. 1 teza întâi, art. 31 alin. 1, art. 34 alin. 2, art. 319 alin. 1 și art. 320 alin. 3
  D.C.C. nr.729/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 și art. 582 din Codul de procedură civilă
art. 581 și art. 582
  D.C.C. nr.739/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 2821 alin. 1
  D.C.C. nr.744/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 614 din Codul de procedură civilă
art. 614
  D.C.C. nr.747/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2812 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură civilă
art. 2812 alin. 1 teza întâi
  D.C.C. nr.764/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 189 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă
art. 189 alin. 1 pct. 1
  D.C.C. nr.774/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3711 alin. 3, art. 3712 alin. 2 și 3 și art. 3717 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 3711 alin. 3, art. 3712 alin. 2 și 3 și art. 3717 alin. 3
  D.C.C. nr.781/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 pct. 4 din Codul de procedură civilă și art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vânzare-cumpărare de acțiuni deținute de stat la societățile comerciale
art. 10 pct. 4
  D.C.C. nr.799/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. a) și c) din Codul de procedură civilă
art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. a) și c)
  D.C.C. nr.802/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 244 alin. 1 pct. 1 și art. 2441 din Codul de procedură civilă
art. 244 alin. 1 pct. 1 și art. 2441
  D.C.C. nr.807/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și art. 581 din Codul de procedură civilă
art. 581
  D.C.C. nr.803/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 242 alin. 2 și art. 244 din Codul de procedură civilă
art. 242 alin. 2 și art. 244
  D.C.C. nr.808/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3731 alin. 2 și art. 7208 din Codul de procedură civilă
art. 3731 alin. 2 și art. 7208
  D.C.C. nr.801/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 86, art. 90, art. 91, art. 93, art. 107, art. 308, art. 309 și art. 317 din Codul de procedură civilă
art. 86, art. 90, art. 91, art. 93, art. 107, art. 308, art. 309 și art. 317
  D.C.C. nr.859/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă
art. 27
  D.C.C. nr.858/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2441 din Codul de procedură civilă
art. 2441
  D.C.C. nr.862/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 1085 alin. 3
  D.C.C. nr.863/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 294 din Codul de procedură civilă
art. 294
  D.C.C. nr.861/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 137 din Codul de procedură civilă
art. 137
  D.C.C. nr.883/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 399 alin. 1
  D.C.C. nr.886/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 591 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 591 alin. 2
  D.C.C. nr.924/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 28 alin. 2
  D.C.C. nr.932/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2441 din Codul de procedură civilă
art. 2441
  D.C.C. nr.909/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă
art. 304 pct. 9
  D.C.C. nr.921/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 493 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 493 alin. 1
  D.C.C. nr.919/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 129 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 129 alin. 1
  D.C.C. nr.933/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 2, 21 și 3 din Codul de procedură civilă
art. 28 alin. 2, 21 și 3
  D.C.C. nr.913/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 61 alin. 1 teza a doua și alin. 2 și art. 63 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 61 alin. 1 teza a doua și alin. 2 și art. 63 alin. 2
  D.C.C. nr.907/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 329 alin. 3 teza finală din Codul de procedură civilă
art. 329 alin. 3 teza finală
  D.C.C. nr.939/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 2821 alin. 1
  D.C.C. nr.918/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 282 alin. 2
  D.C.C. nr.940/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 305 și art. 402 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 305 și art. 402 alin. 2
  D.C.C. nr.923/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 din Codul de procedură civilă, art. 1200 și art. 1201 din Codul civil
art. 322
  D.C.C. nr.936/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 31 alin. 2
  D.C.C. nr.948/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 28 alin. 2
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.969/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 612 alin. 6 din Codul de procedură civilă
art. 612 alin. 6
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.944/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 280 din Codul de procedură civilă
art. 280
  D.C.C. nr.949/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1, 3 și 4 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1, 3 și 4
  D.C.C. nr.950/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 284 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 284 alin. 2
  D.C.C. nr.984/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 din Codul de procedură civilă
art. 399
  D.C.C. nr.991/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 300 alin. 2 și art. 403 alin. 3 și 4 din Codul de procedură civilă
art. 300 alin. 2 și art. 403 alin. 3 și 4
  D.C.C. nr.992/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 329 alin. 3 teza finală din Codul de procedură civilă
art. 329 alin. 3 teza finală
  D.C.C. nr.996/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 și art. 582 din Codul de procedură civilă și ale art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 581 și art. 582
  D.C.C. nr.998/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 336 alin. 3 și 4 din Codul de procedură civilă
art. 336 alin. 3 și 4
  D.C.C. nr.990/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 318 și art. 319 din Codul de procedură civilă
art. 318 și art. 319
  D.C.C. nr.1.010/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 3 și 4 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 3 și 4
  D.C.C. nr.1.016/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 600 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă
art. 600 alin. 1 teza a doua
  D.C.C. nr.1.007/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 300 din Codul de procedură civilă
art. 300
  D.C.C. nr.1.008/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 327 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă
art. 327 alin. 1 teza a doua
  D.C.C. nr.1.009/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 46 din Codul comercial și art. 7201 din Codul de procedură civilă
art. 7201
  D.C.C. nr.1.015/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 din Codul de procedură civilă
art. 399
  D.C.C. nr.1.017/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură civilă
art. 581
  D.C.C. nr.1.014/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 329 alin. 3 teza finală din Codul de procedură civilă
art. 329 alin. 3 teza finală
  D.C.C. nr.1.018/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 din Codul de procedură civilă
art. 31
  D.C.C. nr.1.019/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 67310 din Codul de procedură civilă
art. 67310
  D.C.C. nr.1.020/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 600 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 600 alin. 2
  D.C.C. nr.1.028/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 din Codul de procedură civilă
art. 30
  D.C.C. nr.1.040/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3711 alin. 1, art. 3717 alin. 3 și art. 372 din Codul de procedură civilă și art. 66 din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995
art. 3711 alin. 1, art. 3717 alin. 3 și art. 372
  D.C.C. nr.1.066/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4041-4043 din Codul de procedură civilă
art. 4041-4043
  D.C.C. nr.1.070/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 34 alin. 2
  D.C.C. nr.1.080/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 și art. 12 alin. (2) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, precum și a art. 31 din Codul de procedură civilă
art.31
  D.C.C. nr.1.089/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură civilă
art. 581
  D.C.C. nr.1.098/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 364 și art. 366 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 364 și art. 366 alin. 1
  D.C.C. nr.1.087/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 132 din Codul de procedură civilă
art. 132
  D.C.C. nr.1.106/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5802 din Codul de procedură civilă
art. 5802
  D.C.C. nr.1.108/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 79 din Codul de procedură civilă și ale art. 20 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
art. 79
  D.C.C. nr.1.130/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă
art. 7201
  D.C.C. nr.1.118/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești
art. 27
  D.C.C. nr.1.120/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5803 din Codul de procedură civilă
art. 5803
  D.C.C. nr.1.121/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 189 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă
art. 189 alin. 1 pct. 1
  D.C.C. nr.1.117/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 409 din Codul de procedură civilă, art. 55 alin. (1) și (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal și art. 155 din Codul muncii
art. 409
  D.C.C. nr.1.147/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 2 și 3, ale art. 163 alin. 3, ale art. 164 alin. 3, ale art. 165, ale art. 235, ale art. 238 alin. 2, ale art. 242 alin. 2 și ale art. 244 din Codul de procedură civilă și ale art. 148 lit. f) și ale art. 1603 din Codul de procedură penală
art. 28 alin. 2 și 3, ale art. 163 alin. 3, ale art. 164 alin. 3, ale art. 165, ale art. 235, ale art. 238 alin. 2, ale art. 242 alin. 2 și ale art. 244
  D.C.C. nr.1.174/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale art. 581 din Codul de procedură civilă
art. 581
  D.C.C. nr.1.176/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 din Codul de procedură civilă
art. 28
  D.C.C. nr.1.189/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 63 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 63 alin. 2
  D.C.C. nr.1.203/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 din Codul de procedură civilă
art. 403
  D.C.C. nr.1.204/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 570 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 570 alin. 2
  D.C.C. nr.1.197/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 din Codul familiei, art. 29 alin. (6) și art. 30 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, precum și ale art. 614 și art. 616 din Codul de procedură civilă
- art. 614 și art. 616
  D.C.C. nr.1.202/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 și art. 6132 din Codul de procedură civilă
art. 581 și art. 6132
  D.C.C. nr.1.212/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 607 din Codul de procedură civilă
art. 607
  D.C.C. nr.1.235/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 581 alin. 3
  D.C.C. nr.1.236/2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 din Codul de procedură civilă, ale art. 21 din Legea nr. 108/1999 pentru înființarea și organizarea Inspecției Muncii și ale art. 14 din Legea nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă
art. 28
  D.C.C. nr.24/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2441 din Codul de procedură civilă
art. 2441
  D.C.C. nr.25/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 212 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 212 alin. 2
  D.C.C. nr.26/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 30 alin. 1
  D.C.C. nr.27/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 274 alin. 3
  D.C.C. nr.37/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1085 și art. 402 alin. 2 și 3 din Codul de procedură civilă
art. 1085 și art. 402 alin. 2 și 3
  D.C.C. nr.28/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24 alin. 1 și ale art. 27 pct. 7 din Codul de procedură civilă
art. 24 alin. 1 și ale art. 27 pct. 7
  D.C.C. nr.29/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 2, ale art. 31 alin. 1 și 2 și ale art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 28 alin. 2, ale art. 31 alin. 1 și 2 și ale art. 34 alin. 2
  D.C.C. nr.31/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură civilă
art. 581
  D.C.C. nr.15/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7231 alin. 2 coroborat cu art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 7231 alin. 2 coroborat cu art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.65/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă
art. 304 pct. 9
  D.C.C. nr.53/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 2 și ale art. 30 alin. 1 și 2 din Codul de procedură civilă
art. 28 alin. 2 și ale art. 30 alin. 1 și 2
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.66/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 55 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă
- art. 322 pct. 4
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.59/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 24, ale art. 27 pct. 7, ale art. 4053 din Codul de procedură civilă și ale art. 480 din Codul civil
art. 24, ale art. 27 pct. 7, ale art. 4053
  D.C.C. nr.109/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. a), art. 1084 și art. 1085 din Codul de procedură civilă
art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. a), art. 1084 și art. 1085
  D.C.C. nr.112/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4042 alin. 1 și 3 din Codul de procedură civilă
art. 4042 alin. 1 și 3
  D.C.C. nr.119/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 318 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.125/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 328 alin. 2 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.117/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 79 din Codul de procedură civilă
art. 79
  D.C.C. nr.118/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 57 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 57 alin. 3
  D.C.C. nr.121/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 30 alin. 1
  D.C.C. nr.122/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 , art. 299, art. 317, art. 318 și art. 322 din Codul de procedură civilă
art. 2821 , art. 299, art. 317, art. 318 și art. 322
  D.C.C. nr.181/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.174/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5802 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.175/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești și ale art. 27 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.170/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă și art. 77 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 282 alin. 2
  D.C.C. nr.208/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 și 4 din Codul de procedură civilă, precum și a dispozițiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
  D.C.C. nr.192/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 alin. 1 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.195/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 592 alin. 2 teza întâi din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.196/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 167 alin. 1 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.204/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 401 alin. 1 lit. a) teza a doua din Codul de procedură civilă
art. 401 alin. 1 lit. a) teza a doua
  D.C.C. nr.206/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 2821 alin. 1
  D.C.C. nr.207/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă
art. 322 pct. 5
  D.C.C. nr.211/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3731 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 3731 alin. 2
  D.C.C. nr.214/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă
art. 324 alin. 1 pct. 1
  D.C.C. nr.205/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 57 alin. 2 și 3 din Codul de procedură civilă
art. 57 alin. 2 și 3
  D.C.C. nr.209/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 480 din Codul civil și art. 61 din Codul de procedură civilă
art. 61
  D.C.C. nr.210/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 299 și art. 320 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 299 și art. 320 alin. 3
  D.C.C. nr.212/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 305 din Codul de procedură civilă
art. 305
  D.C.C. nr.234/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 238 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 238 alin. 2
  D.C.C. nr.244/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 alin. 1 și 4 din Codul de procedură civilă
art. 581 alin. 1 și 4
  D.C.C. nr.245/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 și 4 din Codul de procedură civilă și ale art. 229 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 403 alin. 1 și 4
  D.C.C. nr.246/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 158 alin. 3
  D.C.C. nr.260/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 129 alin. 5 din Codul de procedură civilă
art. 129 alin. 5
  D.C.C. nr.265/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 și art. 30 alin. 1, 2 și 4 din Codul de procedură civilă
art. 28 și art. 30 alin. 1, 2 și 4
  D.C.C. nr.266/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 5 și art. 324 alin. 1 pct. 4 din Codul de procedură civilă
art. 322 pct. 5 și art. 324 alin. 1 pct. 4
  D.C.C. nr.255/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 282 alin. 2 și art. 299 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 282 alin. 2 și art. 299 alin. 1
  D.C.C. nr.258/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 alin. 1 teza finală din Codul de procedură civilă
art. 322 alin. 1 teza finală
  D.C.C. nr.268/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. 4, art. 31 și art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 30 alin. 4, art. 31 și art. 34 alin. 2
  D.C.C. nr.300/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2441 alin. 1 teza a II-a din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.284/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 306 alin. 1
  D.C.C. nr.298/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 156 din Codul de procedură civilă
art. 156
  D.C.C. nr.292/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 282 alin. 2
  D.C.C. nr.328/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 598 și următoarele, cuprinse în secțiunea a III-a "Sechestrul judiciar" a capitolului IV - "Măsurile asigurătorii" din cartea a VI-a -"Proceduri speciale" din Codul de procedură civilă
a dispozițiilor art. 598 și următoarele, cuprinse în secțiunea a III-a "Sechestrul judiciar" a capitolului IV - "Măsurile asigurătorii" din cartea a VI-a -"Proceduri speciale"
  D.C.C. nr.321/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1551 din Codul de procedură civilă
art. 1551
  D.C.C. nr.348/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 581 alin. 1
  D.C.C. nr.367/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 274 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 274 alin. 1
  D.C.C. nr.357/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 1, 2 și 3 din Codul de procedură civilă
art. 28 alin. 1, 2 și 3
  D.C.C. nr.362/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 din Codul de procedură civilă
art. 281
  D.C.C. nr.360/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă
art. 322 alin. 1 teza a doua
  D.C.C. nr.363/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 280 din Codul de procedură civilă
art. 280
  D.C.C. nr.364/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 și art. 30 alin. 1, 2 și 4 din Codul de procedură civilă
art. 27 și art. 30 alin. 1, 2 și 4
  D.C.C. nr.394/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 lit. c), art. 57 și art. 58 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, art. 2 alin. (3), art. 3 alin. (1) lit. d), e) și h) și art. 48 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, precum și art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 329 alin. 3
  D.C.C. nr.422/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 274 alin. 3
  D.C.C. nr.413/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 151 pct. 1 și ale art. 155 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat și ale art. 607 din Codul de procedură civilă
art. 607
  D.C.C. nr.443/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 300 alin. 1 și art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 300 alin. 1 și art. 403 alin. 4
  D.C.C. nr.468/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 40 alin. 4
  D.C.C. nr.504/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 454 alin. 1
  D.C.C. nr.475/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 109 alin. 2
  D.C.C. nr.493/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 167 alin. 1-4 și art. 169 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 167 alin. 1-4 și art. 169 alin. 1
  D.C.C. nr.511/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 614 din Codul de procedură civilă
art. 614
  D.C.C. nr.526/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 și art. 299 alin. 3 din Codul de procedură civilă, precum și a art. II din Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă
art. 3 și art. 299 alin. 3
  D.C.C. nr.528/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 110 alin. 1 și 3 din Codul de procedură civilă
art. 110 alin. 1 și 3
  D.C.C. nr.541/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 din Codul de procedură civilă
art. 322
  D.C.C. nr.573/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 156 din Codul de procedură civilă
art. 156
  D.C.C. nr.575/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 329 alin. 3
  D.C.C. nr.559/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 569 și art. 570 din Codul de procedură civilă
art. 569 și art. 570
  D.C.C. nr.560/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 din Codul de procedură civilă
art. 28
  D.C.C. nr.572/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 317, art. 318 alin. 1 și art. 320 din Codul de procedură civilă
art. 317, art. 318 alin. 1 și art. 320
  D.C.C. nr.597/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 591 din Codul de procedură civilă
art. 591
  D.C.C. nr.588/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 516 pct. 8 din Codul de procedură civilă
art. 516 pct. 8
  D.C.C. nr.590/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 și 4001 din Codul de procedură civilă
art. 399 și 4001
  D.C.C. nr.585/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 305 din Codul de procedură civilă
art. 305
  D.C.C. nr.608/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 614 din Codul de procedură civilă
art. 614
  D.C.C. nr.613/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6132 din Codul de procedură civilă
art. 6132
  D.C.C. nr.614/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 108 alin. 4, art. 268 alin. 3 și art. 723 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 108 alin. 4, art. 268 alin. 3 și art. 723 alin. 1
  D.C.C. nr.610/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. a) și art. 1083 din Codul de procedură civilă
art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. a) și art. 1083
  D.C.C. nr.611/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 578 și art. 7208 din Codul de procedură civilă
art. 578 și art. 7208
  D.C.C. nr.616/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 297 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 297 alin. 2
  D.C.C. nr.618/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă și art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 244 alin. 1 pct. 1
  D.C.C. nr.627/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1085 din Codul de procedură civilă
art. 1085
  D.C.C. nr.628/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 alin. 1 teza întâi și alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 399 alin. 1 teza întâi și alin. 3
  D.C.C. nr.630/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2441 din Codul de procedură civilă
art. 2441
  D.C.C. nr.632/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 41 alin. (3) și art. 54 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și ale art. 176 și 497 din Codul de procedură civilă
art. 176 și 497
  D.C.C. nr.643/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 480 din Codul civil și art. 129 alin. 6 din Codul de procedură civilă
art. 129 alin. 6
  D.C.C. nr.652/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 68 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă
art. 68 alin. 1 teza a doua
  D.C.C. nr.656/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 405 din Codul de procedură civilă
art. 405
  D.C.C. nr.657/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură civilă
art. 581
  D.C.C. nr.647/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1141 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 1141 alin. 4
  D.C.C. nr.665/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 167 alin. 1, 2, 3 și 4 și art. 169 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 167 alin. 1, 2, 3 și 4 și art. 169 alin. 1
  D.C.C. nr.693/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 156 din Codul de procedură civilă
art. 156
  D.C.C. nr.694/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 alin. 1 și 4 și art. 6132 din Codul de procedură civilă
art. 581 alin. 1 și 4 și art. 6132
  D.C.C. nr.695/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 din Codul de procedură civilă
art. 111
  D.C.C. nr.696/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 alin. 1 și 3 din Codul de procedură civilă
art. 581 alin. 1 și 3
  D.C.C. nr.711/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 3 teza finală din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 3 teza finală
