ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr.40 din 28 martie 2002
pentru recuperarea arieratelor bugetare
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.359/2002 al ministrului industriei și resurselor privind aprobarea Procedurii și competențelor de acordare a înlesnirilor la plata sumelor datorate la fondurile speciale gestionate de Ministerul Industriei și Resurselor în calitate de ordonator principal de credite
  O. nr.1.726/2002 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind procedura și competențele de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor restante la bugetul de stat, administrate de Ministerul Finanțelor Publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 580/2002
  O. nr.200/2003 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind procedura și competențele de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor restante la bugetul de stat, administrate de Ministerul Finanțelor Publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 580/2002
  O. nr.1/2003 al președintelui Centrului Național al Cinematografiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura și competențele de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor restante la Fondul cinematografic, administrat de Centrul Național al Cinematografiei
art.2, art.29 alin.2
  O. nr.1.273/2003 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind procedura și competențele de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor restante la bugetul de stat, administrate de Ministerul Finanțelor Publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 580/2002
  O. nr.1.418/2003 al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind procedura și competențele de acordare a înlesnirilor la plata obligațiilor restante la bugetul de stat, administrate de Ministerul Finanțelor Publice, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 580/2002
  O. nr.1.426/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor privind constituirea, administrarea și utilizarea fondului de risc pentru garanțiile de stat pentru împrumuturi interne și externe (abrogat prin O. nr.1.079/2006)


Marți, 30 noiembrie 2021, 11:34

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.