ORDONANȚĂ nr.9 din 7 august 1992
privind organizarea statisticii publice
Fisa actului

Trimitere de la:
  L. nr.202/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2003 privind obligativitatea utilizării sistemului electronic de colectare a datelor statistice
  H.G. nr.1.364/2003 privind stabilirea indemnizației de care beneficiază agenții statistici pentru activitatea desfășurată (abrogat prin L. nr.226/2009)
  H.G. nr.797/2004 privind aprobarea Strategiei dezvoltării sistemului statistic și a activității Institutului Național de Statistică - orizont 2004-2006
  O. nr.954/2005 al președintelui Institutului Național de Statistică privind stabilirea persoanelor împuternicite să constate contravenții și să aplice amenzi pentru contravențiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 9/1992 privind organizarea statisticii oficiale, republicată, cu modificările și completările ulterioare (abrogat prin O. nr.281/2008)


Luni, 24 ianuarie 2022, 03:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.