  D.C.C. nr.717/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5804 din Codul de procedură civilă
art. 5804
  D.C.C. nr.720/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5803 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă
art. 5803 alin. 1 teza a doua
  D.C.C. nr.721/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. 1 și 2, ale art. 34 alin. 2 și ale art. 183 din Codul de procedură civilă
art. 31 alin. 1 și 2, ale art. 34 alin. 2 și ale art. 183
  D.C.C. nr.722/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 105 alin. 2, art. 137, art. 161 și art. 399 și următoarele din Codul de procedură civilă
art. 105 alin. 2, art. 137, art. 161 și art. 399 și următoarele
  D.C.C. nr.747/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă
art. 324 alin. 1 pct. 1
  D.C.C. nr.748/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 4
  D.C.C. nr.752/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 306 alin. 1
  D.C.C. nr.766/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 274 alin. 3
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.737/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 302 din Codul de procedură civilă
art. 302
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.723/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 336 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 336 alin. 3
  D.C.C. nr.741/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b), art. 108 4 și art. 1085 din Codul de procedură civilă
art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b), art. 108 4 și art. 1085
  D.C.C. nr.725/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 și 400 din Codul de procedură civilă
art. 399 și 400
  D.C.C. nr.733/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 244 și 2441 din Codul de procedură civilă
art. 244 și 2441
  D.C.C. nr.749/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3717 alin. 2, 3 și 4 și art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 3717 alin. 2, 3 și 4 și art. 454 alin. 1
  D.C.C. nr.729/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 253 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 253 alin. 2
  D.C.C. nr.728/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 pct. 3 și art. 299 alin. 1 și 2 din Codul de procedură civilă și ale Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 2 pct. 3 și art. 299 alin. 1 și 2
  D.C.C. nr.782/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 137 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 137 alin. 2
  D.C.C. nr.807/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă
art. 7201
  D.C.C. nr.795/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 alin. 3 și 4 din Codul de procedură civilă
art. 581 alin. 3 și 4
  D.C.C. nr.808/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 315 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 315 alin. 1
  D.C.C. nr.810/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 4
  D.C.C. nr.799/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură civilă și ale art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 581
  D.C.C. nr.804/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 294 alin. 1 și ale art. 316 din Codul de procedură civilă
art. 294 alin. 1 și ale art. 316
  D.C.C. nr.850/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 din Codul de procedură civilă
art. 133
  D.C.C. nr.833/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 137 din Codul de procedură civilă
art. 137
  D.C.C. nr.834/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 2821 alin. 1
  D.C.C. nr.853/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 28 alin. 2
  D.C.C. nr.836/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 1085 alin. 3
  D.C.C. nr.895/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 329 alin. 3
  D.C.C. nr.892/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 156 din Codul de procedură civilă
art. 156
  D.C.C. nr.893/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5802 și art. 5803 din Codul de procedură civilă
art. 5802 și art. 5803
  D.C.C. nr.897/2008 DECIZIA nr. 897 din 16 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7208 din Codul de procedură civilă
- art. 7208
  D.C.C. nr.927/2008 DECIZIA nr. 927 din 16 septembrie 2008 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3712 alin. 3 teza a doua din Codul de procedură civilă
- art.3712 alin.3 teza a doua
  D.C.C. nr.928/2008 DECIZIA nr. 928 din 16 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă
- art.329 alin.3
  D.C.C. nr.922/2008 DECIZIA nr. 922 din 16 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 din Codul de procedură civilă
- art. 403
  D.C.C. nr.912/2008 DECIZIA nr. 912 din 16 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 137 din Codul de procedură civilă
- art. 137
  D.C.C. nr.913/2008 DECIZIA nr. 913 din 16 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură civilă
- art. 581
  D.C.C. nr.914/2008 DECIZIA nr. 914 din 16 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 34 alin. 1
  D.C.C. nr.902/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 40 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 40 alin. 4
  D.C.C. nr.916/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 329 alin. 3 teza a doua din Codul de procedură civilă
art. 329 alin. 3 teza a doua
  D.C.C. nr.919/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 364 și art. 366 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 364 și art. 366 alin. 2
  D.C.C. nr.920/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 167 alin. 1 și art. 201 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 167 alin. 1 și art. 201 alin. 1
  D.C.C. nr.969/2008 DECIZIA nr. 969 din 25 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 din Codul de procedură civilă
- art. 399
  D.C.C. nr.976/2008 DECIZIA nr. 976 din 30 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă
- art. 28 alin. 2
  D.C.C. nr.977/2008 DECIZIA nr. 977 din 30 septembrie 2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 317 din Codul de procedură civilă
- art. 317
  D.C.C. nr.971/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonanței Guvernului nr. 11/1998 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Ordonanței Guvernului nr. 30/1999 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru și a Ordonanței Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, ale Ordonanței Guvernului nr. 34/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Legii nr. 203/2002 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, ale Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Normelor metodologice din 13 noiembrie 2002 pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, ale Hotărârii Guvernului nr. 561/2003 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, ale Legii nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură civilă, ale Hotărârii Guvernului nr. 783/2004 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile care se indexează/ajustează/actualizează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2005, ale Ordonanței Guvernului nr. 12/2005 pentru completarea art. 15 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale Hotărârii Guvernului nr. 797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflației, aplicabile în anul fiscal 2006, ale Codului de procedură civilă, în forma adoptată în 26 iulie 1993, cu referire la art. 75—78, art. 81 și art. 89, și ale art. 17 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art.75-78, art. 81 și art. 89
  D.C.C. nr.1.004/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 304 pct. 8 și 9, art. 3041 și art. 581 din Codul de procedură civilă, ale art. 480 din Codul civil și ale art. 10 alin. (2) și art. 11 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe
art. 304 pct. 8 și 9, art. 3041 și art. 581
  D.C.C. nr.994/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 și art. 30 alin. 1, 2 și 4 din Codul de procedură civilă
art. 28 și art. 30 alin. 1, 2 și 4
  D.C.C. nr.1.023/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești și ale art. 27 din Codul de procedură civilă
art. 27
  D.C.C. nr.1.024/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 295 alin. 1 și art. 297 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă
art. 295 alin. 1 și art. 297 alin. 2 teza a doua
  D.C.C. nr.1.018/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 2441 alin. 2
  D.C.C. nr.1.008/2008 DECIZIe referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 și art. 27 din Codul de procedură civilă
art. 25 și art. 27
  D.C.C. nr.1.009/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b) și art. 1085 alin. 1 și 3 din Codul de procedură civilă
art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b) și art. 1085 alin. 1 și 3
  D.C.C. nr.993/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 374 și art. 376 din Codul de procedură civilă și ale Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 374 și art. 376
  D.C.C. nr.1.019/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2441 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă
art. 2441 alin. 1 teza a doua
  D.C.C. nr.998/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 35811 alin. 2, art. 364 și art. 368 din Codul de procedură civilă
art. 35811 alin. 2, art. 364 și art. 368
  D.C.C. nr.1.037/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 alin. 1 teza întâi, art. 399 alin. 21, art. 399 alin. 3 și art. 460 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 399 alin. 1 teza întâi, art. 399 alin. 21, art. 399 alin. 3 și art. 460 alin. 4
  D.C.C. nr.1.048/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului și ale art. 315 din Codul de procedură civilă
art. 315
  D.C.C. nr.1.074/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 și ale art. 34 din Codul de procedură civilă
art. 31 și ale art. 34
  D.C.C. nr.1.059/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 27 și art. 28 din Codul de procedură civilă
art. 27 și art. 28
  D.C.C. nr.1.083/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă
art. 324 alin. 1 pct. 1
  D.C.C. nr.1.084/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 4 din Codul de procedură civilă
art. 322 pct. 4
  D.C.C. nr.1.115/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 220 și art. 223 din Codul de procedură civilă
art. 220 și art. 223
  D.C.C. nr.1.107/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 163, art. 282 alin. 2 și art. 299 din Codul de procedură civilă
art. 163, art. 282 alin. 2 și art. 299
  D.C.C. nr.1.108/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 40 alin. 1 și 4 din Codul de procedură civilă
art. 40 alin. 1 și 4
  D.C.C. nr.1.109/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 alin. 3 și art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 399 alin. 3 și art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.1.132/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 2821 alin. 1
  D.C.C. nr.1.133/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 306 alin. 1
  D.C.C. nr.1.136/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești și art. 27 din Codul de procedură civilă
art. 27
  D.C.C. nr.1.135/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 319 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 319 alin. 1
  D.C.C. nr.1.158/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 pct. 1 și 4, precum și ale art. 12 din Codul de procedură civilă
art. 10 pct. 1 și 4, precum și ale art. 12
  D.C.C. nr.1.160/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă
art. 2821
  D.C.C. nr.1.168/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.1.169/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 578 și art. 579 din Codul de procedură civilă
art. 578 și art. 579
  D.C.C. nr.1.186/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 319 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 319 alin. 1
  D.C.C. nr.1.243/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 279 alin. 1, art. 280 și art. 403 din Codul de procedură civilă
art. 279 alin. 1, art. 280 și art. 403
  D.C.C. nr.1.153/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7201 din Codul de procedură civilă
art. 7201
  D.C.C. nr.1.154/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 223 din Codul de procedură civilă
art. 223
  D.C.C. nr.1.155/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 305 din Codul de procedură civilă
art. 305
  D.C.C. nr.1.246/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 109 alin. 2
  D.C.C. nr.1.270/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 212 din Codul de procedură civilă
art. 212
  D.C.C. nr.1.274/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 1085 alin. 3
  D.C.C. nr.1251/2008 referitoare la excepța de neconstituționalitate a prevederilor art. 318 din Codul de procedură civilă
art. 318
  D.C.C. nr.1252/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 921 din Codul de procedură civilă
art. 921
  D.C.C. nr.1254/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 597 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 597 alin. 1
  D.C.C. nr.1253/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 246 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și ale art. 280 din Codul de procedură civilă
art. 280
  D.C.C. nr.1.297/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7208 din Codul de procedură civilă
art. 7208
  D.C.C. nr.1.303/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 403 din Codul de procedură civilă
art. 403
  D.C.C. nr.1.316/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 496 și art. 497 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură civilă
art. 496 și art. 497 alin. 1 teza întâi
  D.C.C. nr.1.312/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 41 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 41 alin. 2
  D.C.C. nr.1.313/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă și art. 168 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 399 alin. 3
  D.C.C. nr.1287/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480, art. 481 și art. 1.899 din Codul civil, ale art. 45 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, precum și ale art. 304 pct. 8 și 9 din Codul de procedură civilă
art. 304 pct. 8 și 9
  D.C.C. nr.1299/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 324 alin. 1 pct.1 din Codul de procedură civilă, teza referitoare la art. 322 pct. 2 din același cod
art. 324 alin. 1 pct.1, teza referitoare la art. 322 pct. 2 din același cod
  D.C.C. nr.1300/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 57 alin. 2 și 3 din Codul de procedură civilă
art. 57 alin. 2 și 3
  D.C.C. nr.1317/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 alin. 1 și 2 și ale art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 31 alin. 1 și 2 și ale art. 34 alin. 2
  D.C.C. nr.1320/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 581 din Codul de procedură civilă
art. 581
  D.C.C. nr.1.322/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 244 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă
art. 244 alin. 1 pct. 2
  D.C.C. nr.1324/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 581 și art. 582 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 581 și art. 582 alin. 2
  D.C.C. nr.1339/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3711-8 și art. 3731-4 din Codul de procedură civilă
art. 3711-8 și art. 3731-4
  D.C.C. nr.1340/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 alin. 3 și art. 399 alin. 1 teza a doua raportat la art. 400 alin. 2 din Codul de procedura civilă
art. 399 alin. 3 și art. 399 alin. 1 teza a doua raportat la art. 400 alin. 2
  D.C.C. nr.1.365/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 282 alin. 2
  D.C.C. nr.1.366/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 399 și art. 403 din Codul de procedură civilă
art. 399 și art. 403
  D.C.C. nr.1.355/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, ale art. 7 alin. (1) și (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. 109 alin. (2) din Codul de procedură civilă
art. 109 alin. (2)
  D.C.C. nr.1362/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3712 alin. 3 din Codul de procedura civilă
art. 3712 alin. 3
  D.C.C. nr.1.363/2008 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 302 din Codul de procedura civilă
art. 302
  D.C.C. nr.1363/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4041 și art. 4042 din Codul de procedura civilă
art. 4041 și art. 4042
  D.C.C. nr.1.391/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură civilă
art. 581 alin. 1 teza întâi
  D.C.C. nr.1.390/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 323 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 323 alin. 1
  D.C.C. nr.1.395/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 399 alin. 1 teza întâi, alin. 21 și alin. 3, art. 460 alin. 4 și ale art. 570 din Codul de procedură civilă
art. 399 alin. 1 teza întâi, alin. 21 și alin. 3, art. 460 alin. 4 și ale art. 570
  D.C.C. nr.1.399/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 303 alin. 5 din Codul de procedură civilă
art. 303 alin. 5
  D.C.C. nr.1397/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4001 din Codul de procedură civilă
art. 4001
  D.C.C. nr.1408/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.1392/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 244 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă
art. 244 alin. 1 pct. 2
  D.C.C. nr.1384/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 274 alin. 2 și 3 din Codul de procedură civilă
art. 274 alin. 2 și 3
  D.C.C. nr.1403/2008 referitoare la excepția de neconstitu ționalitate a dispozițiilor art. 600 alin. 1 teza a treia din Codul de procedură civilă
art. 600 alin. 1 teza a treia
  D.C.C. nr.1404/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 324 alin. 1 pct. 1 teza finală din Codul de procedură civilă
art. 324 alin. 1 pct. 1 teza finală
  D.C.C. nr.1409/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 305 din Codul de procedură civilă
art. 305
  D.C.C. nr.1410/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 399 și art. 400 din Codul de procedură civilă
art. 399 și art. 400
  D.C.C. nr.1413/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 179 din Codul de procedură civilă
art. 179
  D.C.C. nr.1405/2008 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 31 alin. 2
  D.C.C. nr.41/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești și ale art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 31 alin. 1
  D.C.C. nr.32/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 329 alin. 3
  D.C.C. nr.71/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 317, art. 318, art. 17 și art. 159 din Codul de procedură civilă
art. 317, art. 318, art. 17 și art. 159
  D.C.C. nr.57/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1.846 și art. 1.847 din Codul civil și ale art. 674 din Codul de procedură civilă
art. 674
  D.C.C. nr.69/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 305 din Codul de procedură civilă și art. 15, 21, 24 și 30 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 305
  D.C.C. nr.74/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3433 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 3433 alin. 1
  D.C.C. nr.77/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 406, art. 407, art. 494 și art. 503 din Codul de procedură civilă
art. 406, art. 407, art. 494 și art. 503
  D.C.C. nr.76/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 598 și următoarele, cuprinse în secțiunea a III-a "Sechestrul judiciar" a capitolului IV "Măsurile asigurătorii" din cartea a VI-a "Proceduri speciale" din Codul de procedură civilă
art. 598 și următoarele, cuprinse în secțiunea a III-a "Sechestrul judiciar" a capitolului IV "Măsurile asigurătorii" din cartea a VI-a "Proceduri speciale"
  D.C.C. nr.95/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3731, art. 376 alin. 1, art. 377 și art. 378 din Codul de procedură civilă, precum și art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 3731, art. 376 alin. 1, art. 377 și art. 378
  D.C.C. nr.97/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 90 alin. 6 din Codul de procedură civilă
art. 90 alin. 6
  D.C.C. nr.102/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 318 din Codul de procedură civilă
art. 318
  D.C.C. nr.128/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 și art. 27 din Codul de procedură civilă
art. 25 și art. 27
  D.C.C. nr.118/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 320 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 320 alin. 3
  D.C.C. nr.120/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 244 din Codul de procedură civilă
art. 244
  D.C.C. nr.130/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 305 din Codul de procedură civilă
art. 305
  D.C.C. nr.129/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 921 teza a doua din Codul de procedură civilă
art. 921 teza a doua
  D.C.C. nr.151/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 alin. 1 și 4 din Codul de procedură civilă
art. 581 alin. 1 și 4
  D.C.C. nr.153/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 2441 alin. 2
  D.C.C. nr.154/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă și art. 62 alin. 2 și 3 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin
art. 399 alin. 3
  D.C.C. nr.197/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 247 din Codul de procedură civilă
art. 247
  D.C.C. nr.199/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 318 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 318 alin. 1
  D.C.C. nr.220/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 212 din Codul de procedură civilă
art. 212
  D.C.C. nr.201/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 și art. 399 alin. 1 și 3 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1 și art. 399 alin. 1 și 3
  D.C.C. nr.200/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 1085 alin. 3
  D.C.C. nr.202/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 399 alin. 3
  D.C.C. nr.247/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 326 alin. 1 și 3, precum și a celor ale art. 327 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 326 alin. 1 și 3, precum și a celor ale art. 327 alin. 1
  D.C.C. nr.249/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5802 din Codul de procedură civilă
art. 5802
  D.C.C. nr.241/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 304 pct. 8 și 9 și ale art. 3041 din Codul de procedură civilă
art. 304 pct. 8 și 9 și ale art. 3041
  D.C.C. nr.231/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1082 alin. 1, art. 31, art. 32, art. 34, art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b), art. 1084 și art. 1085 din Codul de procedură civilă
art. 1082 alin. 1, art. 31, art. 32, art. 34, art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b), art. 1084 și art. 1085
  D.C.C. nr.237/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 2821 alin. 1
  D.C.C. nr.268/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 și 4 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1 și 4
  D.C.C. nr.279/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă
art. 7201
  D.C.C. nr.309/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 alin. (1) din Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozițiilor privitoare la cărțile funciare și art. 329 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 329 alin. 1
  D.C.C. nr.313/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 274 alin. 3 și art. 402 alin. 2 teza întâi din Codul de procedură civilă
art. 274 alin. 3 și art. 402 alin. 2 teza întâi
  D.C.C. nr.298/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2441 din Codul de procedură civilă
art. 2441
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.303/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 288 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 288 alin. 2
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.305/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6132 din Codul de procedură civilă
art. 6132
  D.C.C. nr.299/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă
art. 304 pct. 9
  D.C.C. nr.306/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 2441 alin. 2
  D.C.C. nr.317/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 322 pct. 4 și art. 328 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 322 pct. 4 și art. 328 alin. 1
  D.C.C. nr.320/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 52 alin. 1 și 3 din Codul de procedură civilă și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2006 pentru modificarea Legii tinerilor nr. 350/2006
art. 52 alin. 1 și 3
  D.C.C. nr.321/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 318 din Codul de procedură civilă
art. 318
  D.C.C. nr.322/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 158 alin. 3
  D.C.C. nr.330/2009 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 156 din Codul de procedură civilă
art. 156
  D.C.C. nr.353/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 și 27 din Codul de procedură civilă
art. 25 și 27
  D.C.C. nr.341/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (3) și art. 174 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și ale art. 299 din Codul de procedură civilă
art. 299
  D.C.C. nr.396/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă
art. 244 alin. 1 pct. 1
  D.C.C. nr.391/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 305 din Codul de procedură civilă
art. 305
  D.C.C. nr.388/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 2821 alin. 1
  D.C.C. nr.394/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 3
  D.C.C. nr.390/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 1, 2 și 3, art. 57, art. 167-169, art. 183 și art. 244 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 28 alin. 1, 2 și 3, art. 57, art. 167-169, art. 183 și art. 244 alin. 1
  D.C.C. nr.376/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 581 și art. 582 din Codul de procedură civilă
art. 581 și art. 582
  D.C.C. nr.405/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 295 alin. 1 și art. 297 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă
art. 295 alin. 1 și art. 297 alin. 2 teza a doua
