CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ
Fisa actului

Trimitere de la:
  L. nr.53/2003 Codul muncii
  O.G. nr.39/2003 privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
  H.G. nr.149/2003 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002
  L. nr.281/2003 privind modificarea și completarea Codului de procedură penală și a unor legi speciale
  H.G. nr.1.047/2003 pentru stabilirea modelului și conținutului cererii de înregistrare și ale certificatului de înregistrare în registrul comerțului (abrogat prin H.G. nr.991/2004)
  Decizie nr.1.331/EN/2003 privind stabilirea procedurii de soluționare a litigiilor ce intră în competența Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații (abrogat prin Decizie nr.480/2010)
  O.G. nr.9/2004 privind unele contracte de garanție financiară
  O.G. nr.10/2004 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului instituțiilor de credit (abrogata succesiv prin O.U.G. nr.91/2013, L. nr.85/2014)
  H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (abrogat prin H.G. nr.1/2016)
  Decizie nr.98/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea arbitrilor din Comisia centrală de arbitraj pentru soluționarea litigiilor dintre furnizorii de servicii medicale și casele de asigurări de sănătate
  L. nr.149/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, precum și a altor acte normative cu incidență asupra acestei proceduri
  L. nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale
  L. nr.240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte
  L. nr.255/2004 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
  L. nr.369/2004 privind aplicarea Convenției asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992
  R./2004 privind organizarea și funcționarea administrativă a Înaltei Curți de Casație și Justiție
  H.C.S.M. nr.166/2004 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Superior al Magistraturii (abrogat prin H.C.S.M. nr.326/2005)
  Decizie nr.1.346/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale (abrogat prin Decizie nr.1.086/2005)
  L. nr.503/2004 privind redresarea financiară și falimentul societăților de asigurare
  O. nr.3.104/2005 al președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru aprobarea Normelor privind constituirea, administrarea și utilizarea Fondului de garantare
  Decizie nr.400/2005 DECIZIA a presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru aprobarea Metodologiei privind medierea neîntelegerilor precontactuale în sectorul gazelor naturale - segmentul reglementat (abrogat prin O. nr.35/2013)
  O. nr.3.115/2005 al președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru aprobarea Normelor privind Fondul de garantare (abrogat prin O. nr.10/2009)
  O.U.G. nr.101/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2004 privind instituirea unor măsuri postprivatizare la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A.
  H. nr.3/2010 pentru modificarea și completarea Hotărârii Congresului Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România nr. 3/2007 privind aprobarea Statutului de organizare și funcționare și a Codului de etică profesională și disciplină ale Uniunii Naționale a Practicienilor în Insolvență din România
  O. nr.1.725/2010 al ministrului mediului și pădurilor pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1-5 la abonamentul-cadru de utilizare/exploatare, aprobat prin Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 798/2005
  L. nr.210/2010 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de rețele de transport și distribuție a energiei electrice
  O.U.G. nr.103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010
  L. nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata prin L. nr.127/2019)
  O. nr.M.18/2011 al ministrului apărării naționale pentru reglementarea unor aspecte privind constituirea dreptului de folosință asupra terenurilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 627/2010 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării de către Ministerul Apărării Naționale a unui program pentru construirea de locuințe
  O.U.G. nr.39/2011 pentru modificarea și completarea Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010 (abrogata prin L. nr.100/2016)
  L. nr.62/2011 LEGEA dialogului social
  O. nr.2024/2011 al ministrului finanțelor publice și al ministrului economiei, comerțului și mediului de afaceri privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice și al ministrului întreprinderilor mici și mijlocii, comerțului și mediului de afaceri nr. 2.225/994/2009 pentru aprobarea Convenției privind implementarea programului "Prima casă" și a Convenției de garantare și pentru reglementarea unor măsuri necesare pentru aplicarea prevederilor art. 10 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"
  O. nr.275/2012 al ministrului dezvoltării regionale și turismului pentru aprobarea modelului-cadru al Convenției privind plata dobânzii subvenționate aferente creditelor bancare cu garanție guvernamentală pentru reabilitarea structural-arhitecturală a anvelopei clădirilor de locuit
  Decizie nr.1/2012 privind comisionul și tarifele care se percep de către Casa Națională de Pensii Publice și de către casele teritoriale de pensii la efectuarea unor operațiuni care nu sunt legate de stabilirea și de plata pensiilor și a altor drepturi de asigurări sociale din sistemul public de pensii (abrogat prin Decizie nr.1/2014)
  L. nr.25/2012 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie
  Decizie nr.36/2012 privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Hotărârii arbítrale nr. 3 pronunțate la data de 15 martie 2012, având ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remunerația datorată artiștilor interpreți sau executanți reprezentați de ARAIEX pentru radiodifuzarea prestațiilor artistice din domeniul audiovizual de către organismele de televiziune
  H.C.S.M. nr.279/2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în magistratură (abrogat prin H.C.S.M. nr.192/2019)


Vineri, 25 septembrie 2020, 01:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.