  D.C.C. nr.404/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 4
  D.C.C. nr.412/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 68 alin. 4 și 5 din Codul de procedură civilă
art. 68 alin. 4 și 5
  D.C.C. nr.409/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 132 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 132 alin. 1
  D.C.C. nr.410/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 1085 alin. 3
  D.C.C. nr.418/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3733 alin. 11 din Codul de procedură civilă
art. 3733 alin. 11
  D.C.C. nr.407/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 109-2813 și art. 309-316 din Codul de procedură civilă, precum și a dispozițiilor art. 7-21, art. 22-26 și art. 28 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
art. 109-2813 și art. 309-316
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.458/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3731 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 13 din Legea nr. 459/2006
art. 3731
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.452/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 274 alin. 3
  D.C.C. nr.455/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2811 din Codul de procedură civilă
art. 2811
  D.C.C. nr.448/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2441 din Codul de procedură civilă și art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 2441
  D.C.C. nr.451/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 3 din Codul de procedura civilă
art. 403 alin. 3
  D.C.C. nr.490/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale art. 581 din Codul de procedură civilă
art. 581
  D.C.C. nr.462/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1085 din Codul de procedură civilă
art. 1085
  D.C.C. nr.465/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 317 din Codul de procedură civilă
art. 317
  D.C.C. nr.471/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 297 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă
art. 297 alin. 2 teza a doua
  D.C.C. nr.483/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 din Codul de procedură civilă și art. 1073 din Codul civil
art. 111
  D.C.C. nr.477/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 1085 alin. 3
  D.C.C. nr.491/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 399 alin. 3
  D.C.C. nr.502/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 4
  D.C.C. nr.542/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 305 din Codul de procedură civilă
art. 305
  D.C.C. nr.544/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 34 alin. 2
  D.C.C. nr.538/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 din Codul de procedură civilă
art. 111
  D.C.C. nr.537/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 364 din Codul de procedură civilă
art. 364
  D.C.C. nr.539/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 376, art. 399 alin. 3 și art. 578 din Codul de procedură civilă
art. 376, art. 399 alin. 3 și art. 578
  D.C.C. nr.578/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7208 din Codul de procedură civilă
art. 7208
  D.C.C. nr.588/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3717 și art. 457 din Codul de procedură civilă
art. 3717 și art. 457
  D.C.C. nr.562/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 30, art. 31, art. 311 , art. 32, art. 33 și art. 34 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 și a celor ale art. 49 și art. 50 din Codul de procedură civilă
art. 49 și art. 50
  D.C.C. nr.593/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 54, art. 55, art. 56 și art. 57 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, precum și ale art. 294 și art. 295 din Codul de procedură civilă
art. 294 și art. 295
  D.C.C. nr.601/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 329 din Codul de procedură civilă
art. 329
  D.C.C. nr.600/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum și a dispozițiilor art. 329 din Codul de procedură civilă
art. 329
  D.C.C. nr.575/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă
art. 244 alin. 1 pct. 1
  D.C.C. nr.579/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 301 și art. 336 din Codul de procedură civilă
art. 301 și art. 336
  D.C.C. nr.580/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă
art. 2821
  D.C.C. nr.581/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă și ale art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 2441 alin. 2
  D.C.C. nr.583/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 190 din Codul de procedură civilă
art. 190
  D.C.C. nr.619/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3021 alin. 1 lit. c) și art. 303 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 3021 alin. 1 lit. c) și art. 303 alin. 1
  D.C.C. nr.624/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 68 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură civilă
art. 68 alin. 1 teza întâi
  D.C.C. nr.627/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4041 și 4042 din Codul de procedură civilă
art. 4041 și 4042
  D.C.C. nr.606/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 34 din Codul de procedură civilă
art. 34
  D.C.C. nr.630/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2812 alin. 1 teza finală din Codul de procedură civilă
art. 2812 alin. 1 teza finală
  D.C.C. nr.637/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3671 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 3671 alin. 2
  D.C.C. nr.644/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 158 alin. 3
  D.C.C. nr.645/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 581 alin. 1 și 3 din Codul de procedură civilă
art. 581 alin. 1 și 3
  D.C.C. nr.648/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 305 din Codul de procedură civilă
art. 305
  D.C.C. nr.639/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2811 din Codul de procedură civilă
art. 2811
  D.C.C. nr.646/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 399 alin. 1, art. 578 și art. 579 din Codul de procedură civilă
art. 399 alin. 1, art. 578 și art. 579
  D.C.C. nr.654/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești și art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 31 alin. 1
  D.C.C. nr.668/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 402 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 402 alin. 2
  D.C.C. nr.672/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. 1 și art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă și ale art. 7 alin. (9) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
art. 31 alin. 1 și art. 34 alin. 2
  D.C.C. nr.700/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 493 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 493 alin. 1
  D.C.C. nr.683/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 27 din Codul de procedură civilă și ale art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești
art. 27
  D.C.C. nr.686/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 318 din Codul de procedură civilă
art. 318
  D.C.C. nr.695/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1141 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 1141 alin. 4
  D.C.C. nr.697/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură civilă
art. 581
  D.C.C. nr.698/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 456 și art. 460 din Codul de procedură civilă
art. 456 și art. 460
  D.C.C. nr.703/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 109-2813 și art. 309-316 din Codul de procedură civilă, art. 7-21, art. 22-26 și art. 28 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2007, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr. 127/2008
art. 109-2813 și art. 309-316
  D.C.C. nr.708/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 31 alin. 1
  D.C.C. nr.728/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 274 alin. 3
  D.C.C. nr.719/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 282 alin. 2
  D.C.C. nr.721/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2441, 282 și 299 din Codul de procedură civilă
art. 2441, 282 și 299
  D.C.C. nr.722/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 13 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică și ale art. 86 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 86 alin. 3
  D.C.C. nr.764/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 41 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 41 alin. 2
  D.C.C. nr.741/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 1, 2 și 3, art. 183 și art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă, art. 19 alin. (4) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, precum și a dispozițiilor Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
art. 28 alin. 1, 2 și 3, art. 183 și art. 244 alin. 1 pct. 1
  D.C.C. nr.758/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 304 din Codul de procedură civilă
art. 304
  D.C.C. nr.765/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 318 alin. 1 teza a doua și art. 319 alin. 2 teza întâi din Codul de procedură civilă
art. 318 alin. 1 teza a doua și art. 319 alin. 2 teza întâi
  D.C.C. nr.762/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 și 582 din Codul de procedură civilă
art. 581 și 582
  D.C.C. nr.769/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 303 alin. 1, art. 3021 alin. 1 lit. c) și art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 303 alin. 1, art. 3021 alin. 1 lit. c) și art. 306 alin. 1
  D.C.C. nr.771/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 329 din Codul de procedură civilă
art. 329
  D.C.C. nr.754/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1085 și art. 180 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 1085 și art. 180 alin. 1
  D.C.C. nr.768/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești și art. 27 din Codul de procedură civilă
art. 27
  D.C.C. nr.800/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7201 din Codul de procedură civilă
art. 7201
  D.C.C. nr.809/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 300, 403, 581 și 582 din Codul de procedură civilă
art. 300, 403, 581 și 582
  D.C.C. nr.795/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. a) și h) și art. 12 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum și a dispozițiilor art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 329 alin. 3
  D.C.C. nr.806/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 158 alin. 3
  D.C.C. nr.813/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 92 alin. 4 și 6 din Codul de procedură civilă
art. 92 alin. 4 și 6
  D.C.C. nr.816/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 399 din Codul de procedură civilă
art. 399
  D.C.C. nr.817/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 324 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă
art. 324 alin. 1 pct. 1
  D.C.C. nr.835/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3717 alin. 2, 3 și 4, precum și a celor ale art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 3717 alin. 2, 3 și 4, precum și a celor ale art. 453 alin. 1
  D.C.C. nr.831/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 304 pct. 5 și art. 306 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 304 pct. 5 și art. 306 alin. 2
  D.C.C. nr.824/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 și ale art. 109 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 109 alin. 2
  D.C.C. nr.854/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 51 din Codul de procedură civilă și ale art. 1441 din Codul civil
art. 51
  D.C.C. nr.851/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 242 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă și ale art. 47 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor
art. 242 alin. 1 pct. 2
  D.C.C. nr.893/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 306 alin. 1
  D.C.C. nr.879/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 593 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 593 alin. 4
  D.C.C. nr.887/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1.200 și 1.201 din Codul civil, precum și ale art. 129 alin. 5, art. 137, 167, 168, 172 și 173 din Codul de procedură civilă
art. 129 alin. 5, art. 137, 167, 168, 172 și 173
  D.C.C. nr.892/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3433 alin. 2 și art. 3434 alin. 2 lit. a) din Codul de procedură civilă
art. 3433 alin. 2 și art. 3434 alin. 2 lit. a)
  D.C.C. nr.857/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 31 alin. 1
  D.C.C. nr.864/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 92 alin. 2 și 3 din Codul de procedură civilă
art. 92 alin. 2 și 3
  D.C.C. nr.880/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 244 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă
art. 244 alin. 1 pct. 2
  D.C.C. nr.885/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 282 alin. 2 și art. 299 alin. 1 teza finală din Codul de procedură civilă
art. 282 alin. 2 și art. 299 alin. 1 teza finală
  D.C.C. nr.928/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 alin. 1, art. 3021 alin. 1 lit. c), art. 303 alin. 1 și art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 2821 alin. 1, art. 3021 alin. 1 lit. c), art. 303 alin. 1 și art. 306 alin. 1
  D.C.C. nr.936/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 alin. 2 și art. 243 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.939/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.981/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 167 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 167 alin. 1
  D.C.C. nr.942/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 2 și art. 269 alin. 1 din Codul de procedură civilă, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă, ale Legii nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă și ale art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 27/2002 privind piețele reglementate de mărfuri și instrumente financiare derivate
- art. 28 alin. 2 și art. 269 alin. 1
  D.C.C. nr.972/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură civilă
- art. 581
  D.C.C. nr.974/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
- art.403 alin. 1
  D.C.C. nr.970/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.971/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 și art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.975/2009 DECIZIA nr. 975 din 25 iunie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 98 din Codul de procedură civilă
art. 98
  D.C.C. nr.976/2009 DECIZIA nr. 976 din 25 iunie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 1085 alin. 3
  D.C.C. nr.978/2009 DECIZIA nr. 978 din 25 iunie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 453 alin. 1
  D.C.C. nr.979/2009 DECIZIA nr. 979 din 25 iunie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5, 9 și 12 din Codul de procedură civilă
art. 5, 9 și 12
  D.C.C. nr.995/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 399 din Codul de procedură civilă
art. 399
  D.C.C. nr.1.006/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7208 din Codul de procedură civilă
art. 7208
  D.C.C. nr.1.015/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 164
  D.C.C. nr.1.032/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 295 alin. 1 și art. 297 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.1.033/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 318 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.1.034/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.1.035/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.1.063/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1.201 din Codul civil și ale art. 166 din Codul de procedură civilă
art.166
  D.C.C. nr.1.097/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă și ale art. 172 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală
art. 399 alin. 3
  D.C.C. nr.1.107/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării și art. 2 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă
art. 2 pct. 1 lit. a)
  D.C.C. nr.1.110/2009 privind excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 326 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 326 alin. 3
  D.C.C. nr.1.115/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 1, 2 și 3 din Codul de procedură civilă
art. 28 alin. 1, 2 și 3
  D.C.C. nr.1.116/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 304 din Codul de procedură civilă
art. 304
  D.C.C. nr.1.131/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 244 alin. 1 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.1.123/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.1.119/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești și art. 27 din Codul de procedură civilă
art. 27
  D.C.C. nr.1.172/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 453 alin. 1
  D.C.C. nr.1.184/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.1.185/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă
  D.C.C. nr.1.164/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 460 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 460 alin. 1
  D.C.C. nr.1.246/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1, art. 7 alin. (1), art. 45 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 și art. 1081 și art. 1083 din Codul de procedură civilă
art. 1081 și art. 1083
  D.C.C. nr.1.251/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 53 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și art. 108 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 108 alin. 1
  D.C.C. nr.1.278/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă, precum și a dispozițiilor art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 164
  D.C.C. nr.1.293/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 570 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 570 alin. 2
  D.C.C. nr.1.294/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 37 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 37 alin. 1
  D.C.C. nr.1.266/2009 DECIZIA nr. 1.266 din 8 octombrie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 322 pct. 9 și art. 725 alin. 3 din Codul de procedură civilă
- art. 322, art. 725 alin. 3
  D.C.C. nr.1.271/2009 DECIZIA nr. 1.271 din 8 octombrie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (1) lit. a) și h) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989 și art. 329 din Codul de procedură civilă
- art. 329
  D.C.C. nr.1.280/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1081 alin. 1 lit. b), art. 1084 și art. 1085 din Codul de procedură civilă
art. 1081 alin. 1 lit. b), art. 1084 și art. 1085
  D.C.C. nr.1.282/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 728 alin. 1 teza întâi din Codul civil și art. 6735 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 6735 alin. 2
  D.C.C. nr.1.272/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 454, art. 456, art. 457, art. 459 și art. 460 din Codul de procedură civilă
art. 454, art. 456, art. 457, art. 459 și art. 460
  D.C.C. nr.1.319/2009 DECIZIA nr. 1.319 din 13 octombrie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 și 403 din Codul de procedură civilă
- art. 399, art. 403
  D.C.C. nr.1.314/2009 DECIZIA nr. 1.314 din 13 octombrie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 453 alin.1
  D.C.C. nr.1.316/2009 DECIZIA nr. 1.316 din 13 octombrie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 598 și 600 din Codul de procedură civilă
- art. 598, art.600
  D.C.C. nr.1.317/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3733 alin. 1 și alin. 11 din Codul de procedură civilă
- art. 3733 alin. 1 și alin. 11
  D.C.C. nr.1.318/2009 DECIZIA nr. 1.318 din 13 octombrie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 244 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 244 alin.1 pct. 1
  D.C.C. nr.1.323/2009 DECIZIA nr. 1.323 din 13 octombrie 2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 teza a doua din Codul de procedură civilă
- art. 111 teza a doua
  D.C.C. nr.1.321/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 318 din Codul de procedură civilă
art. 318
  D.C.C. nr.1.329/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 34 alin. 1
  D.C.C. nr.1.350/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 253 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 253 alin. 2
  D.C.C. nr.1.351/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 163, art. 399 alin. 2 și alin. 21 și art. 578-5801 din Codul de procedură civilă și ale art. 1201 din Codul civil
art. 163, art. 399 alin. 2 și alin. 21 și art. 578-5801
  D.C.C. nr.1.339/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 și art. 34 din Codul de procedură civilă, ale art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului și ale art. 3 din Normele metodologice nr. P/608/773/1998 privind modul de ținere a registrelor comerțului și de efectuare a înregistrărilor
art. 31 și art. 34
  D.C.C. nr.1.361/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 326 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 326 alin. 3
  D.C.C. nr.1.376/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 189 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă
art. 189 alin. 1 pct. 1
  D.C.C. nr.1.380/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 164
  D.C.C. nr.1.378/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 318 alin. 1 și art. 319 din Codul de procedură civilă
art. 318 alin. 1 și art. 319
  D.C.C. nr.1.373/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 pct. 6 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței, art. 363 alin. 3, art. 368 și art. 7208 din Codul de procedură civilă
art. 363 alin. 3, art. 368 și art. 7208
  D.C.C. nr.1.379/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 și art. 575 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1 și art. 575
  D.C.C. nr.1.393/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 317 și art. 318 din Codul de procedură civilă
art. 317 și art. 318
  D.C.C. nr.1.383/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 164
  D.C.C. nr.1.386/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2811 din Codul de procedură civilă
art. 2811
  D.C.C. nr.1.385/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 149 și 1551 din Codul de procedură civilă și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2008 pentru prorogarea unor termene
art. 149 și 1551
  D.C.C. nr.1.402/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5803 din Codul de procedură civilă
art. 5803
  D.C.C. nr.1.406/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 164
  D.C.C. nr.1.409/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 274 alin. 3
  D.C.C. nr.1.404/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 164
  D.C.C. nr.1.425/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
- art. 164
  D.C.C. nr.1.447/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 453 alin. 1
  D.C.C. nr.1.443/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 161 din Codul de procedură civilă
art. 161
  D.C.C. nr.1.445/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 68 alin. 4
  D.C.C. nr.1.450/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 28 alin. 2
  D.C.C. nr.1.451/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 167 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 167 alin. 1
  D.C.C. nr.1.452/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 317 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 317 alin. 1
  D.C.C. nr.1.454/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 alin. 5 din Codul de procedură civilă
art. 45 alin. 5
  D.C.C. nr.1.449/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 399 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 399 alin. 1
  D.C.C. nr.1.440/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 399 și art. 7208 din Codul de procedură civilă
art. 399 și art. 7208
  D.C.C. nr.1.446/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281 și art. 2811 din Codul de procedură civilă
art. 281 și art. 2811
  D.C.C. nr.1.448/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 403 alin. 1 și art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1 și art. 454 alin. 1
  D.C.C. nr.1.474/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 din Codul de procedură civilă și art. 54-55 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului
art. 399
  D.C.C. nr.1.501/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 160 din Codul de procedură civilă
art. 160
  D.C.C. nr.1.467/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3021 alin. 1 lit. c) și ale art. 306 alin. 1 și 2 din Codul de procedură civilă
art. 3021 alin. 1 lit. c) și ale art. 306 alin. 1 și 2
  D.C.C. nr.1.498/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1, art. 454 și art. 457 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1, art. 454 și art. 457
  D.C.C. nr.1.478/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 318 alin. 1 și art. 319 din Codul de procedură civilă
art. 318 alin. 1 și art. 319
  D.C.C. nr.1.482/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 318 din Codul de procedură civilă
art. 318
  D.C.C. nr.1.486/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, ale art. 34 alin. 1, art. 137 alin. 1, art. 303 alin. 5 și art. 377 alin. 2 pct. 4 din Codul de procedură civilă, ale art. 22 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, precum și ale art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 34 alin. 1, art. 137 alin. 1, art. 303 alin. 5 și art. 377 alin. 2 pct. 4
  D.C.C. nr.1.507/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 164
  D.C.C. nr.1.554/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 49 alin. 1
  D.C.C. nr.1.518/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 453 alin. 1
  D.C.C. nr.1.552/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 274 alin. 3
  D.C.C. nr.1.541/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 401 alin. 11 din Codul de procedură civilă
art. 401 alin. 11
  D.C.C. nr.1.551/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 318 din Codul de procedură civilă
art. 318
  D.C.C. nr.1.550/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96 alin. (2) pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului și ale art. 322 pct. 2 și 5 din Codul de procedură civilă
art. 322 pct. 2 și 5
  D.C.C. nr.1.523/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 80 și 81 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă, art. 3 pct. 3 din Codul de procedură civilă, art. 2 alin. (3) și art. 3 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale și art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției
- art. 3 pct. 3
  D.C.C. nr.1.526/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 315 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 315 alin. 1
  D.C.C. nr.1.546/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 din Codul de procedură civilă
art. 2821
  D.C.C. nr.1.553/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 153 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 153 alin. 3
  D.C.C. nr.1.529/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 373 și art. 3741 din Codul de procedură civilă și ale art. 66 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale
art. 373 și art. 3741
  D.C.C. nr.1.525/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 322 pct. 4 din Codul de procedură civilă
art. 322 pct. 4
  D.C.C. nr.1.527/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 399 din Codul de procedură civilă
art. 399
  D.C.C. nr.1.532/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 322 alin. 1, art. 323 alin. 1 și art. 325 din Codul de procedură civilă
art. 322 alin. 1, art. 323 alin. 1 și art. 325
  D.C.C. nr.1.534/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 581 și art. 582 din Codul de procedură civilă
art. 581 și art. 582
  D.C.C. nr.1.536/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7201 din Codul de procedură civilă
art. 7201
  D.C.C. nr.1.565/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2441 din Codul de procedură civilă
art. 2441
  D.C.C. nr.1.597/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 452 alin. 2 lit. c) din Codul de procedură civilă
art. 452 alin. 2 lit. c)
  D.C.C. nr.1.604/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură civilă
art. 581
  D.C.C. nr.1.605/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 158 alin. 3 teza întâi din Codul de procedură civilă
art. 158 alin. 3 teza întâi
  D.C.C. nr.1.606/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 253 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 253 alin. 2
  D.C.C. nr.1.628/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, 75 și 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 164
  D.C.C. nr.1.641/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 109 alin. 2, ale art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă și ale art. 31 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
art. 109 alin. 2, ale art. 399 alin. 3
  D.C.C. nr.1.643/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 149 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, art. 304 pct. 9 și art. 3041 din Codul de procedură civilă
art. 304 pct. 9 și art. 3041
  D.C.C. nr.1.656 bis/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă, precum și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 164
  D.C.C. nr.1.672/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 și 3 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1 și 3
  D.C.C. nr.1.674/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 alin. 1, art. 452 alin. 1, art. 453 alin. 1 și art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 399 alin. 1, art. 452 alin. 1, art. 453 alin. 1 și art. 454 alin. 1
  D.C.C. nr.1.661/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 582 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 582 alin. 2
  D.C.C. nr.1.662/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 399 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 399 alin. 1
  D.C.C. nr.1.663/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 324 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă
art. 324 alin. 1 pct. 1
  D.C.C. nr.1.664/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 581 din Codul de procedură civilă
art. 581
  D.C.C. nr.1.665/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 119, art. 120 și art. 7205 din Codul de procedură civilă
art. 119, art. 120 și art. 7205
  D.C.C. nr.1.669/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 280 din Codul de procedură civilă
art. 280
  D.C.C. nr.1.671/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 și art. 725 alin. 1, 2 și 4 din Codul de procedură civilă
art. 2821 și art. 725 alin. 1, 2 și 4
  D.C.C. nr.1.676/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 alin. 1, art. 317 alin. 1, art. 318 alin. 1, art. 319 alin. 1, art. 377 alin. 2 și art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 2821 alin. 1, art. 317 alin. 1, art. 318 alin. 1, art. 319 alin. 1, art. 377 alin. 2 și art. 403 alin. 4
  D.C.C. nr.1.678/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă și ale art. 19 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare
art. 329 alin. 3
  D.C.C. nr.1.705/2009 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 164
  D.C.C. nr.4/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 164
  D.C.C. nr.9/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 și art. 582 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 581 și art. 582 alin. 1
  D.C.C. nr.25/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399-404 și art. 452-461 din Codul de procedură civilă
art. 399-404 și art. 452-461
  D.C.C. nr.29/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă
art. 322 pct. 5
  D.C.C. nr.27/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322, art. 325 și art. 326 din Codul de procedură civilă
art. 322, art. 325 și art. 326
  D.C.C. nr.22/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 și art. 34 din Codul de procedură civilă și ale art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
art. 31 și art. 34
  D.C.C. nr.45/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 52 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 52 alin. 3
  D.C.C. nr.47/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 49, art. 51 și art. 52 din Codul de procedură civilă
art. 49, art. 51 și art. 52
  D.C.C. nr.52/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 282, art. 2821 și art. 284 din Codul de procedură civilă
art. 282, art. 2821 și art. 284
  D.C.C. nr.43/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.53/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 alin. 1, art. 452 alin. 1, art. 453 alin. 1 și art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 399 alin. 1, art. 452 alin. 1, art. 453 alin. 1 și art. 454 alin. 1
  D.C.C. nr.30/2010 DECIZE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 80 și art. 81 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă, ale art. 3 pct. 3 din Codul de procedură civilă, ale art. 2 alin. (3) și art. 3 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale și ale art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției
art. 3 pct. 3
  D.C.C. nr.39/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.48/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 340 din Codul de procedură civilă
art. 340
  D.C.C. nr.57/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 327 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 327 alin. 1
  D.C.C. nr.58/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 306 alin. 1
  D.C.C. nr.66/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 164
  D.C.C. nr.72/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.84/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 163 din Codul de procedură civilă
art. 163
  D.C.C. nr.88/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 400 alin. 1, art. 402 alin. 1 și art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 400 alin. 1, art. 402 alin. 1 și art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.85/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, art. 287, art. 288 și art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 164
  D.C.C. nr.110/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3021 alin. 1 lit. c) și art. 303 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 3021 alin. 1 lit. c) și art. 303 alin. 1
  D.C.C. nr.111/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 493 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 493 alin. 1
  D.C.C. nr.123/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 453 alin. 1
  D.C.C. nr.167/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 164
  D.C.C. nr.138/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 453 alin. 1
  D.C.C. nr.130/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 156 din Codul de procedură civilă
art. 156
  D.C.C. nr.147/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 208 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 208 alin. 2
  D.C.C. nr.155/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești
art. 27
  D.C.C. nr.156/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă
art. 2 pct. 1 lit. a)
  D.C.C. nr.158/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 și 34 din Codul de procedură civilă
art. 31 și 34
  D.C.C. nr.159/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 287 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 287 alin. 2
  D.C.C. nr.160/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 și art. 402 alin. 1 și 2 din Codul de procedură civilă
art. 399 și art. 402 alin. 1 și 2
  D.C.C. nr.163/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 4
  D.C.C. nr.161/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 alin. 1, art. 452 alin. 1, art. 453 alin. 1 și art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 399 alin. 1, art. 452 alin. 1, art. 453 alin. 1 și art. 454 alin. 1
  D.C.C. nr.180/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, art. 287, art. 288 și art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 164
  D.C.C. nr.191/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 510 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 510 alin. 2
  D.C.C. nr.192/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 și art. 581 din Codul de procedură civilă
art. 403 și art. 581
  D.C.C. nr.193/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 62 alin. (2), art. 63 alin. (2), art. 64 alin. (1) și art. 73 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și art. 244 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă
art. 244 alin. 1 pct. 2
  D.C.C. nr.200/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 și art. 34 din Codul de procedură civilă și ale art. 6 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului
art. 31 și art. 34
  D.C.C. nr.203/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 619 alin. 4 din Codul de procedură civilă
- art. 619 alin. 4
  D.C.C. nr.205/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2811 și art. 2812 din Codul de procedură civilă
- art. 2811, art. 2812
  D.C.C. nr.207/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 453 alin. 1
  D.C.C. nr.209/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.211/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 alin. 1 și 2 și ale art. 403 alin. 1 și 4 din Codul de procedură civilă
art. 399 alin. 1 și 2 și ale art. 403 alin. 1 și 4
  D.C.C. nr.204/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 din Codul de procedură civilă
art. 399
  D.C.C. nr.232/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3041 și art. 305 din Codul de procedură civilă și ale art. 96 alin. (2) pct. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului
art. 3041 și art. 305
  D.C.C. nr.234/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 92 alin. 2, 3 și 4 și ale art. 317 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă
art. 92 alin. 2, 3 și 4 și ale art. 317 alin. 1 pct. 1
  D.C.C. nr.221/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (3) lit. g) teza finală din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, art. 2 teza întâi și art. 3 alin. (1) din Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă și ale art. 25 lit. a) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
- art. 329 alin. 3
  D.C.C. nr.235/2010 DECIZE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 2441 alin. 2
  D.C.C. nr.237/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 282 alin. 2
  D.C.C. nr.236/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 519 din Codul de procedură civilă
- art. 519
  D.C.C. nr.229/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4041 și art. 581 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 4041 și art. 581 alin. 3
  D.C.C. nr.238/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 din Codul de procedură civilă
art. 399
  D.C.C. nr.231/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 și art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1 și art. 453 alin. 1
  D.C.C. nr.254/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale și art. 103 din Codul de procedură civilă
art. 103
  D.C.C. nr.261/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 591 din Codul de procedură civilă
art. 591
  D.C.C. nr.262/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. 3, art. 31 alin. 1 și art. 34 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 29 alin. 3, art. 31 alin. 1 și art. 34 alin. 1
  D.C.C. nr.264/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2441 din Codul de procedură civilă
art. 2441
  D.C.C. nr.263/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3431 alin. 1 și ale art. 3433 din Codul de procedură civilă
art. 3431 alin. 1 și ale art. 3433
  D.C.C. nr.260/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 453 alin. 1
  D.C.C. nr.266/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3041, ale art. 318 alin. 1, ale art. 403 alin. 4 și ale art. 581 din Codul de procedură civilă
art. 3041, ale art. 318 alin. 1, ale art. 403 alin. 4 și ale art. 581
  D.C.C. nr.274/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 alin. 1, art. 452 alin. 1, art. 453 alin. 1 și art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 399 alin. 1, art. 452 alin. 1, art. 453 alin. 1 și art. 454 alin. 1
  D.C.C. nr.295/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.331/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 399 alin. 3
  D.C.C. nr.317/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, 287 și 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, 75 și 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 164
  D.C.C. nr.322/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 403 alin.1 și 3, art. 496 și art. 504 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin.1 și 3, art. 496 și art. 504 alin. 1
  D.C.C. nr.333/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 și art. 582 din Codul de procedură civilă
art. 581 și art. 582
  D.C.C. nr.336/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3733 alin. 1 și 11 din Codul de procedură civilă
art. 3733 alin. 1 și 11
  D.C.C. nr.334/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 453 alin. 1
  D.C.C. nr.368/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.342/2010 DECIZIA nr. 342 din 25 martie 2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 și art. 27 din Codul de procedură civilă
- art. 25, art. 27
  D.C.C. nr.369/2010 DECIZIA nr. 369 din 25 martie 2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și art. 164 din Codul de procedură civilă
- art. 164
  D.C.C. nr.360/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 329 din Codul de procedură civilă
art. 329
  D.C.C. nr.351/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 și art. 253 din Codul de procedură civilă
art. 248 și art. 253
  D.C.C. nr.407/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 390 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 390 alin. 1
  D.C.C. nr.409/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 28 alin. 2
  D.C.C. nr.405/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă și ale art. I din Legea nr. 110/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii
art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.404/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 365 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 365 alin. 1
  D.C.C. nr.410/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 399 și art. 400 din Codul de procedură civilă
art. 399 și art. 400
  D.C.C. nr.425/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4041 și art. 581 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 4041 și art. 581 alin. 3
  D.C.C. nr.440/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 din Codul de procedură civilă
art. 403
  D.C.C. nr.450/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 4
  D.C.C. nr.451/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1-3 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1-3
  D.C.C. nr.463/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 454 alin. 1
  D.C.C. nr.476/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 305 din Codul de procedură civilă
art. 305
  D.C.C. nr.478/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 324 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 324 alin. 1
  D.C.C. nr.493/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 598 și ale art. 600 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă
art. 598 și ale art. 600 alin. 1 teza a doua
  D.C.C. nr.497/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 238 din Codul de procedură civilă
art. 238
  D.C.C. nr.471/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 581 alin. 3
  D.C.C. nr.472/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 34 alin. 1
  D.C.C. nr.490/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 453 alin. 1
  D.C.C. nr.489/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 4
  D.C.C. nr.499/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5802 din Codul de procedură civilă
art. 5802
  D.C.C. nr.501/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 149 și art. 1551 din Codul de procedură civilă, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcționări a instanțelor judecătorești și parchetelor și pentru prorogarea unor termene, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2008 pentru prorogarea unor termene
art. 149 și art. 1551
  D.C.C. nr.516/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5802 din Codul de procedură civilă
art. 5802
  D.C.C. nr.519/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4041 din Codul de procedură civilă
art. 4041
  D.C.C. nr.513/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 493 alin. 1 și art. 6739 din Codul de procedură civilă
art. 493 alin. 1 și art. 6739
  D.C.C. nr.510/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3733 alin. 11 și art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 3733 alin. 11 și art. 454 alin. 1
  D.C.C. nr.509/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 80 și art. 81 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă, ale art. 3 pct. 3 din Codul de procedură civilă, ale art. 2 alin. (3) și art. 3 alin. (2) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale și ale art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2008 privind stabilirea de măsuri pentru soluționarea unor aspecte financiare în sistemul justiției
art. 3 pct. 3
  D.C.C. nr.525/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1085 din Codul de procedură civilă
art. 1085
  D.C.C. nr.526/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 și 34 din Codul de procedură civilă
art. 31 și 34
  D.C.C. nr.530/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. 1 și 2 din Codul de procedură civilă
art. 31 alin. 1 și 2
  D.C.C. nr.531/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 2821 alin. 1
  D.C.C. nr.537/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 121 din Codul de procedură civilă
art. 121
  D.C.C. nr.536/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură civilă
art. 581
  D.C.C. nr.527/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399-404 și art. 452-461 din Codul de procedură civilă
art. 399-404 și art. 452-461
  D.C.C. nr.529/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 61 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 61 alin. 1
  D.C.C. nr.541/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 din Codul de procedură civilă
art. 399
  D.C.C. nr.528/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 598 și 600 din Codul de procedură civilă
art. 598 și 600
  D.C.C. nr.569/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453-461 din Codul de procedură civilă
art. 453-461
  D.C.C. nr.551/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 4
  D.C.C. nr.554/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 452 alin. 2 lit. b) din Codul de procedură civilă
art. 452 alin. 2 lit. b)
  D.C.C. nr.560/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 453 alin. 1
  D.C.C. nr.548/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 322 alin. 1 și ale art. 322 pct. 6 din Codul de procedură civilă
art. 322 alin. 1 și ale art. 322 pct. 6
  D.C.C. nr.567/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.562/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și art. 3041 din Codul de procedură civilă
art. 3041
  D.C.C. nr.591/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 614 din Codul de procedură civilă
art. 614
  D.C.C. nr.595/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 304 din Codul de procedură civilă
art. 304
  D.C.C. nr.585/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. 3, art. 30 alin. 1, art. 31 alin. 1, art. 34 și art. 156 din Codul de procedură civilă
art. 29 alin. 3, art. 30 alin. 1, art. 31 alin. 1, art. 34 și art. 156
  D.C.C. nr.590/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 60 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale art. 336 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 336 alin. 3
  D.C.C. nr.594/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și ale art. 3041 din Codul de procedură civilă
art. 3041
  D.C.C. nr.599/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale art. 581 alin. 1 și 4 din Codul de procedură civilă
art. 581 alin. 1 și 4
  D.C.C. nr.592/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4041, art. 4042 și art. 4043 din Codul de procedură civilă
art. 4041, art. 4042 și art. 4043
  D.C.C. nr.602/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 306 alin. 1 și art. 317 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă
art. 306 alin. 1 și art. 317 alin. 1 pct. 2
  D.C.C. nr.618/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 164
  D.C.C. nr.615/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 121 alin. 2, art. 371 2 alin. 3, art. 402 alin. 2 și art. 4052 alin. 1 lit. a) teza a doua din Codul de procedură civilă
art. 121 alin. 2, art. 371 2 alin. 3, art. 402 alin. 2 și art. 4052 alin. 1 lit. a) teza a doua
  D.C.C. nr.635/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3734 din Codul de procedură civilă
art. 3734
  D.C.C. nr.663/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.664/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 453 alin. 1
  D.C.C. nr.637/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 pct. 7 din Codul de procedură civilă și art. 105 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției
art. 27 pct. 7
  D.C.C. nr.653/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 329 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 329 alin. 3
  D.C.C. nr.662/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 din Codul de procedură civilă
art. 111
  D.C.C. nr.652/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 204 alin. 2 și ale art. 212 din Codul de procedură civilă
art. 204 alin. 2 și ale art. 212
  D.C.C. nr.631/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1200, art. 1201, art. 1746, art. 1769 și art. 1790 din Codul civil, precum și a celor ale art. 129 alin. 5, art. 137, art. 167, art. 168, art. 172 și art. 173 din Codul de procedură civilă
art. 129 alin. 5, art. 137, art. 167, art. 168, art. 172 și art. 173
  D.C.C. nr.692/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și ale art. 3041 din Codul de procedură civilă
art. 3041
  D.C.C. nr.705/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 222, 282, 286, 287 și 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 73, 74, 75 și 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă, ale art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003, precum și a dispozițiilor art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 164
  D.C.C. nr.704/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 170 alin. 1 și 3 din Codul de procedură civilă
art. 170 alin. 1 și 3
  D.C.C. nr.710/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 34 alin. 2
  D.C.C. nr.708/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3021 alin. 1 lit. c) și ale art. 303 alin. 5 din Codul de procedură civilă
art. 3021 alin. 1 lit. c) și ale art. 303 alin. 5
  D.C.C. nr.754/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 din Codul de procedură civilă
art. 111
  D.C.C. nr.760/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 402 alin. 2 și art. 578-5801 din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 7 lit. i) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești
art. 402 alin. 2 și art. 578-5801
  D.C.C. nr.727/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 50 alin. (1) și (2) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și a art. 2821 din Codul de procedură civilă
art. 2821
  D.C.C. nr.801/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 286, 287 și 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, 75 și 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 164
  D.C.C. nr.797/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și ale art. 3041 din Codul de procedură civilă
art. 3041
  D.C.C. nr.787/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 317, art. 318 și art. 3191 din Codul de procedură civilă și a Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
art. 317, art. 318 și art. 3191
  D.C.C. nr.812/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3731 din Codul de procedură civilă
art. 3731
  D.C.C. nr.816/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 300 alin. 2 și 3, ale art. 403 alin. 4 și ale art. 581 din Codul de procedură civilă
art. 300 alin. 2 și 3, ale art. 403 alin. 4 și ale art. 581
  D.C.C. nr.808/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 319 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă
art. 319 alin. 2 teza a doua
  D.C.C. nr.809/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 318 alin. 1 și ale art. 3191 din Codul de procedură civilă
art. 318 alin. 1 și ale art. 3191
  D.C.C. nr.815/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 61 alin. 1 teza a doua și alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 61 alin. 1 teza a doua și alin. 2
  D.C.C. nr.814/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 2, 21 și 3, art. 31 alin. 1 și 2 și art. 34 alin. 1 și 2 din Codul de procedură civilă
art. 28 alin. 2, 21 și 3, art. 31 alin. 1 și 2 și art. 34 alin. 1 și 2
  D.C.C. nr.870/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 112 alin. 1 pct. 4 din Codul de procedură civilă
art. 112 alin. 1 pct. 4
  D.C.C. nr.869/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 591-594 din Codul de procedură civilă
art. 591-594
  D.C.C. nr.864/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 282 alin. 2 și ale art. 299 alin. 1 teza finală din Codul de procedură civilă
art. 282 alin. 2 și ale art. 299 alin. 1 teza finală
  D.C.C. nr.866/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 969 și art. 1020 din Codul civil, precum și ale art. 2441 din Codul de procedură civilă
art. 2441
  D.C.C. nr.865/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1066-1069 și art. 1144 din Codul civil și ale art. 119 din Codul de procedură civilă
art. 119
  D.C.C. nr.858/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 pct. 8 din Codul de procedură civilă
art. 10 pct. 8
  D.C.C. nr.876/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă
art. 322 pct. 5
  D.C.C. nr.917/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 274 alin. 3
  D.C.C. nr.952/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 329 alin. 3 teza a doua din Codul de procedură civilă
art. 329 alin. 3 teza a doua
  D.C.C. nr.939/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1020 și 1021 din Codul civil, precum și a celor ale art. 1 pct. 1, art. 2 pct. 1, art. 3 pct. 1 și art. 4 pct. 1 din Codul de procedură civilă
art. 1 pct. 1, art. 2 pct. 1, art. 3 pct. 1 și art. 4 pct. 1
  D.C.C. nr.962/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 274 alin. 3 și ale art. 399-403 din Codul de procedură civilă
art. 274 alin. 3 și ale art. 399-403
  D.C.C. nr.972/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. 1, art. 31 și art. 34 din Codul de procedură civilă
art. 30 alin. 1, art. 31 și art. 34
  D.C.C. nr.946/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 304 pct. 5, art. 312 alin. 3 și art. 403 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 304 pct. 5, art. 312 alin. 3 și art. 403 alin. 3
  D.C.C. nr.949/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, 287, 288 și art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, art. 74, 75 și 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 164
  D.C.C. nr.968/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1, 3 și 4 din Codul de procedură civilă
- art. 403 alin. 1, 3 și 4
  D.C.C. nr.977/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 578, 579 și 580 din Codul de procedură civilă
art. 578, 579 și 580
  D.C.C. nr.1.015/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 318 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 318 alin. 1
  D.C.C. nr.988/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 54 alin. 1 din Legea nr. 59/1934 asupra cecului și a celor ale art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 454 alin. 1
  D.C.C. nr.986/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 323 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 323 alin. 1
  D.C.C. nr.1.004/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 37 alin. 2 și art. 38 alin. 1 din Codul familiei, precum și a celor ale art. 616 din Codul de procedură civilă
art. 616
  D.C.C. nr.1.021/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7201 din Codul de procedură civilă, art. 7 din Codul comercial și art. 1294 din Codul civil
- art. 7201
  D.C.C. nr.1.026/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 454 alin. 1
  D.C.C. nr.1.030/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 56 din Codul de procedură civilă
art. 56
  D.C.C. nr.1.027/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3531 din Codul de procedură civilă
- art. 3531
  D.C.C. nr.1.036/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4041 din Codul de procedură civilă
- art. 4041
  D.C.C. nr.1.034/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 133 alin. 2 teza a doua, art. 244 alin. 1 pct. 1 și art. 3021 lit. d) din Codul de procedură civilă, ale art. 2 alin. (2), art. 4 alin. (2) și art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, precum și a celor ale art. 39 alin. (1) și art. 41 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
- art. 133 alin. 2 teza a doua, art. 244 alin. 1 pct. 1, art. 3021 lit. d)
  D.C.C. nr.1.057/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 alin. 2 și 5 din Codul de procedură civilă
art. 40 alin. 2 și 5
  D.C.C. nr.1.081/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 180 alin. 1 și ale art. 183 din Codul de procedură civilă
- art. 180 alin. 1, art. 183
  D.C.C. nr.1.075/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286-288 și art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, 75 și 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
- art. 164
  D.C.C. nr.1.074/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, 75 și 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art.164 din Codul de procedură civilă
- art. 164
  D.C.C. nr.1.116/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 326 alin. 3 din Codul de procedură civilă
- art. 326 alin. 3
  D.C.C. nr.1.130/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă
- art. 28 alin. 2
  D.C.C. nr.1.131/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 92 alin. 3 și 4 din Codul de procedură civilă
- art. 92 alin. 3 și 4
  D.C.C. nr.1.121/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 453 alin. 1
  D.C.C. nr.1.138/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 158 alin. 3 și art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 158 alin. 3, art. 306 alin. 1
  D.C.C. nr.1.123/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și ale art. 3041 din Codul de procedură civilă
- art. 3041
  D.C.C. nr.1.140/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 188 alin. 3 din Codul de procedură civilă
- art. 188 alin. 3
  D.C.C. nr.1.165/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.1.150/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.1.192/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 din Codul de procedură civilă
- art. 31
  D.C.C. nr.1.191/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. 1 și 2 și art. 34 alin. 1 și 2 din Codul de procedură civilă
- art. 31 alin. 1 și 2, art. 34 alin. 1 și 2
  D.C.C. nr.1.198/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 326 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 326 alin. 3
  D.C.C. nr.1.194/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 222, art. 282, art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 73-75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă, ale art. 164 din Codul de procedură civilă și ale art. 28 alin. (2) din Legea sindicatelor nr. 54/2003
- art. 164
  D.C.C. nr.1.188/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, 75 și 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
- art. 164
  D.C.C. nr.1.221/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și ale art. 3041 din Codul de procedură civilă
art. 3041
  D.C.C. nr.1.226/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 304 coroborate cu cele ale art. 399 alin. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 304 coroborat cu art. 399 alin. 1
  D.C.C. nr.1.229/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 103, art. 1141 alin. 2, art. 118 alin. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 103, art. 1141 alin. 2, art. 118 alin. 1
  D.C.C. nr.1.233/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4001 din Codul de procedură civilă
- art. 4001
  D.C.C. nr.1.243/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 280 alin. 5 și art. 582 din Codul de procedură civilă
- art. 280 alin. 5 și art. 582
  D.C.C. nr.1.248/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 133 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și art. 582 alin. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 582 alin. 1
  D.C.C. nr.1.256/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 -Codul muncii și ale art. 3041 din Codul de procedură civilă
- art. 3041
  D.C.C. nr.1.238/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 și art. 582 din Codul de procedură civilă
- art. 581, art. 582
  D.C.C. nr.1.246/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 din Codul de procedură civilă
- art. 403
  D.C.C. nr.1.265/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și ale art. 3041 din Codul de procedură civilă
- art. 3041
  D.C.C. nr.1.266/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 317 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 317 alin. 1 pct. 1
  D.C.C. nr.1.267/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. 1 și 3 din Codul de procedură civilă
- art. 52 alin. 1 și 3
  D.C.C. nr.1.268/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 alin. 1 teza a doua și ale art. 401 alin. 11 din Codul de procedură civilă
- art. 399 alin. 1 teza a doua, art. 401 alin. 11
  D.C.C. nr.1.269/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 135 din Codul de procedură civilă
- art. 135
  D.C.C. nr.1.270/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 317, art. 319, art. 323 alin. 1 și art. 324 alin. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 317, art. 319, art. 323 alin. 1 și art. 324 alin. 1
  D.C.C. nr.1.271/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 317 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă
- art. 317 alin. 1 teza a doua
  D.C.C. nr.1.272/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2811 din Codul de procedură civilă
- art. 2811
  D.C.C. nr.1.304/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. 1 și art. 34 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 30 alin. 1 și art. 34 alin. 1
  D.C.C. nr.1.303/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești și art. 27 din Codul de procedură civilă
- art. 27
  D.C.C. nr.1.305/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3041 și art. 305 din Codul de procedură civilă
- art. 3041, art. 305
  D.C.C. nr.1.339/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 4
  D.C.C. nr.1.341/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3733 alin. 11 din Codul de procedură civilă
- art. 3733 alin. 11
  D.C.C. nr.1.344/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură civilă
- art. 581
  D.C.C. nr.1.329/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 480 și art. 481 din Codul civil și ale art. 304 și art. 305 din Codul de procedură civilă
art. 304 și art. 305
  D.C.C. nr.1.326/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 7201 din Codul de procedură civilă și art. 3 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivă
- art. 7201
  D.C.C. nr.1.338/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 574 alin. 1 și 2 din Codul de procedură civilă
- art. 574 alin. 1 și 2
  D.C.C. nr.1.349/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
- art. 164
  D.C.C. nr.1.361/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286-288 și art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
- art. 164
  D.C.C. nr.1.362/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și ale art. 3041 din Codul de procedură civilă
- art. 3041
  D.C.C. nr.1.384/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, și ale art. 577 din Codul de procedură civilă
- art.577
  D.C.C. nr.1.396/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 244 alin. 1 și ale art. 2441 din Codul de procedură civilă
art. 244 alin. 1 și ale art. 2441
  D.C.C. nr.1.413/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 111 din Codul de procedură civilă
- art. 111
  D.C.C. nr.1.412/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 570 alin. 2 din Codul de procedură civilă
- art. 570 alin. 2
  D.C.C. nr.1.430/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin. (5) și (7) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii și ale art. 322 din Codul de procedură civilă
art. 322
  D.C.C. nr.1.415/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 și art. 31 alin. 1 și 2 din Codul de procedură civilă
- art. 27, art. 31 alin. 1 și 2
  D.C.C. nr.1.417/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură civilă
- art. 2 pct. 1 lit. b)
  D.C.C. nr.1.419/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 106 alin. 1 din Codul de procedură civilă raportate la cele ale art. 966 din Codul civil
- art. 106 alin. 1
  D.C.C. nr.1.414/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 și art. 34 din Codul de procedură civilă
- art. 31 și art. 34
  D.C.C. nr.1.426/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 298 alin. (2) ultima liniuță din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și ale art. 299 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 299 alin. 1
  D.C.C. nr.1.478/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 80 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 3041 din Codul de procedură civilă
- art. 3041
  D.C.C. nr.1.477/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 37 alin. 2 și ale art. 40 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 37 alin. 2 și ale art. 40 alin. 4
  D.C.C. nr.1.470/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 114 alin. 5 din Codul de procedură civilă
art. 114 alin. 5
  D.C.C. nr.1.471/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 570 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 570 alin. 2
  D.C.C. nr.1.508/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399, art. 400 și art. 403 din Codul de procedură civilă
- art. 399, art. 400 și art. 403
  D.C.C. nr.1.513/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 103 și art. 137 din Codul de procedură civilă
- art. 103 și art. 137
  D.C.C. nr.1.502/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 din Decretul nr. 32/1954 pentru punerea în aplicare a Codului familiei și a Decretului privitor la persoanele fizice și persoanele juridice și art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă
- art. 34 alin. 2
  D.C.C. nr.1.524/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 457 alin. 1 și alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 457 alin. 1 și alin. 2
  D.C.C. nr.1.540/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 164
  D.C.C. nr.1.528/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3741 din Codul de procedură civilă și ale art. 120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
- art. 3741
  D.C.C. nr.1.549/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă
art. 304 pct. 9
  D.C.C. nr.1.565/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 152 din Codul de procedură civilă
- art. 152
  D.C.C. nr.1.566/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5802 din Codul de procedură civilă
- art. 5802
  D.C.C. nr.1.579/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă
- art. 28 alin. 2
  D.C.C. nr.1.559/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 149 și art. 1551 din Codul de procedură civilă, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2006 privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcționări a instanțelor judecătorești și parchetelor și pentru prorogarea unor termene, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 154/2007 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. III din titlul XVI al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 137/2008 pentru prorogarea unor termene
- art. 149, art. 1551
  D.C.C. nr.1.560/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 329 și ale art. 3307 din Codul de procedură civilă
- art. 329, art. 3307
  D.C.C. nr.1.607/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 66 teza întâi din Legea notarilor publici și a activității notariale nr. 36/1995 și ale art. 269 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură civilă
art. 269 alin. 1 teza întâi
  D.C.C. nr.1.628/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 320 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 320 alin. 3
  D.C.C. nr.1.629/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 31 alin. 2
  D.C.C. nr.1.642/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 și art. 32 din Codul de procedură civilă
art. 31 și art. 32
  D.C.C. nr.1.616/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 177-183 din Codul de procedură civilă
art. 177-183
  D.C.C. nr.1.640/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și art. 3041 din Codul de procedură civilă
- art. 3041
  D.C.C. nr.1.618/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 485 și art. 487 din Codul civil
art. 2 pct. 1 lit. a)
  D.C.C. nr.1.622/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă
art. 322 pct. 5
  D.C.C. nr.1.654/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă
art. 304 pct. 9
  D.C.C. nr.1.644/2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 4041 și ale art. 4042 din Codul de procedură civilă
- art. 4041, art. 4042
  D.C.C. nr.17/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2811 alin. 3, art. 2812 alin. 2 și art. 2813 alin. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 2811 alin. 3, art. 2812 alin. 2, art. 2813 alin. 1
  D.C.C. nr.25/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 219 din Codul de procedură civilă
- art. 219
  D.C.C. nr.26/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 315 alin. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 315 alin. 1
  D.C.C. nr.28/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 90 alin. 1 și art. 92 alin. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 90 alin. 1, art. 92 alin. 1
  D.C.C. nr.18/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 28 alin. 3
  D.C.C. nr.9/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7201 alin. 2 din Codul de procedură civilă
- art. 7201 alin. 2
  D.C.C. nr.10/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă
art. 324 alin. 1 pct. 1 teza a doua
  D.C.C. nr.11/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 204 din Codul de procedură civilă
art. 204
  D.C.C. nr.3/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 din Codul de procedură civilă
art. 322
  D.C.C. nr.32/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 și art. 582 din Codul de procedură civilă
art. 581 și art. 582
  D.C.C. nr.4/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 581 din Codul de procedură civilă
art. 581
  D.C.C. nr.15/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 alin. 3 și art. 400 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 399 alin. 3 și art. 400 alin. 1
  D.C.C. nr.12/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7208 din Codul de procedură civilă
- art. 7208
  D.C.C. nr.50/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.49/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și ale art. 3041 din Codul de procedură civilă
- art. 3041
  D.C.C. nr.60/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5, art. 10 pct. 1 și 2, art. 19, art. 95 și art. 159 din Codul de procedură civilă
art. 5, art. 10 pct. 1 și 2, art. 19, art. 95 și art. 159
  D.C.C. nr.104/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 și 34 din Codul de procedură civilă
art. 31 și 34
  D.C.C. nr.105/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 2, art. 31 alin. 1 și 2 și art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 28 alin. 2, art. 31 alin. 1 și 2 și art. 34 alin. 2
  D.C.C. nr.110/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 29 alin. 3, art. 31 alin. 1 și art. 34 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 29 alin. 3, art. 31 alin. 1 și art. 34 alin. 1
  D.C.C. nr.102/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 453 alin. 1
  D.C.C. nr.112/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă
- art. 2441 alin. 2
  D.C.C. nr.117/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2441 din Codul de procedură civilă
- art. 2441
  D.C.C. nr.96/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3041 și art. 582 din Codul de procedură civilă
- art. 3041și art. 582
  D.C.C. nr.126/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 305 din Codul de procedură civilă, ale art. 2 și art. 32 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, ale art. 44-49 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii și ale art. II din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 59/2009 pentru modificarea Legii nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și pentru modificarea și completarea Legii nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
- art. 305
  D.C.C. nr.97/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 244 alin. 1 pct. 1 și art. 2441 din Codul de procedură civilă
art. 244 alin. 1 pct. 1 și art. 2441
  D.C.C. nr.98/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 236 alin. 4 din Codul de procedură civilă
- art. 236 alin. 4
  D.C.C. nr.114/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.127/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, ale art. 299-316 din Codul de procedură civilă și ale art. 45, art. 451, art. 46, art. 49 alin. (2) și art. 61 alin. (31) și (35) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii
- art. 299 - 316
  D.C.C. nr.130/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2441 alin. 1 din Codul de procedură civilă
2441alin. 1
  D.C.C. nr.164/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 40 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor, ale art. 305 din Codul de procedură civilă și ale art. 4 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 305
  D.C.C. nr.166/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286, 287 și 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, 75 și 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă, precum și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 164
  D.C.C. nr.167/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură civilă și ale art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
art. 581
  D.C.C. nr.152/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 281, 2811 , 2812 și 2813 din Codul de procedură civilă
- art. 281, art. 2811, art. 2812, art. 2813
  D.C.C. nr.163/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3041 și art. 582 din Codul de procedură civilă
- art. 3041, art. 582
  D.C.C. nr.140/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 318 din Codul de procedură civilă
- art. 318
  D.C.C. nr.141/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 110 alin. 1 și 3 din Codul de procedură civilă, art. 2, 7, 10, 11, 13, 14 și 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe și ale art. 23 din Legea locuinței nr. 114/1996
- art. 110 alin. 1 și 3
  D.C.C. nr.205/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă
- art. 304 pct. 9
  D.C.C. nr.180/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 324 alin. 1 pct. 1
  D.C.C. nr.181/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 și art. 299 alin. 1 și 2 din Codul de procedură civilă
- art. 2, art. 299 alin. 1 și 2
  D.C.C. nr.185/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 și 4 din Codul de procedură civilă
- art. 403 alin. 1 și 4
  D.C.C. nr.195/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 303 alin. 5 din Codul de procedură civilă
- art. 303 alin. 5
  D.C.C. nr.187/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 pct. 3 și ale art. 299 alin. 1 și 2 din Codul de procedură civilă
art. 2 pct. 3 și ale art. 299 alin. 1 și 2
  D.C.C. nr.222/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 și 4 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1 și 4
  D.C.C. nr.223/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.210/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 286, art. 287 și art. 288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 164
  D.C.C. nr.214/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1114 din Codul civil și art. 589 din Codul de procedură civilă
art. 589
  D.C.C. nr.230/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 306 alin. 1
  D.C.C. nr.228/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 591 din Codul de procedură civilă
art. 591
  D.C.C. nr.231/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.227/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 61 alin. 1 și art. 63 alin. 2 din Codul de procedură civilă
- art. 61 alin. 1, art. 63 alin. 2
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.233/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 9 din Codul de procedură civilă
- art. 322 pct. 9, în măsura în care nu permit revizuirea unei hotărâri judecătorești prin care, fără a se evoca fondul, s-au produs încălcări ale unor drepturi și libertăți fundamentale, încălcări constatate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.248/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură civilă
art. 581
  D.C.C. nr.260/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 318 din Codul de procedură civilă
- art. 318
  D.C.C. nr.261/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 37 alin. 2 și art. 40 alin. 1, 2 și 4 din Codul de procedură civilă
- art. 37 alin. 2, art. 40 alin. 1, 2 și 4
  D.C.C. nr.256/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 199 din Codul de procedură civilă
- art. 199
  D.C.C. nr.258/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 137 alin. 2 și art. 202 alin. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 137 alin. 2, art. 202 alin. 1
  D.C.C. nr.259/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 323 alin. 1 și art. 326 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 323 alin. 1 și art. 326 alin. 3
  D.C.C. nr.262/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă și ale art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
- art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.263/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 din Codul de procedură civilă
- art. 31
  D.C.C. nr.254/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă
- art. 403 alin. 4
  D.C.C. nr.295/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4041 și ale art. 4042 din Codul de procedură civilă
- art. 4041, art. 4042
  D.C.C. nr.276/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 317-321 din Codul de procedură civilă
art. 317-321
  D.C.C. nr.278/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 364 și art. 403 alin. 1-3 din Codul de procedură civilă
art. 364 și art. 403 alin. 1-3
  D.C.C. nr.285/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 402 alin. 1 și 2 și art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 402 alin. 1 și 2 și art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.270/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399-404, art. 428 și art. 523 din Codul de procedură civilă
art. 399-404, art. 428 și art. 523
  D.C.C. nr.286/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 317 din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 1 alin. (1), art. 4 alin. (2), art. 6 alin. (1), (2) și (4), art. 8 alin. (1), (2) și (5), art. 9 și ale art. 111 din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
- art. 317
  D.C.C. nr.288/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 112 pct. 5 teza finală din Codul de procedură civilă
art. 112 pct. 5 teza finală
  D.C.C. nr.290/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 365 și 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 365 și 403 alin. 4
  D.C.C. nr.301/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești și ale art. 27 din Codul de procedură civilă
- art. 27
  D.C.C. nr.296/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 329 alin. 3 teza a doua din Codul de procedură civilă
- art. 329 alin. 3 teza a doua
  D.C.C. nr.303/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 329 alin. 3 teza a doua din Codul de procedură civilă
- art. 329 alin. 3 teza a doua
  D.C.C. nr.307/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 238 din Codul de procedură civilă
- art. 238
  D.C.C. nr.308/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1085 din Codul de procedură civilă
- art. 1085
  D.C.C. nr.310/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 158 alin. 3 și ale art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 158 alin. 3 și ale art. 306 alin. 1
  D.C.C. nr.306/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 323 alin. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 323 alin. 1
  D.C.C. nr.324/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 509 alin. 5 tezele a treia și a patra din Codul de procedură civilă
- art. 509 alin. 5 tezele a treia și a patra
  D.C.C. nr.361/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3731 alin. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă
- art. 3731 alin. 5 teza întâi
  D.C.C. nr.369/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. 1, art. 31 și art. 34 din Codul de procedură civilă
art. 30 alin. 1, art. 31 și art. 34
  D.C.C. nr.375/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 156 din Codul de procedură civilă
- art. 156
  D.C.C. nr.358/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă
- art. 274 alin. 3
  D.C.C. nr.359/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 304 pct. 9 și art. 3041 din Codul de procedură civilă
- art. 304 pct. 9 și art. 3041
  D.C.C. nr.371/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 din Codul de procedură civilă
- art. 399
  D.C.C. nr.382/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5802 din Codul de procedură civilă
- art. 5802
  D.C.C. nr.380/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 372 și art. 374 1 din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 66 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale
- art. 372 și art. 3741
  D.C.C. nr.403/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 223 din Codul de procedură civilă
- art. 223
  D.C.C. nr.435/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399, art. 403, art. 428 și art. 523 din Codul de procedură civilă
- art. 399, art. 403, art. 428, art. 523
  D.C.C. nr.423/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 și art. 34 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, precum și ale art. 304 și art. 312 din Codul de procedură civilă
- art. 304, art. 312
  D.C.C. nr.425/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești
art. 27
  D.C.C. nr.407/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 329 alin. 3 teza a doua din Codul de procedură civilă
- art. 329 alin. 3 teza a doua
  D.C.C. nr.439/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.441/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4041 alin. 1 și 2, precum și ale art. 4042 alin. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 4041 alin. 1 și 2, art. 4042 alin. 1
  D.C.C. nr.436/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 292 alin. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 292 alin. 1
  D.C.C. nr.437/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă
- art. 322 alin. 1 teza a doua
  D.C.C. nr.492/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 2 din Codul de procedură civilă
- art. 322 pct. 2
  D.C.C. nr.493/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 8 din Codul de procedură civilă
- art. 322 pct. 8
  D.C.C. nr.509/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 37 și art. 38 din Codul familiei, coroborate cu art. 614 din Codul de procedură civilă
- art. 614
  D.C.C. nr.555/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4041 și art. 4042 din Codul de procedură civilă
- art. 4041 și art. 4042
  D.C.C. nr.547/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5802 din Codul de procedură civilă, precum și a prevederilor art. 38 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței
- art. 5802
  D.C.C. nr.580/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 614 și art. 616 din Codul de procedură civilă
- art. 614 și art. 616
  D.C.C. nr.581/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă
- art. 399 alin. 3
  D.C.C. nr.582/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1201 din Codul civil și art. 163 din Codul de procedură civilă
- art. 163
  D.C.C. nr.584/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și art. 87 alin. 1 pct. 5 din Codul de procedură civilă
- art. 87 alin. 1 pct. 5
  D.C.C. nr.578/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 și art. 14 din Codul de procedură civilă
- art. 1 și art. 14
  D.C.C. nr.607/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 alin. 1 și 4 din Codul de procedură civilă
- art. 581 alin. 1 și 4
  D.C.C. nr.614/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 116 alin. (1) și (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, ale art. 5 alin. (3) din titlul XIII intitulat "Accelerarea judecăților în materia restituirii proprietăților funciare" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, și a celor ale art. 5803 din Codul de procedură civilă
- art. 5803
  D.C.C. nr.661/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3731 și art. 399 alin. 21 și 3 din Codul de procedură civilă
- art. 3731, art. 399 alin. 3 și 4
  D.C.C. nr.647/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 287 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și ale art. 3041 din Codul de procedură civilă
- art. 3041
  D.C.C. nr.655/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 452 alin. 2 lit. c) teza finală din Codul de procedură civilă
- art. 452 alin. 2 lit. c) teza finală
  D.C.C. nr.657/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.650/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286-288 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, art. 75 și art. 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
- art. 164
  D.C.C. nr.671/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 493 alin. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 493 alin. 1
  D.C.C. nr.698/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 271, 272 și 273 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, ale art. 74, 75 și 77 din Legea nr. 168/1999 privind soluționarea conflictelor de muncă și ale art. 164 din Codul de procedură civilă
- art. 164
  D.C.C. nr.703/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 129 alin. 5 și art. 167 din Codul de procedură civilă și art. 2, art. 64, art. 77, art. 78, art. 95, art. 169, art. 172, art. 180 alin. (2)-(4) și art. 184 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale
- art. 129 alin. 5 și art. 167
  D.C.C. nr.676/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 172 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală și art. 399 alin. 1 și 3 din Codul de procedură civilă
- art. 399 alin. 1 și 3
  D.C.C. nr.707/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură civilă
- art. 581
  D.C.C. nr.717/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 92 alin. 4 și art. 94 din Codul de procedură civilă
- art. 92 alin. 4 și art. 94
  D.C.C. nr.719/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4041 și art. 4042 din Codul de procedură civilă
- art. 4041 și art. 4042
  D.C.C. nr.683/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 258 alin. 1, art. 261 alin. 1 pct. 6 și art. 2811 alin. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 258 alin. 1, art. 261 alin. 1 pct. 6 și art. 2811 alin. 1
  D.C.C. nr.710/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 alin. 1 din Codul de procedură civilă și ale art. 133 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
- art. 581 alin. 1
  D.C.C. nr.735/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, coroborate cu cele ale art. 310 din Codul de procedură civilă
- art. 310
  D.C.C. nr.723/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură civilă
- art. 581
  D.C.C. nr.724/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 305 și art. 315 alin. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 305 și art. 315 alin. 1
  D.C.C. nr.772/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 592 alin. 2 teza întâi din Codul de procedură civilă
- art. 592 alin. 2 teza întâi
  D.C.C. nr.767/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3841 alin. 2 din Codul de procedură civilă
- art. 3841 alin. 2
  D.C.C. nr.770/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedură civilă
- art. 158 alin. 3
  D.C.C. nr.780/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură civilă
- art. 581
  D.C.C. nr.787/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6132 din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 42 și art. 43 din Codul familiei
- art. 6132
  D.C.C. nr.768/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3671 din Codul de procedură civilă
- art. 3671
  D.C.C. nr.773/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) din titlul XIII al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, ale art. 376 alin. 1 și art. 377 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 376 alin. 1, art. 377 alin. 1 pct. 1
  D.C.C. nr.826/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedură civilă
- art. 158 alin. 3
  D.C.C. nr.827/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă
- art. 2441 alin. 2
  D.C.C. nr.815/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 112 din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 30 și art. 35 din Codul familiei
- art. 112
  D.C.C. nr.804/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3841 alin. 2 din Codul de procedură civilă
- art. 3841 alin. 2
  D.C.C. nr.805/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 alin. 3 și ale art. 400 alin. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 399 alin. 3, art. 400 alin. 1
  D.C.C. nr.806/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3731 alin. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 3731 alin. 1
  D.C.C. nr.870/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 340 și art. 341 alin. 2 din Codul de procedură civilă
- art. 340 și art. 341 alin. 2
  D.C.C. nr.871/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă
- art. 28 alin. 2
  D.C.C. nr.831/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 86 alin. 1, art. 92 alin. 4 și 6, art. 921 , art. 3711, art. 3713, art. 3731, art. 387 alin. 1 pct. 5 și alin. 2 și art. 411 alin. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 86 alin. 1, art. 92 alin. 4 și 6, art. 921, art. 3711,art. 3713, art. 3731, art. 387 alin. 1 pct. 5 și alin. 2 și art. 411 alin. 1
  D.C.C. nr.848/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1085 alin. 1 și alin. 3 din Codul de procedură civilă
- art. 1085 alin. 1 și 3
  D.C.C. nr.852/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 129 alin. 5 din Codul de procedură civilă
- art. 129 alin. 5
  D.C.C. nr.853/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 92 alin. 4 și 6 din Codul de procedură civilă
- art. 92 alin. 4 și 6
  D.C.C. nr.902/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b), art. 1084 și art. 1085 din Codul de procedură civilă
- art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b), art. 1084, art. 1085
  D.C.C. nr.884/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6735, 6736, art. 6739 și art. 67311- 67313 din Codul de procedură civilă și ale art. 728 din Codul civil
- art. 6735 , 6736, art. 6739 și art. 67311 -67313
  D.C.C. nr.880/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, precum și ale art. 119 și art. 129 alin. 4 din Codul de procedură civilă
- art. 119 și art. 129 alin. 4
  D.C.C. nr.891/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură civilă
- art. 581
  D.C.C. nr.915/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 din Codul de procedură civilă
- art. 399
  D.C.C. nr.914/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 163, art. 164, art. 165 și art. 242 alin. 2 din Codul de procedură civilă
- art. 163, art. 164, art. 165 și art. 242 alin. 2
  D.C.C. nr.904/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 alin. 1 și art. 305, raportate la art. 3041 din Codul de procedură civilă
- art. 2821 alin. 1, art. 3041, art. 305
  D.C.C. nr.920/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 158 alin. 3 și art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 158 alin. 3 și art. 306 alin. 1
  D.C.C. nr.924/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3711 alin. 3 din Codul de procedură civilă
- art. 3711 alin. 3
  D.C.C. nr.925/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 318 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă
- art. 318 alin. 1 teza a doua
  D.C.C. nr.926/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă
- art. 274 alin. 3
  D.C.C. nr.923/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 318 și art. 319 alin. 1 din Codul de procedură civilă și art. 40 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producției, circulației și comercializării alimentelor
art. 318 și art. 319 alin. 1
  D.C.C. nr.935/2011 DECIZIe referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3711 alin. 2, art. 3731 alin. 1 și 6 din Codul de procedură civilă și a art. 1 alin. (1) și art. 7 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești
- art. 3711 alin. 2, art. 3731 alin. 1 și 6
  D.C.C. nr.948/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură civilă
- art. 581
  D.C.C. nr.990/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă
- art. 399 alin. (1) teza a doua
  D.C.C. nr.949/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 105 alin. 2 din Codul de procedură civilă
- art. 105 alin. 2
  D.C.C. nr.974/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 317 și 319 din Codul de procedură civilă
- art. 317 și art. 319
  D.C.C. nr.979/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII "Accelerarea judecăților în materia restituirii proprietăților funciare" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, precum și ale art. 376 alin. 1 și ale art. 377 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 376 alin. 1, art. 377 alin. 1 pct. 1
  D.C.C. nr.983/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5 alin. (1) teza întâi din titlul XIII "Accelerarea judecăților în materia restituirii proprietăților funciare" al Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, precum și ale art. 305 din Codul de procedură civilă
- art. 305
  D.C.C. nr.1.011/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă
- art. 399 alin. 3
  D.C.C. nr.1.012/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399-404 din Codul de procedură civilă
- art. 399-404
  D.C.C. nr.1.017/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 din Codul de procedură civilă
- art. 399
  D.C.C. nr.1.050/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 598 și 599 din Codul de procedură civilă
- art. 598 și 599
  D.C.C. nr.1.053/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 582 din Codul de procedură civilă
- art. 582
  D.C.C. nr.1.055/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 591 din Codul de procedură civilă
- art. 591
  D.C.C. nr.1.031/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 319 din Codul de procedură civilă, ale art. 67 și art. 68 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic și ale art. 89-96 din Legea învățământului nr. 84/1995
- art. 319
  D.C.C. nr.992/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 500 alin. 2 din Codul de procedură civilă
- art. 500 alin. 2
  D.C.C. nr.1.048/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă
- art. 322 pct. 5
  D.C.C. nr.996/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 și următoarele, art. 403, 428 și 523 din Codul de procedură civilă
art. 399 și următoarele, art. 403, 428 și 523
  D.C.C. nr.999/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 317, 318 și 3191 din Codul de procedură civilă
art. 317, 318 și 3191
  D.C.C. nr.1.004/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.1.038/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 402 alin. 1 teza a treia din Codul de procedură civilă
art. 402 alin. 1 teza a treia
  D.C.C. nr.1.019/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 170 alin. 1 și 3 și ale art. 244 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă
- art. 170 alin. 1 și 3, art. 244 alin. 1 pct. 2
  D.C.C. nr.1.033/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3841 din Codul de procedură civilă
- art. 3841
  D.C.C. nr.1.024/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 din Codul de procedură civilă
- art. 56
  D.C.C. nr.1.020/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3731 din Codul de procedură civilă
- art. 3731
  D.C.C. nr.1.022/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 103 din Codul de procedură civilă
- art. 103
  D.C.C. nr.1.041/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3741 din Codul de procedură civilă și art. 8 din Ordonanța Guvernului nr. 51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing
art. 3741
  D.C.C. nr.1.001/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. 1 și ale art. 317 din Codul de procedură civilă
- art. 30 alin. 1 și art. 317
  D.C.C. nr.1.018/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă
- art. 274 alin. 3
  D.C.C. nr.1.027/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 329 din Codul de procedură civilă
- art. 329
  D.C.C. nr.1.036/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3701 și art. 3702 din Codul de procedură civilă, art. 169 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internațional privat și art. 29 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- art. 3701 și art. 3702
  D.C.C. nr.997/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b) din Codul de procedură civilă
art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b)
  D.C.C. nr.1.032/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 300 alin. 2 și 3 și ale art. 403 alin. 3 și 4 din Codul de procedură civilă
art. 300 alin. 2 și 3 și ale art. 403 alin. 3 și 4
  D.C.C. nr.1.068/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399-404 și, în special, cele ale art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă
- art. 399-404, în special art. 403 alin. 4
  D.C.C. nr.1.077/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 și 4 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1 și 4
  D.C.C. nr.1.013/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. 1 lit. b) și ale art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 2 alin. 1 lit. b) și ale art. 2821 alin. 1
  D.C.C. nr.1.063/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3731 alin. 2 și 5 din Codul de procedură civilă
art. 3731 alin. 2 și 5
  D.C.C. nr.1.074/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. 1 și 2, art. 32 alin. 3 și art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă
- art. 31 alin. 1 și 2, art. 32 alin. 3 și art. 34 alin. 2
  D.C.C. nr.1.082/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3717 alin. 2, 3 și 4, art. 399 alin. 1, 21 și 3, art. 403 alin. 1 și 3 și art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 3717 alin. 2, 3 și 4, art. 399 alin. 1, 21 și 3, art. 403 alin. 1 și 3 și art. 454 alin. 1
  D.C.C. nr.1.092/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 293 din Codul de procedură civilă
- art. 293
  D.C.C. nr.1.095/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 112-114, art. 125-157 și ale art. 402 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 112-114, art. 125-157 și ale art. 402 alin. 1
  D.C.C. nr.1.099/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 608-618 din Codul de procedură civilă
art. 608-618
  D.C.C. nr.1.100/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 320 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 320 alin. 3
  D.C.C. nr.1.133/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 și art. 299 din Codul de procedură civilă
art. 2821 și art. 299
  D.C.C. nr.1.137/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă
- art. 282 alin. 2
  D.C.C. nr.1.138/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 598 și art. 600 alin. 3 din Codul de procedură civilă
- art. 598 și art. 600 alin. 3
  D.C.C. nr.1.156/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 225 din Codul de procedură civilă
- art. 225
  D.C.C. nr.1.158/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3841 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art.3841 alin. 2
  D.C.C. nr.1.160/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5802 din Codul de procedură civilă
art. 5802
  D.C.C. nr.1.164/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 și 34 din Codul de procedură civilă
art. 31 și 34
  D.C.C. nr.1.184/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 167 alin. 1-4, art. 169 alin. 1 și art. 208 din Codul de procedură civilă
art. 167 alin. 1-4, art. 169 alin. 1 și art. 208
  D.C.C. nr.1.162/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 158 alin. 3 și art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 158 alin. 3 și art. 306 alin. 1
  D.C.C. nr.1.163/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 teza finală a părții introductive din Codul de procedură civilă
art. 322 teza finală a părții introductive
  D.C.C. nr.1.180/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 4
  D.C.C. nr.1.211/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 280 alin. 5 din Codul de procedură civilă
- art. 280 alin. 5
  D.C.C. nr.1.215/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 32 din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și art. 159 din Codul de procedură civilă
- art. 159
  D.C.C. nr.1.210/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 20 pct. 2, art. 21 și art. 165 din Codul de procedură civilă
- art. 20 pct. 2, art. 21 și art. 165
  D.C.C. nr.1.218/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 5803 din Codul de procedură civilă
art. 5803
  D.C.C. nr.1.227/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 299 raportat la art. 377, art. 2821 alin. 1 raportat la art. 112 pct. 3, art. 3021, art. 303 alin. 1 și 2, art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 299 raportat la art. 377, art. 2821 alin. 1 raportat la art. 112 pct. 3, art. 3021, art. 303 alin. 1 și 2, art. 306 alin. 1
  D.C.C. nr.1.192/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 581 alin. 1
  D.C.C. nr.1.193/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 329 din Codul de procedura civilă
art. 329
  D.C.C. nr.1.262/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 269 raportate la dispozițiile art. 85 din Codul de procedură civilă
art. 269 raportate la dispozițiile art. 85
  D.C.C. nr.1.263/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2811 din Codul de procedură civilă
art. 2811
  D.C.C. nr.1.276/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 248-254 și art. 304 din Codul de procedură civilă
art. 248-254 și art. 304
  D.C.C. nr.1.277/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 34 și art. 1085 alin. 1 și 3 din Codul de procedură civilă
art. 34 și art. 1085 alin. 1 și 3
  D.C.C. nr.1.278/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 460 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 460 alin. 1
  D.C.C. nr.1.279/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 244 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 244 alin. 1
  D.C.C. nr.1.281/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 104 din Codul de procedură civilă
art. 104
  D.C.C. nr.1.273/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3711 alin. 3, art. 403 alin. 1 și 3, art. 454 și art. 457 din Codul de procedură civilă
- art. 3711 alin. 3, art. 403 alin. 1 și 3, art. 454 și art. 457
  D.C.C. nr.1.274/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 244 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă
- art. 244 alin. 1 pct. 2
  D.C.C. nr.1.275/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 57 alin. 3 din Codul de procedură civilă
- art. 57 alin. 3
  D.C.C. nr.1.282/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești coroborat cu art. 27 pct. 1, 2, 3, 5, 6, 8 și 9 din Codul de procedură civilă
- art. 27 pct. 1, 2, 3, 5, 6, 8 și 9
  D.C.C. nr.1.272/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3041 din Codul de procedură civilă
art. 3041
  D.C.C. nr.1.280/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 457 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă
art. 457 alin. 2 teza a doua
  D.C.C. nr.1.271/2011 Decizia nr. 1.271 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 300 alin. 1, art. 403 alin. 1-3, art. 454 alin. 1 și ale art. 7208 din Codul de procedură civilă
art. 300 alin. 1, art. 403 alin. 1-3, art. 454 alin. 1 și ale art. 7208
  D.C.C. nr.1.290/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 401 alin. 1 și art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, precum și a dispozițiilor art. 120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
art. 401 alin. 1 și art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.1.289/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3731 din Codul de procedură civilă
art. 3731
  D.C.C. nr.1.293/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 și art. 582 din Codul de procedură civilă
art. 581 și art. 582
  D.C.C. nr.1.299/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 132, 133, 195 și 196 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și ale art. 581 din Codul de procedură civilă
- art. 581
  D.C.C. nr.1.296/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 318 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 318 alin. 1
  D.C.C. nr.1.311/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3731 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art.3731 alin. 2
  D.C.C. nr.1.294/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 452-461 din Codul de procedură civilă
art. 452—461
  D.C.C. nr.1.316/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4041 și 4042 din Codul de procedură civilă
art. 4041 și 4042
  D.C.C. nr.1.305/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 401 teza întâi din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, art. 7 lit. a) și art. 9 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești, precum și art. 373 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 373 alin. 1
  D.C.C. nr.1.315/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 219 din Codul de procedură civilă și ale art. 101 alin. (3) lit. a) și art. 118 alin. (31) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
art. 219
  D.C.C. nr.1.319/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă
art. 322 pct. 5
  D.C.C. nr.1.325/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 1, 2 și 3 din Codul de procedură civilă
art. 28 alin. 1, 2 și 3
  D.C.C. nr.1.338/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 329 din Codul de procedură civilă
art. 329
  D.C.C. nr.1.356/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 288 alin. 2 teza finală, "sub sancțiunea nulității", din Codul de procedură civilă
art. 288 alin. 2 teza finală, "sub sancțiunea nulității"
  D.C.C. nr.1.345/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 33 și 34 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței și art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 156 alin. 1
  D.C.C. nr.1.419/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. a) și b) și art. 1085 din Codul de procedură civilă
art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. a) și b) și art. 1085
  D.C.C. nr.1.406/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453, 454 și 457 din Codul de procedură civilă
art. 453, 454 și 457
  D.C.C. nr.1.412/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 1-3 din Codul de procedură civilă
art. 28 alin. 1-3
  D.C.C. nr.1.386/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4001 din Codul de procedură civilă
art. 4001
  D.C.C. nr.1.407/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 317 din Codul de procedură civilă
art. 317
  D.C.C. nr.1.413/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 129 alin.6 și art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 129 alin.6 și art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.1.417/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 317 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedura civilă
art. 317 alin. 1 pct. 1
  D.C.C. nr.1.390/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 318 alin. 1 teza întâi din Codul de procedură civilă
art. 318 alin. 1 teza întâi
  D.C.C. nr.1.399/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 300 alin. 2 și 3 și art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 300 alin. 2 și 3 și art. 403 alin. 4
  D.C.C. nr.1.411/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 453 alin. 1
  D.C.C. nr.1.394/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3041 și art. 582 din Codul de procedură civilă
art. 3041 și art. 582
  D.C.C. nr.1.389/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 158 și art. 159 din Codul de procedură civilă, ale art. 20 alin. (2) și art. 501 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum și ale art. 1201 din Codul civil
art. 158 și art. 159
  D.C.C. nr.1.403/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b) și art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b) și art. 1085 alin. 3
  D.C.C. nr.1.397/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 597 din Codul de procedură civilă
art. 597
  D.C.C. nr.1.427/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă
- art. 274 alin. 3
  D.C.C. nr.1.440/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 315 alin. 1, 2 și 3 din Codul de procedură civilă
- art. 315 alin.1, 2 și 3
  D.C.C. nr.1.444/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă
- art. 274 alin. 3
  D.C.C. nr.1.456/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedură penală
- art. 2781 alin. 10
  D.C.C. nr.1.454/2011 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 248-254 din Codul de procedura civilă
art. 248-254
  D.C.C. nr.1.474/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 2, 4 și 5, art. 325, art. 387 alin. 1 pct. 3, art. 388 alin. 1 pct. 5, art. 453 alin. 1 și art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 322 pct. 2, 4 și 5, art. 325, art. 387 alin. 1 pct. 3, art. 388 alin. 1 pct. 5, art. 453 alin. 1 și art. 454 alin. 1
  D.C.C. nr.1.486/2011 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 2821 și ale art. 299 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 2821 și ale art. 299 alin. 1
  D.C.C. nr.1.487/2011 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 2811 din Codul de procedură civilă
art. 2811
  D.C.C. nr.1.492/2011 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 317 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 317 alin. 1
  D.C.C. nr.1.485/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3712 alin. 3 teza a doua din Codul de procedură civilă
art. 3712 alin. 3 teza a doua
  D.C.C. nr.1.508/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 191 pct. 1 din Codul de procedură civilă
art. 191 pct. 1
  D.C.C. nr.1.489/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 2 din Codul de procedură civilă și ale art. 18 coroborate cu art. 14 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe
art. 322 pct. 2
  D.C.C. nr.1.493/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 317 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă si ale art. 18 coroborate cu art. 14 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/1999 privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinația de locuințe
art. 317 alin. 1 pct. 1
  D.C.C. nr.1.495/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 9 din Codul de procedură civilă
art. 322 pct. 9
  D.C.C. nr.1.496/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.401 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art.401 alin. 2
  D.C.C. nr.1.497/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1081 alin. 1 lit. a) și b) și art. 1085 din Codul de procedură civilă
art. 1081 alin. 1 lit. a) și b) și art. 1085
  D.C.C. nr.1.523/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1141 alin. 3 și art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 1141 alin. 3 și art. 156 alin. 1
  D.C.C. nr.1.548/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3731 din Codul de procedură civilă
art. 3731
  D.C.C. nr.1572/2011 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 34 alin. 2
  D.C.C. nr.1539/2011 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 319 alin. 2 teza întâi din Codul de procedură civilă
art. 319 alin. 2 teza întâi
  D.C.C. nr.1554/2011 Decizie referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 286 alin. (1), art. 2871-2876 și art. 28716 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii și art. 725 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 725 alin. 2
  D.C.C. nr.1.585/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 581 alin. 3
  D.C.C. nr.1.586/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 274 alin. 1 și 3 și art. 276 din Codul de procedură civilă
art. 274 alin. 1 și 3 și art. 276
  D.C.C. nr.1.601/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 16 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, art. 43 alin. 1 și 3 din Codul familiei, art. 318 alin. 1 teza a doua și art. 581 din Codul de procedură civilă
art. 318 alin. 1 teza a doua și art. 581
  D.C.C. nr.1.604/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399, art. 400 și art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 399, art. 400 și art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.1.619/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 305 din Codul de procedură civilă
art. 305
  D.C.C. nr.1.628/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 282 alin. 2
  D.C.C. nr.1.613/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7231 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 7231 alin. 3
  D.C.C. nr.1.614/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4041 alin. 1 și 2 din Codul de procedură civilă
art. 4041 alin. 1 și 2
  D.C.C. nr.1.617/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozitiilor art. 304 pct. 9 si ale art. 3041 din Codul de procedură civilă
art. 304 pct. 9 si ale art. 3041
  D.C.C. nr.1.620/2011 referitoare la exceptia de neconstituționalitate a dispozitiilor art. 311 din Codul de procedură civilă
art. 311
  D.C.C. nr.1.621/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 311 din Codul de procedură civilă
art. 311
  D.C.C. nr.1.624/2011 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4041 și ale art. 4042 din Codul de procedură civilă
art. 4041 și ale art. 4042
  D.C.C. nr.25/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 453 alin. 1
  D.C.C. nr.32/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 1085 alin. 3
  D.C.C. nr.48/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 315 alin. 1,2 și 3 din Codul de procedură civilă
art. 315 alin. 1,2 și 3
  D.C.C. nr.49/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 317 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 317 alin. 2
  D.C.C. nr.34/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3731 alin. 2, art. 399 alin. 21 și art. 515 din Codul de procedură civilă
art. 3731 alin. 2, art. 399 alin. 21 și art. 515
  D.C.C. nr.52/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 6 din Codul de procedură civilă
art. 322 pct. 6
  D.C.C. nr.65/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 158 alin. 3
  D.C.C. nr.67/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 158 alin. 3
  D.C.C. nr.70/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. 2 din Decretul nr. 167/1958 privitor la prescripția extinctivă și ale art. 7201 din Codul de procedură civilă
art. 7201
  D.C.C. nr.72/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 1,2 si 3, art. 138, art. 167, art. 168, art. 169, art. 183, art. 244 alin. 1 pct. 1, art. 305 și art. 312 din Codul de procedură civilă, art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, art. 50 alin. (2) din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, precum și a dispozițiilor art. I pct. 13 din Legea nr. 459/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă
- art. 28 alin. 1, 2 și 3, art. 138, art. 167, art. 168, art. 169, art. 183, art. 244 alin. 1 pct. 1, art. 305, art. 312
  D.C.C. nr.86/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 27 și art. 31 alin. 1 și 2 din Codul de procedură civilă
art. 27 și art. 31 alin. 1 și 2
  D.C.C. nr.85/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 282 alin. 2 și art. 299 alin. 1 din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
art. 282 alin. 2 și art. 299 alin. 1
  D.C.C. nr.99/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 158 alin. 3
  D.C.C. nr.83/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3711 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 3711 alin. 3
  D.C.C. nr.143/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 164 din Codul de procedură civilă
art. 164
  D.C.C. nr.145/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 189 alin. 1 pct. 1 și 2 din Codul de procedură civilă
art. 189 alin. 1 pct. 1 și 2
  D.C.C. nr.138/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 1085 alin. 3
  D.C.C. nr.139/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 297 alin. 2 teza finală din Codul de procedură civilă
art. 297 alin. 2 teza finală
  D.C.C. nr.140/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 223 din Codul de procedură civilă
art. 223
  D.C.C. nr.141/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 614 din Codul de procedură civilă
art. 614
  D.C.C. nr.146/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3731 alin. 2, art. 399 alin. 21 și art. 515 din Codul de procedură civilă
art. 3731 alin. 2, art. 399 alin. 21 și art. 515
  D.C.C. nr.163/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 9 din Codul de procedură civilă
art. 322 pct. 9
  D.C.C. nr.171/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 453 alin. 1
  D.C.C. nr.172/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6132 din Codul de procedură civilă
art. 6132
  D.C.C. nr.191/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 68 alin. 4 și 5 din Codul de procedură civilă
art. 68 alin. 4 și 5
  D.C.C. nr.200/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 119 alin. 3 și art. 120 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 119 alin. 3 și art. 120 alin. 2
  D.C.C. nr.238/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 din Codul de procedură civilă, astfel cum au fost modificate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă
- art. 2
  D.C.C. nr.251/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 158 alin. 3
  D.C.C. nr.253/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 și art. 34 din Codul de procedură civilă
art. 31 și art. 34
  D.C.C. nr.270/2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.292 alin. 1 si art. 295 alin. 2 din Codul de procedura civila
art.292 alin. 1 si art. 295 alin. 2
  D.C.C. nr.266/2012 referitoare la excepția de necconstituționalitate a dispozițiilor art. 457 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă
art. 457 alin. 2 teza a doua
  D.C.C. nr.296/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a prevederilor art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 156 alin. 1
  D.C.C. nr.301/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 158 alin. 3
  D.C.C. nr.286/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. a) și b) și art. 1085 din Codul de procedură civilă
art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. a) și b) și art. 1085
  D.C.C. nr.298/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 30 alin. 1, art. 34 alin. 2, art. 500 alin. 2, art. 516 pct. 8 din Codul de procedură civilă și art. 4 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
art. 30 alin. 1, art. 34 alin. 2, art. 500 alin. 2, art. 516 pct. 8
  D.C.C. nr.331/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 340 din Codul de procedură civilă
- art. 340
  D.C.C. nr.332/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă și ale art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 120/2011 privind prorogarea unor termene
art. 68 alin. 4
  D.C.C. nr.344/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. aj, b) și e), precum și ale art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. aj, b) și e), precum și ale art. 1085 alin. 3
  D.C.C. nr.374/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 teza a doua raportate la art. 322 pct. 2 din Codul de procedură civilă
- art. 324 alin. 1 pct. 1 teza a doua raportate la art. 322 pct. 2
  D.C.C. nr.375/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 pct. 7 din Codul de procedură civilă
- art. 27 pct. 7
  D.C.C. nr.377/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă
- art. 34 alin. 2
  D.C.C. nr.392/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 167 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 167 alin. 1
  D.C.C. nr.394/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 din Codul de procedură civilă
art. 56
  D.C.C. nr.396/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2821 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 2821 alin. 1
  D.C.C. nr.393/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 272 alin. 3, art. 4041 și art. 4042 din Codul de procedură civilă
- art. 274 alin. 3, art. 4041 și art. 4042
  D.C.C. nr.389/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 269 alin. 1 din Codul de procedură civilă și ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară
- art. 269 alin. 1
  D.C.C. nr.384/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3731 alin. 2, alin. 4 pct. 3 și alin. 5 din Codul de procedură civilă
art. 3731 alin. 2, alin. 4 pct. 3 și alin. 5
  D.C.C. nr.368/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 409 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 409 alin. 3
  D.C.C. nr.419/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă și art. 15 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
- art. 2441 alin. 2
  D.C.C. nr.473/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 453 alin. 1
  D.C.C. nr.459/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 4 din Codul de procedură civilă
- art. 403 alin. 4
  D.C.C. nr.463/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 324 alin. 1 pct. 1
  D.C.C. nr.468/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 274 alin. 1,2 și 3 din Codul de procedură civilă
- art. 274 alin.1, 2 și 3
  D.C.C. nr.469/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 189 alin. 1 pct. 1 și alin. 2 din Codul de procedură civilă
- art. 189 alin. 1 pct. 1 și alin. 2
  D.C.C. nr.461/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 partea introductivă din Codul de procedură civilă și art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
- art. 322 partea introductivă
  D.C.C. nr.464/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3711 alin. 3 din Codul de procedură civilă
- art. 3711 alin. 3
  D.C.C. nr.470/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă
- art. 324 alin. 1 pct. 1
  D.C.C. nr.522/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură civilă
art. 581
  D.C.C. nr.511/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 244 alin. 1 pct. 1 și art. 2441 din Codul de procedură civilă
art. 244 alin. 1 pct. 1 și art. 2441
  D.C.C. nr.504/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 din Codul de procedură civilă
art. 2
  D.C.C. nr.506/2012 referitoare la excepția de neconstituțional itate a prevederilor art. 318 din Codul de procedură civilă
art. 318
  D.C.C. nr.576/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 324 alin. 1 pct. 3 teza finală din Codul de procedură civilă
art. 324 alin. 1 pct. 3 teza finală
  D.C.C. nr.567/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 30 alin. 1, art. 31 și art. 34 din Codul de procedură civilă
art. 30 alin. 1, art. 31 și art. 34
  D.C.C. nr.573/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedură civilă
- art. 158 alin. 3
  D.C.C. nr.579/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă
- art. 28 alin. 2
  D.C.C. nr.619/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. 1 și art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 31 alin. 1 și art. 34 alin. 2
  D.C.C. nr.634/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 3 din Codul de procedură civilă
- art. 403 alin. 3
  D.C.C. nr.646/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 318 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă
art. 318 alin. 1 teza a doua
  D.C.C. nr.644/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 389 din Codul de procedură civilă
art. 389
  D.C.C. nr.641/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3733 alin. 11 din Codul de procedură civilă
art. 3733 alin. 11
  D.C.C. nr.643/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3711 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 3711 alin. 3
  D.C.C. nr.636/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II pct. 1 din Legea nr. 177/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a Codului de procedură civilă și a Codului de procedură penală al României
  D.C.C. nr.700/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a art. 319 alin. 2 teza finală din Codul de procedură civilă
art. 319 alin. 2 teza finală
  D.C.C. nr.701/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 85 și 86 din Codul de procedură civilă
art. 85 și 86
  D.C.C. nr.702/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 274 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 274 alin. 3
  D.C.C. nr.763/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 92 alin. 3 și alin. 4 teza finală partea I din Codul de procedură civilă
art. 92 alin. 3 și alin. 4 teza finală partea I
  D.C.C. nr.746/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 158 alin. 3
  D.C.C. nr.816/2012 DECIZIEreferitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3731 alin. 2 teza întâi și a doua și alin. 5 din Codul de procedură civilă
art. 3731 alin. 2 teza întâi și a doua și alin. 5
  D.C.C. nr.859/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 158 alin. 3
  D.C.C. nr.863/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 322 pct. 4 teza finală din Codul de procedură civilă
art. 322 pct. 4 teza finală
  D.C.C. nr.889/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești și ale art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 31 alin. 1
  D.C.C. nr.890/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 103 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 103 alin. 1
  D.C.C. nr.915/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.917/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3731 alin. 2, alin.4 pct. 3 și alin. 5 din Codul de procedură civilă, precum și ale art. 120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului
- art. 3731 alin. 2, alin. 4 pct. 3 și alin. 5
Excepție de neconstituționalitate admisă: D.C.C. nr.967/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 pct. 11 și art. 299 alin. 11 din Codul de procedură civilă
art. 1 pct. 11 și art. 299 alin. 11
Excepție de neconstituționalitate respinsă: D.C.C. nr.959/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 322 pct. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă
art. 322 pct. 5 teza întâi
  D.C.C. nr.1.015/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 158 alin. 3 din Codul de procedură civilă
art. 158 alin. 3
  D.C.C. nr.1.024/2012 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancară, art. 120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit si adecvarea capitalului, precum și ale art. 3731 alin. 2 din Codul de procedură civilă
- art. 3731 alin. 2
  D.C.C. nr.1.044/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă
art. 324 alin. 1 pct. 1
  D.C.C. nr.1.067/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 619 alin. 5 și ale art. 725 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă
art. 619 alin. 5 și ale art. 725 alin. 1 teza a doua
  D.C.C. nr.1.056/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.1.064/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3307 alin. 4 din Codul de procedură civilă
art. 3307 alin. 4
  D.C.C. nr.1.065/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3731 alin. 2 și alin. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă
art. 3731 alin. 2 și alin. 5 teza întâi
  D.C.C. nr.1.079/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 4 tezele 2 și 3 din Codul de procedură civilă
art. 322 pct. 4 tezele 2 și 3
  D.C.C. nr.1.081/2012 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 1, 2 și 3 din Codul de procedură civila
art. 28 alin. 1, 2 și 3
  D.C.C. nr.9/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 725 alin. 3 din Codul de procedură civilă și ale art. XXVI din Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluționării proceselor
art. 725 alin. 3
  D.C.C. nr.8/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1082 și ale art. 1085 alin. 1 și 3 din Codul de procedură civilă
art. 1082 și ale art. 1085 alin. 1 și 3
  D.C.C. nr.24/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 51 alin. (1) lit. C.c) din Legea dialogului social nr. 62/2011 și ale art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă
art. 28 alin. 2
  D.C.C. nr.34/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3731 alin. 2 și 5 și ale art. 7208 din Codul de procedură civilă
art. 3731 alin. 2 și 5 și ale art. 7208
  D.C.C. nr.68/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 49 alin. 1 din Codul de procedură civilă
art. 49 alin. 1
  D.C.C. nr.64/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1085 alin. 1 și 3 din Codul de procedură civilă
art. 1085 alin. 1 și 3
  D.C.C. nr.71/2013 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 581 alin. 1 și art. 582 din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 581 alin. 1 și art. 582
  D.C.C. nr.73/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 453 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 453 alin. (1)
  D.C.C. nr.74/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 56 din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 56
  D.C.C. nr.77/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5803 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 5803 alin. 1
  D.C.C. nr.76/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 322 teza întâi
  D.C.C. nr.109/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 100 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 100 alin. 4
  D.C.C. nr.119/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 319 alin. 2 teza finală din Codul de procedură civilă din 1865
art. 319 alin. 2 teza finală
  D.C.C. nr.212/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, a dispozițiilor titlului VII - Regimul stabilirii și plății despăgubirilor aferente imobilelor preluate fn mod abuziv cuprins în Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, astfel cum aplicarea acestora a fost stabilită de înalta Curte de Casație și Justiție prin Decizia nr. 27 din 14 noiembrie 2011, precum și ale art. 329 din Codul de procedură civilă de la 1865
- art. 329
  D.C.C. nr.229/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1085 alin. 1 și 3 din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 1085 alin. 1 și 3
  D.C.C. nr.237/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2813 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 2813 alin. 2
  D.C.C. nr.243/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 2, art. 30 alin. 4, art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b) și art. 1085 alin. 1 și 3, art. 1551 alin. 1, art. 183 și art. 244 alin. 1 pct. 2 din Codul de procedură civilă din 1865, precum și ale art. 29 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale
- art. 28 alin. 2, art. 30 alin. 4, art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b) și art. 1085 alin. 1 și 3, art. 1551 alin. 1, art. 183 și art. 244 alin. 1 pct. 2
  D.C.C. nr.234/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.297/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 163 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 163 alin. 2
  D.C.C. nr.293/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2441 alin. 1 teza finală din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 2441 alin. 1 teza finală
  D.C.C. nr.276/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 315 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 315 alin. 1
  D.C.C. nr.309/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 238 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 238 alin. 2
  D.C.C. nr.310/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 324 alin. 1 pct. 1 teza a doua
  D.C.C. nr.318/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1085 alin. 1 și 3 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 1085 alin. 1 și 3
  D.C.C. nr.347/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2441 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 2441 alin. 2
  D.C.C. nr.348/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1085 alin. 1 și 3 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 1085 alin. 1 și 3
  D.C.C. nr.357/2013 referitoare la excepția de neconstituțional itate a dispozițiilor art. 3 lit. c) liniuța a 4-a din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru și art. 493 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 493 alin. 1
  D.C.C. nr.387/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 1085 alin. 3
  D.C.C. nr.388/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 306 alin. 1
  D.C.C. nr.389/2013 referitoare la excepția de neconstituțional itate a dispozițiilor art. 379 alin. 3 și 4 din Codul de procedură civilă din 1865, precum și ale art. 2.506 alin. (1), art. 2.512 alin. (2), art. 2.515 alin. (3) și (4), art. 2.520 alin. (1) pct. 4, art. 2.538, art. 2.541 și art. 2.542 din Codul civil
art. 379 alin. 3 și 4
  D.C.C. nr.425/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 952 alin. (2) și art. 974 alin. (2) din Codul de procedură civilă
art. 952 alin. (2) și art. 974 alin. (2)
  D.C.C. nr.444/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 56, art. 304 și art. 3041 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 56, art. 304 și art. 3041
  D.C.C. nr.434/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1085 alin. 1 și 3 din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 1085 alin. 1 și 3
  D.C.C. nr.482/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 120 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și ale art. 3731 alin. 1 și 2 din Codul de procedură civilă din 1865
3731 alin. 1 și 2
  D.C.C. nr.475/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 389, 403 și 405 din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 389,403 și 405
  D.C.C. nr.524/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 103 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 103
  D.C.C. nr.525/2013 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 364 partea introductivă din Codul de procedură civilă din 1865, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 20 din Legea nr. 59/1993 pentru modificarea Codului de procedură civilă, a Codului familiei, a Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 și a Legii nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi
- art. 364 partea introductivă
  D.C.C. nr.31/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 alin. (1)-(3) și (6) din Codul de procedură civilă
art. 200 alin. (1)-(3) și (6)
  D.C.C. nr.35/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 1085 alin. 3
  D.C.C. nr.27/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 454 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 454 alin. 1
  D.C.C. nr.33/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 200 alin. (2) și (3) din Codul de procedură civilă
- art. 200 alin. (2) și (3)
  D.C.C. nr.48/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 322 pct. 10
  D.C.C. nr.52/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 1085 alin. 3
  D.C.C. nr.54/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3307 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 3307 alin. 4
  D.C.C. nr.70/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 67311 alin. 1 teza finală din Codul de procedură civilă din 1865
art. 67311 alin. 1 teza finală
  D.C.C. nr.64/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 67310 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 67310 alin. 4
  D.C.C. nr.65/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 40 alin. 4 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865
art. 40 alin. 4 teza întâi
  D.C.C. nr.99/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 1085 alin. 3
  D.C.C. nr.98/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 5 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 221/2009 privind condamnările cu caracter politic si măsurile administrative asimilate acestora, pronunțate în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, în interpretarea dată prin Decizia Înaltei Curți de Casație si Justiție nr. 6 din 15 aprilie 2013, si ale art. 3307 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 3307 alin. 4
  D.C.C. nr.127/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 1085 alin. 3
  D.C.C. nr.159/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 121 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale și ale art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 322 pct. 10
  D.C.C. nr.230/2014 referitoare la excepția de neconstitutionalitate a dispozițiilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 fit. b) și ale art. 1085 alin. 1 și 3 din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 1081 alin. 1 pct. 1 fit. b) și ale art. 1085 alin. 1 și 3
  D.C.C. nr.232/2014 DECIZIA nr. 232 din 15 aprilie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 28 și 29 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, ale art! 315 alin. 1 și art. 334 din Codul de procedură civilă din 1865, precum și ale art. 880 și art. 902 din Codul civil
- art. 315 alin. 1 și art. 334
  D.C.C. nr.236/2014 DECIZIA nr. 236 din 15 aprilie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 24 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 24 alin. 1
  D.C.C. nr.254/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 7 din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 322 pct. 7
  D.C.C. nr.264/2014 DECIZIA nr. 264 din 6 mai 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 58 alin. (6) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap și ale art. 163 și art. 166 din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 163, art. 166
  D.C.C. nr.275/2014 referitoare la excepția de necconstituționalitate a prevederilor art. 3307 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 3307 alin. 4
  D.C.C. nr.147/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6735 alin. 1 si art. 6739 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 6735 alin. 1 si art. 6739
  D.C.C. nr.318/2014 DECIZIA nr. 318 din 10 iunie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2813 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 2813 alin. 1
  D.C.C. nr.367/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 324 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, în interpretarea dată prin Decizia nr. 18 din 17 octombrie 2011 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, precum și a prevederilor art. 3307 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 3307
  D.C.C. nr.423/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 28 alin. 2
  D.C.C. nr.550/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei și exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă, precum și celor ale art. 322 pct. 9 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 322 pct. 9
  D.C.C. nr.543/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, precum și ale art. 24 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 24 alin. 1
  D.C.C. nr.557/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 318 alin. 1 teza finală din Codul de procedură civilă din 1865
art. 318 alin. 1 teza finală
  D.C.C. nr.592/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fața Curții Europene a Drepturilor Omului și a Comitetului Miniștrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor și convențiilor de rezolvare pe cale amiabilă, precum și celor ale art. 322 pct. 9 din Codul de procedură civila din 1865
art. 322 pct. 9
  D.C.C. nr.576/2014 DECIZIA nr. 576 din 21 octombrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865 și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă
art. 403 alin. 1
  D.C.C. nr.577/2014 DECIZIA nr. 577 din 21 octombrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 1085 alin. 3
  D.C.C. nr.622/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 133 alin. 2 și ale art. 3021 alin. 1 lit. d) din Codul de procedură civila din 1865
art. 133 alin. 2 și ale art. 3021 alin. 1 lit. d)
  D.C.C. nr.627/2014 DECIZIA nr. 627 din 4 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 4 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865
art. 322 pct. 4 teza a doua
  D.C.C. nr.655/2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 324 alin. 1 pct. 1 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 324 alin. 1 pct. 1
  D.C.C. nr.656/2014 DECIZIA nr. 656 din 11 noiembrie 2014 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3731 alin. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865
art. 3731 alin. 5 teza întâi
  D.C.C. nr.26/2015 DECIZIA nr. 26 din 3 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2441 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 2441 alin. 1
  D.C.C. nr.50/2015 DECIZIA nr. 50 din 17 februarie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3307 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 3307 alin. 4
  D.C.C. nr.243/2015 DECIZIA nr. 243 din 7 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3731 alin. 2 și 5 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 3731 alin. 2 și 5
  D.C.C. nr.242/2015 DECIZIA nr. 242 din 7 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 336 alin. 2 și 3 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 336 alin. 2 și 3
  D.C.C. nr.309/2015 DECIZIA nr. 309 din 28 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2821 alin. 1 și ale art. 725 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 2821 alin. 1 și ale art. 725 alin. 3
  D.C.C. nr.333/2015 DECIZIA nr. 333 din 30 aprilie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 399 alin. 3
  D.C.C. nr.354/2015 DECIZIA nr. 354 din 7 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 329 și art. 3307 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 329 și art. 3307 alin. 4
  D.C.C. nr.388/2015 DECIZIA nr. 388 din 27 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 520 din Codul de procedură civilă din 1865, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 459/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă
art. 520
  D.C.C. nr.386/2015 DECIZIA nr. 386 din 27 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 452 alin. 2 lit. b) din Codul de procedură civilă din 1865
art. 452 alin. 2 lit. b)
  D.C.C. nr.404/2015 DECIZIA nr. 404 din 28 mai 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 253 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 253 alin. 2
  D.C.C. nr.649/2015 DECIZIA nr. 649 din 13 octombrie 2015 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 318 teza finală din Codul de procedură civilă din 1865
art. 318 teza finală
  D.C.C. nr.4/2016 DECIZIA nr. 4 din 14 ianuarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a art. 324 alin. 1 pct. 1 teza a doua și a treia din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 324 alin. 1 pct. 1 teza a doua și a treia
  D.C.C. nr.76/2016 DECIZIA nr. 76 din 23 februarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 318 alin. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865
art. 318 alin. 1 teza a doua
  D.C.C. nr.97/2016 DECIZIA nr. 97 din 25 februarie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 284 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 284 alin. 1
  D.C.C. nr.157/2016 DECIZIA nr. 157 din 24 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 460 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 460 alin. 1
  D.C.C. nr.165/2016 DECIZIA nr. 165 din 24 martie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 322 pct. 10
  D.C.C. nr.229/2016 DECIZIA nr. 229 din 19 aprilie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 68 alin. 4
  D.C.C. nr.303/2016 DECIZIA nr. 303 din 12 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituțional itate a dispozițiilor art. 306 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 306 alin. 2
  D.C.C. nr.311/2016 DECIZIA nr. 311 din 17 mai 2016 referitoare la excepția de neconstituțional itate a prevederilor art. 319 alin. 2 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865
art. 319 alin. 2 teza a doua
  D.C.C. nr.404/2016 DECIZIA nr. 404 din 15 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 322 pct. 10
  D.C.C. nr.411/2016 DECIZIA nr. 411 din 16 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituțional itate a dispozițiilor art. 512 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 512 alin. 2
  D.C.C. nr.418/2016 DECIZIA nr. 418 din 16 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 55 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865
art. 55 teza a doua
  D.C.C. nr.417/2016 DECIZIA nr. 417 din 16 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 520 din Codul de procedură civilă din 1865, în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 459/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă
- art. 520 în redactarea anterioară modificării acestora prin Legea nr. 459/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă
  D.C.C. nr.491/2016 DECIZIA nr. 491 din 30 iunie 2016 referitoare la excepția de necconstituționalitate a dispozițiilor art. 1551 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 1551
  D.C.C. nr.484/2016 DECIZIA nr. 484 din 30 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 328 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 328 alin. 1
  D.C.C. nr.487/2016 DECIZIA nr. 487 din 30 iunie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 318 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865
art. 318 teza a doua
  D.C.C. nr.553/2016 DECIZIA nr. 553 din 12 iulie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 raportat la art. 322 pct. 2 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 324 alin. 1 pct. 1 raportat la art. 322 pct. 2
  D.C.C. nr.617/2016 DECIZIA nr. 617 din 11 octombrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 40 alin. 4 fraza întâi teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865
art. 40 alin. 4 fraza întâi teza întâi
  D.C.C. nr.646/2016 DECIZIA nr. 646 din 1 noiembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 45 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 45
  D.C.C. nr.684/2016 DECIZIA nr. 684 din 24 noiembrie 2016 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3041 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 3041
  D.C.C. nr.39/2017 DECIZIA nr. 39 din 31 ianuarie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2812 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 2812 alin. 1
  D.C.C. nr.112/2017 DECIZIA nr. 112 din 9 martie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 4 și 9, precum și ale art. 324 alin. 1 pct. 3 și alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 322 pct. 4 și 9, precum și ale art. 324 alin. 1 pct. 3 și alin. 3
  D.C.C. nr.216/2017 DECIZIA nr. 216 din 4 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 4041 alin. 1 și art. 4042 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 4041 alin. 1 și art. 4042 alin. 1
  D.C.C. nr.233/2017 DECIZIA nr. 233 din 6 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 5 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865
art. 322 pct. 5 teza întâi
  D.C.C. nr.239/2017 DECIZIA nr. 239 din 6 aprilie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1081 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură civila din 1865
art. 1081 alin. 1 lit. a)
  D.C.C. nr.288/2017 DECIZIA nr. 288 din 4 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 11 alin. (21) și ale art. 27 alin. (21) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, ale art. 6 alin. (14) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997, ale art. 1.202 din Codul civil din 1864, precum și ale art. 328 alin. (2) din Codul de procedură civilă
- art. 1202
  D.C.C. nr.275/2017 DECIZIA nr. 275 din 4 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 322 pct. 5
  D.C.C. nr.312/2017 DECIZIA nr. 312 din 9 mai 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (1) din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă și ale art. 322 pct. 7 din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 322 pct. 7; - art. 3 alin. (1)
  D.C.C. nr.416/2017 DECIZIA nr. 416 din 15 iunie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 1 din Codul de procedură civilă din 1.865
art. 322 pct. 1
  D.C.C. nr.584/2017 DECIZIA nr. 584 din 21 septembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. (3), art. 29, art. 30 alin. (1), (2) și (4), art. 31-34 și art. 36 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 28 alin. (3), art. 29, art. 30 alin. (1), (2) și (4), art. 31-34 și art. 36
  D.C.C. nr.621/2017 DECIZIA nr. 621 din 17 octombrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 31 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 31
  D.C.C. nr.737/2017 DECIZIA nr. 737 din 23 noiembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 34 alin. 2 și art. 282 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 34 alin. 2 și art. 282 alin. 2
  D.C.C. nr.793/2017 DECIZIA nr. 793 din 5 decembrie 2017 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 246 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865 și art. 23 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
- art. 246 alin. (4)
  D.C.C. nr.6/2018 DECIZIA nr. 6 din 18 ianuarie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1085 alin. 3 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 1085 alin. 3
  D.C.C. nr.17/2018 DECIZIA nr. 17 din 18 ianuarie 2018 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 68 alin. 4 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 68 alin. 4
  D.C.C. nr.15/2018 DECIZIA nr. 15 din 18 ianuarie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 28 alin. 3, art. 30 alin. 4, art. 31 alin. 1 și art. 32 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 28 alin. 3, art. 30 alin. 4, art. 31 alin. 1 și art. 32 alin. 1
  D.C.C. nr.279/2018 DECIZIA nr. 279 din 26 aprilie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 104 din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 104
  D.C.C. nr.324/2018 DECIZIA nr. 324 din 10 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2811 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865
art. 2811 alin. 1
  D.C.C. nr.364/2018 DECIZIA nr. 364 din 31 mai 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 și 5 din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 324 alin. (1) pct. 1 si 5
  D.C.C. nr.493/2018 DECIZIA nr. 493 din 17 iulie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 303 alin. 1 și 2 si art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 303 alin. 1 și 2 și art. 306 alin.1)
  D.C.C. nr.524/2018 DECIZIA nr. 524 din 17 iulie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 322 pct. 5 (respinge ca inadmisibilă) .
  D.C.C. nr.506/2018 DECIZIA nr. 506 din 17 iulie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 324 alin. 1 pct. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 324 alin. 1 pct. 1 teza a doua (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.508/2018 DECIZIA nr. 508 din 17 iulie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 306 alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 306 alin. 2 (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.526/2018 DECIZIA nr. 526 din 17 iulie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 322 partea introductivă teza a treia și ale art. 324 alin. 1 pct. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 322 partea introductivă teza a treia și art. 324 alin. 1 pct. 1 teza a doua (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.527/2018 DECIZIA nr. 527 din 17 iulie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 326 din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 326 (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.505/2018 DECIZIA nr. 505 din 17 iulie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 322 pct. 5 (respinge ca inadmisibilă) .
  D.C.C. nr.557/2018 DECIZIA nr. 557 din 18 septembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 390 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 390 alin. (1) (respinge ca inadmisibilă) .
  D.C.C. nr.580/2018 DECIZIA nr. 580 din 20 septembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 324 alin. 1 pct. 1 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 324 alin. (1) pct. 1 teza a doua (respinge ca neîntemeiată) .
  D.C.C. nr.678/2018 DECIZIA nr. 678 din 6 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 244 alin. 1 pct. 2 și alin. 2 din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 244 alin. 1 pct 2 și alin. 2 (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.769/2018 DECIZIA nr. 769 din 29 noiembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b) și ale art. 1082 alin. 1 din Codul de procedură civila din 1865
- art. 1081 alin. 1 pct. 1 lit. b) și art. 1082 alin. 1 (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.794/2018 DECIZIA nr. 794 din 6 decembrie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 10 din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 322 pct. 10
  D.C.C. nr.98/2019 DECIZIA nr. 98 din 28 februarie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 460 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 460 alin. (1) (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.132/2019 DECIZIA nr. 132 din 7 martie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 509 alin. 5 din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 509 alin. 5 , (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.196/2019 DECIZIA nr. 196 din 9 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1551 din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 1551 (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.200/2019 DECIZIA nr. 200 din 9 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 din fcodul de procedură civilă din 1865
- art. 248 (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.229/2019 DECIZIA nr. 229 din 16 aprilie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 9 din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 322 pct. 9, (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.347/2019 DECIZIA nr. 347 din 23 mai 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 322 pct. 5 teza a doua din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 322 pct. 5 teza a doua, (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.498/2019 DECIZIA nr. 498 din 17 septembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 322 pct. 5 din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 322 pct. 5, (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.560/2019 DECIZIA nr. 560 din 26 septembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 177 raportat la dispozitiile art. 180 din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 177 raportat la art. 180, (respinge ca inadmisibilă).
  D.C.C. nr.582/2019 DECIZIA nr. 582 din 8 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 167 alin. 1 și 2, ale art. 172 alin. 1, ale art. 174 și ale art. 175 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 167 alin. 1 și 2, art. 172 alin. 1, art. 174 și art. 175 alin. 1, (respinge ca inadmisibilă)
  D.C.C. nr.642/2019 DECIZIA nr. 642 din 15 octombrie 2019 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 460 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 460 alin. 1, (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.729/2019 DECIZIA nr. 729 din 5 noiembrie 2019 referitoare la excepția de ne constituționalitate a dispozițiilor art. 31 alin. 1 din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 31 alin. 1, (respinge ca neîntemeiată)
  D.C.C. nr.859/2019 DECIZIA nr. 859 din 17 decembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 40 alin. 2 si 4 teza întâi din Codul de procedură civilă din 1865
- art. 40 alin. 2 și 4 teza întâi (respinge ca neintemeiata)


Sâmbătă, 19 septembrie 2020, 10:07

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.